• Forhåndsinnspilt

Innkjøpsskolen med prep-kurs i offentlige anskaffelser (SOA Basis) - online

Ta skolen for innkjøpere og lær å gjennomføre anskaffelser etter beste praksis. Kurset er basert på fagplanen SOA Basis fra DFØ. Etter endt kurs kan du ta sertifiseringstesten hos Norsk Test.

Tala & engagera

Dette er et forhåndsinnspilt onlinekurs. Du har full tilgang til kurset de første 12 mnd etter at påmeldingen er registrert.

Bilde
 • 1 jul. - 1 jul. (2022)
Om kurset:

Er du trygg i arbeidet med anskaffelser?
 

På dette kurset vil du få kunnskapen og verktøyene du trenger for å implementere de beste avtalene. Det forbereder deg også til å bestå sertifiseringen i offentlige anskaffelser (SOA Basis) på Norsk Test sine hjemmesider.
 

SOA Basis - formelt «godkjentstempel» som gir trygghet
 

Innkjøpsskolen med prep-kurs i offentlige anskaffelser (SOA Basis) består av 6 nettkursmoduler inkludert tilleggskurset «Offentlige anskaffelser», og er basert på fagplan SOA Basis fra DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring).
 
Kurset forbereder deg og styrker din kompetanse for å kunne gjennomføre sertifiseringstesten. Når du har bestått dette kurset kan du bestille sertifiseringstesten hos Norsk Test sine hjemmesider og får muligheten til å kunne bli SOA Basis-sertifisert.
 
Hver modul består av 4-10 leksjoner. Hver leksjon har tydelige læringsmål, videoer med faglig innhold, teori og en avsluttende test. Ved bestått på alle leksjoner kan man prøve seg på innkjøpstesten, og når alle moduler er bestått får man tilgang til SOA Basis sertifiseringstest. 
 
Ta dette forberedelseskurset slik at du kan bestå sertifiseringen og øk din kompetanse innen offentlige anskaffelser, slik at du gjennomfører fremtidige innkjøpsprosesser mer effektivt og være trygg på at du opererer innenfor lover og regler.

 

Målgruppe
Dette er et grunnleggende kurs for alle som har jobber med å gjennomføre offentlige anskaffelser og innkjøp, enten sporadisk eller hyppig. 
 
Forkunnskaper
Det kreves ingen forkunnskaper, men om du har noe erfaring fra offentlig innkjøp så blir læringen mer effektiv ved at ”bitene faller på plass”. 

 
Praktisk informasjon
Dette kurset kan du også brytes opp og gjennomføre kun Modul 6, Offentlige anskaffelser:

 

Neste steg for deg?

Kunnskapsmål

 • Grunnprinsippene i innkjøpsprosesser
 • Markedsarbeidet knyttet til innkjøp – vurdering og strategi
 • Arbeidsprosesser og gode rutiner i kjøpsfasen
 • Rutiner og systemer som ivaretar implementering av innkjøpsavtalen
 • Mulighetene og utfordringene som finnes i oppfølgingsfasen
 • Offentlige anskaffelser – hvordan bruke regelverket for å gjennomføre gode innkjøp

 
Slik fungerer det

 • Forhåndsinnspilt onlinekurs
 • Full tilgang for deg i minst 12 måneder*
 • Kan tas på mobil, nettbrett og PC/Mac
 • Kurset inneholder seks moduler
 • Hver modul inneholder leksjoner med læringsmål, video, støttetekst, spørsmål og avslutningsvis en boosterquiz
 • Hver leksjon varer i 10-15 minutter
 • Video er hovedbærer av læring
 • Kurset forventes å ta 15-20 timer
 • Du får kursbevis etter avsluttet kurs
 • Når alle moduler er bestått kan man bestille sertifiseringstest på Norsk Test sine hjemmesider
 • SOA Basis-sertifiseringen fra Norsk Test er ikke inkludert i kursavgiften

 

* Abonnement
Dette kurset er abonnementsbasert og de første 12 måneder er forhåndsbetalte. Deretter kan du beholde kurset som et oppslagsverk med årlig fornyelse. Les mer i Salgsvilkår og FAQ.

Dette kurset leveres av Cimple i samarbeid med Confex
 

Program

Program

Modul 1 Forarbeid
Antall leksjoner: 6
Tid: 2 timer

Etter endt modul vil du være du i stand til å gjennomføre godt og viktig forarbeid for et innkjøp. Kursmodulen har følgende læringsmål:

 • Hvordan avklare om det eksisterer et reelt behov
 • Hvorfor mandat er viktig, og hva det bør inneholde
 • Hva som bør vurderes når et innkjøpsteam opprettes
 • Hvilke elementer som skal kartlegges under definering av behovet
 • Hvordan behovet skal beskrives i en spesifikasjon til markedet

 
Modul 2 Marked
Antall leksjoner: 5
Tid: 2 timer

Etter endt modul blir du i stand til å foreta markedsarbeid knyttet til innkjøp på en kommersielt god måte, og du skal kunne svare på følgende spørsmål:

 • Hva kjennetegner en god markedsprosess?
 • Hva er sentrale aktiviteter i en markedsprosess?
 • Hvordan gjør man en leverandørmarkedsanalyse?
 • Hvordan innhenter vi markedsinformasjon?
 • Hvordan legger vi til rette for god konkurranse?
 • Hva er viktig når man kommuniserer med leverandørmarkedet?
   

Modul 3 Kjøp
Antall leksjoner: 4
Tid: 1-2 timer

Etter endt modul har du kunnskap om hovedaktivitetene i kjøpsprosessen. Denne kursmodulen har følgende læringsmål:

 • Hva kjennetegner en god kjøpsprosess?
 • Hva er sentrale roller i en kjøpsprosess?
 • Hvordan etablere en forespørsel?
 • Hva er viktig ved evaluering av tilbud?
 • Hvordan kan en forhandling forberedes og gjennomføres?
   

Modul 4 Implementering
Antall leksjoner: 7
Tid: 2-3 timer

Etter endt kursmodul er du i stand til å vite hva som skal til for å implementere avtaler i egen organisasjon. Dette innebærer kunnskap om følgende:

 • Etablering av mottaksapparat
 • Etablering av kontraktsadministrative rutiner
 • Etablering av endrings- og reklamasjonssystem
 • Etablering av måleparametere
 • Etablering av sanksjonssystem
 • Ivareta overføring til drift for videre oppfølging

 
Modul 5 Oppfølging
Antall leksjoner: 8
Tid: 2-3 timer

I denne kursmodulen får du en kort innføring i hva kontraktsoppfølging og -forvaltning betyr i praksis. Oppfølging er gjerne den lengste delen av innkjøpsprosessen, men samtidig den delen som ofte får minst oppmerksomhet, selv om den nok er blant de viktigste fasene i innkjøpsprosessen. 

Etter endt modul vil du ha:

 • Oversikt over sentrale tema i oppfølgingsfasen
 • Grunnleggende forståelse for de muligheter og utfordringer som finnes i oppfølgingsfasen
 • Større bevissthet om de gevinster som kan realiseres om fasen får den oppmerksomhet den fortjener

Modul 6: Offentlige anskaffelser 
Antall leksjoner: 10
Tid: 3-4 timer

Lov

 • Formålsparagrafen og de grunnleggende prinsippene i Lov om offentlige anskaffelser
 • Hvilke anskaffelser som er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser
 • Forholdet mellom loven og forskriftene
 • Anvendelsesområdet for de ulike delene i forskriften, herunder reglene om terskelverdi
 • Reglene for blandede anskaffelser
 • KOFAs oppgaver
   

Anskaffelses-prosesser

 • Prosedyrene i anskaffelsesforskriften del II
 • De mest brukte prosedyrene i anskaffelsesforskriften del III
 • Forskjellen på prosedyrene i anskaffelsesforskriften del II og del III
 • Gangen i 2-trinns prosedyrer
   

Rammeavtaler

 • Hvordan rammeavtaler fungerer med én leverandør
 • Hvordan rammeavtaler fungerer med flere leverandører
 • Hva som er lovlig lengde på rammeavtaler
   

Grunnlag for konkurransen

 • Hva som utgjør anskaffelsesdokumentene og forstå formålet med dem
 • Hva kvalifikasjonskrav, utvelgelseskriterier og tildelingskriterier er
 • Hvilke endringer som kan gjøres i anskaffelsesdokumentene etter kunngjøring
 • Hvordan man kan gjennomføre markedsdialog og utligne urimelig konkurransefordel
   

Kunngjøringsregler

 • Hva en ulovlig direkte anskaffelse er
 • Hva en intensjonskunngjøring er, og når den kan benyttes
 • Når oppdragsgiver skal kunngjøre en kontraktsinngåelse
   

Frister

 • Betydningen av vedståelsesfrist
 • Hvilke frister som gjelder over/under EØS-terskelverdier
 • Lage en tidsplan som sikrer god konkurransegjennomføring, ivaretar regelverket og alle aktiviteter til og med kontraktsignering
   

Gjennomføring av konkurransen

 • Anvende kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier
 • Hvordan håndtere at leverandøren vil støtte seg på andres virksomheter
 • Når man kan eller skal avvise på grunn av forhold ved leverandøren eller ved tilbudet
 • Fremgangsmåten for avvisning
 • Hva det kan, og ikke kan forhandles om
 • Hvordan man gjennomfører forhandlinger etter forskriftens krav
   

Avklaringer

 • Hvilke regler som gjelder for ettersending og avklaring av opplysninger og dokumentasjon
   

Avslutning av konkurransen

 • Innholdet i begrunnelsesplikten
 • Hvem som har krav på begrunnelse
 • Hvilke viktige beslutninger som skal nedtegnes i anskaffelsesprotokollen
   

Samfunnsansvar

 • Hvilke samfunnshensyn man plikter å ta hensyn til i anskaffelser
 • Når og hvordan man kan stille krav til miljø i ulike faser av anskaffelsesprosessen
 • Hvordan man stiller krav om bruk av lærlinger
 • Regler for hvordan man stiller krav og følger opp krav om lønns- og arbeidsvilkår
Verdt å vite
note

Siri Husby

Prosjektleder

Har du spørsmål?

Kontakt prosjektleder: E-post siri.husby@confex.no eller telefon 938 66 666

Badge

Confex er ISO 9001-sertifisert

Du som deltaker får kursbevis fra en ISO 9001-sertifisert bedrift.
Les mer om sertifisering her.

Badge

100% fornøydgaranti

Om du ikke er helt fornøyd etter avsluttet kurs, kan du gå kurset igjen eller delta på et av våre andre populære kurs

Badge

Er dere tre eller flere?

Vi hjelper deg gjerne med et tilpasset tilbud.
Kontakt oss på 

Badge

Bedriftsintern opplæring

Vi kommer gjerne til deg og holder kurs.
Kontakt oss på 

Denne siden fungerer ikke i din nettleser.

For å vise siden kan du oppgradere nettleseren til en nyere versjon, bytte til en annen nettleser (for eksempel Chrome eller Firefox) eller åpne siden på mobiltelefonen eller tablet.

Du kan også kontakte oss på e-post eller telefon for mer informasjon om våre arrangementer eller for å gjøre en direkte booking. Vårt kundesenter er tilgjengelig på telefon 05788 eller e-post kunde@confex.no.