• Forhåndsinnspilt

Prep-kurs i offentlige anskaffelser (SOA Basis) - online

Bli kjent med regelverket og vet hvordan man gjennomfører innkjøp i henhold til lover og regler. Kurset er basert på fagplanen SOA Basis fra DFØ. Når alle moduler er bestått får man tilgang til SOA Basis sertifiseringstest.

Tala & engagera

Dette er et forhåndsinnspilt onlinekurs. Du har full tilgang til kurset de første 12 mnd etter at påmeldingen er registrert.

Bilde
 • 1 jul. - 1 jul. (2022)
Om kurset

Veien til sertifisering ligger i gode forberedelser 
 

Offentlige virksomheter i Norge kjøper inn varer og tjenester for ca. 520 milliarder kroner i året. Regelverket for offentlige anskaffelser skal sikre at disse pengene brukes best mulig og at innkjøpene bidrar til et konkurransedyktig næringsliv.
 
Regelverket om offentlige anskaffelser er omfattende, og har til dels detaljerte regler for hvordan offentlige oppdragsgivere skal gå frem når de skal inngå kontrakter. I norsk rett består regelverket av en lov om offentlige anskaffelser, med flere tilhørende forskrifter. Dette kurset tar for seg loven og den mest brukte forskriften, anskaffelsesforskriften.
 
Som en innkjøper i offentlig sektor kan man møte på mange utfordringer. Da er det helt sentralt at man er kjent med regelverket og vet hvordan man gjennomfører innkjøp i henhold til lover og regler.

 
SOA Basis - formelt «godkjentstempel» som gir trygghet 
 

Prep-kurset i offentlige anskaffelser (SOA Basis) består av modulen «Offentlige anskaffelser», og er basert på fagplan SOA Basis fra DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring).
 

Kurset forbereder deg og styrker din kompetanse for å kunne gjennomføre sertifiseringstesten. Når du har bestått dette kurset kan du bestille sertifiseringstesten hos Norsk Test sine hjemmesider og får muligheten til å kunne bli SOA Basis-sertifisert. 

Dette slik at du kan utføre fremtidige anskaffelsesprosesser mer effektivt og være trygg på at du utfører innkjøp innenfor rammen av gjeldende lover og regler.

 
Målgruppe
Kurset er for deg som ønsker å kvalitetssikre ditt arbeid som innkjøper med offentlige anskaffelser ved å få muligheten til å bli sertifisert gjennom SOA Basis sertifiseringstest. Du kjenner allerede godt til innkjøpsrutiner og - arbeid og har nå kun behov for det forberedende for å kunne ta sertifiseringstesten. 
 
Forkunnskaper
Det er ikke noe krav om forkunnskaper, men om du har erfaring fra offentlig innkjøp og anskaffelser fra før så er det en stor fordel og læringen blir mer effektiv ved at ”bitene faller på plass”.

Praktisk informasjon
Dette minikurset er en del av et større program: Innkjøpsskolen med prep-kurs i offentlige anskaffelser (SOA Basis) - online (totalt 6 minikurs)
Ønsker du å ta hele kurset?
Les mer her>>

  

Neste steg for deg?

Kunnskapsmål

 • Lov
 • Anskaffelses-prosesser
 • Rammeavtaler
 • Grunnlag for konkurransen
 • Kunngjøringsregler
 • Frister
 • Gjennomføring av konkurransen
 • Avklaringer
 • Avslutning av konkurransen
 • Samfunnsansvar

 
Slik fungerer det 

 • Forhåndsinnspilt onlinekurs
 • Full tilgang for deg i minst 12 måneder*
 • Kan tas på mobil, nettbrett og PC/Mac
 • Kurset har kun én modul
 • Modulen har 10 leksjoner
 • Modulen inneholder leksjoner med læringsmål, video, støttetekst, spørsmål og avslutningsvis en boosterquiz
 • Leksjonene er kompakte og varer 10-15 minutter
 • Video er hovedbærer av læring
 • Kurset forventes å ta 3-4 timer
 • Du får kursbevis etter avsluttet kurs
 • Når modulen er bestått kan du bestille sertifiseringstest på Norsk Test sine hjemmesider
 • SOA Basis-sertifiseringen fra Norsk Test er ikke inkludert i kursavgiften

 

* Abonnement
Dette kurset er abonnementsbasert og de første 12 måneder er forhåndsbetalte. Deretter kan du beholde kurset som et oppslagsverk med årlig fornyelse. Les mer i Salgsvilkår og FAQ.
 
Dette kurset leveres av Cimple i samarbeid med Confex
 

Program

Program

Modul: Offentlige anskaffelser

Antall leksjoner: 10
Tid: 3-4 timer
 
Lov

 • Formålsparagrafen og de grunnleggende prinsippene i Lov om offentlige anskaffelser
 • Hvilke anskaffelser som er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser
 • Forholdet mellom loven og forskriftene
 • Anvendelsesområdet for de ulike delene i forskriften, herunder reglene om terskelverdi
 • Reglene for blandede anskaffelser
 • KOFAs oppgaver
   

Anskaffelses-prosesser

 • Prosedyrene i anskaffelsesforskriften del II
 • De mest brukte prosedyrene i anskaffelsesforskriften del III
 • Forskjellen på prosedyrene i anskaffelsesforskriften del II og del III
 • Gangen i 2-trinns prosedyrer

  

Rammeavtaler

 • Hvordan rammeavtaler fungerer med én leverandør
 • Hvordan rammeavtaler fungerer med flere leverandører
 • Hva som er lovlig lengde på rammeavtaler

  

Grunnlag for konkurransen

 • Hva som utgjør anskaffelsesdokumentene og forstå formålet med dem
 • Hva kvalifikasjonskrav, utvelgelseskriterier og tildelingskriterier er
 • Hvilke endringer som kan gjøres i anskaffelsesdokumentene etter kunngjøring
 • Hvordan man kan gjennomføre markedsdialog og utligne urimelig konkurransefordel

  

Kunngjøringsregler

 • Hva en ulovlig direkte anskaffelse er
 • Hva en intensjonskunngjøring er, og når den kan benyttes
 • Når oppdragsgiver skal kunngjøre en kontraktsinngåelse

  

Frister

 • Betydningen av vedståelsesfrist
 • Hvilke frister som gjelder over/under EØS-terskelverdier
 • Lage en tidsplan som sikrer god konkurransegjennomføring, ivaretar regelverket og alle aktiviteter til og med kontraktsignering

  

Gjennomføring av konkurransen

 • Anvende kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier
 • Hvordan håndtere at leverandøren vil støtte seg på andres virksomheter
 • Når man kan eller skal avvise på grunn av forhold ved leverandøren eller ved tilbudet
 • Fremgangsmåten for avvisning
 • Hva det kan, og ikke kan forhandles om
 • Hvordan man gjennomfører forhandlinger etter forskriftens krav

  

Avklaringer

 • Hvilke regler som gjelder for ettersending og avklaring av opplysninger og dokumentasjon

  

Avslutning av konkurransen

 • Innholdet i begrunnelsesplikten
 • Hvem som har krav på begrunnelse
 • Hvilke viktige beslutninger som skal nedtegnes i anskaffelsesprotokollen

  

Samfunnsansvar

 • Hvilke samfunnshensyn man plikter å ta hensyn til i anskaffelser
 • Når og hvordan man kan stille krav til miljø i ulike faser av anskaffelsesprosessen
 • Hvordan man stiller krav om bruk av lærlinger
 • Regler for hvordan man stiller krav og følger opp krav om lønns- og arbeidsvilkår

  

 

Praktisk informasjon

 • Når du har bestått dette kurset kan du bestille sertifiseringstesten hos Norsk Test sine hjemmesider og får muligheten til å kunne bli SOA Basis-sertifisert
Ofte stilte spørsmål
note

Siri Husby

Prosjektleder

Har du spørsmål?

Kontakt prosjektleder: E-post siri.husby@confex.no eller telefon 938 66 666

Denne siden fungerer ikke i din nettleser.

For å vise siden kan du oppgradere nettleseren til en nyere versjon, bytte til en annen nettleser (for eksempel Chrome eller Firefox) eller åpne siden på mobiltelefonen eller tablet.

Du kan også kontakte oss på e-post eller telefon for mer informasjon om våre arrangementer eller for å gjøre en direkte booking. Vårt kundesenter er tilgjengelig på telefon 05788 eller e-post kunde@confex.no.