Prosjektskolen online

Bli trygg på utarbeidelse av komplett prosjektplan for å sikre ressurser, tidsfrister, kvalitet og lønnsomhet for dine prosjekt.

100% nettbasert kurs - et treningssenter for utvikling av prosjektledere

Bilde
 • 1 jan. - 31 des.
Beskrivelse

Bli en prosjektleder med fullstendig oversikt

Få kunnskap om hvordan gode prosjekter planlegges, ledes og gjennomføres, samt håndtering av endringer og avvik. 

Lær hvordan du når prosjektets mål og gevinster på en effektiv og smidig måte. Hvilke utfordringer ligger det i rollefordeling og myndighet innen hvert ansvarsområde? Vit hvordan dette kan, og ikke minst, bør løses, for prosjektets beste.

Kurset fokuserer først på prosjektledelse – oversikt, innsikt, planlegging og gjennomføring. Før man så går i dybden på organisering og ulike prosjektmodeller.

Kurset er delt inn i fem ulike moduler og hver modul varer i cirka 2-3 timer. Til hver modul er det en introduksjon, oppstilling av læringsmål, leksjoner og avslutningsvis en booster quiz. En leksjon varer alt fra 10 til 15 minutter og består av både video, tekst og spørsmål/svar. Antall leksjoner i en modul varierer. 

 • Kursmodul 1: 12 leksjoner
 • Kursmodul 2: 8 leksjoner
 • Kursmodul 3: 8 leksjoner
 • Kursmodul 4: 8 leksjoner
 • Kursmodul 5: 5 leksjoer

 
«Prosjektskolen online» baserer seg på god prosjektledelse og anerkjente internasjonale standarder. 

Målgruppe
Kurset passer for deg jobber, enten hyppig eller sporadisk, med prosjekter i offentlig eller privat virksomhet, uavhengig av bransje og nivå. 

Læringsutbytte

 • Grunnleggende prosjektforståelse
 • Utarbeide fullstendig prosjektplaner
 • Trygg på moderne og effektiv prosjektledelse
 • Diktér planlegging, organisering og gjennomføring
 • Styr omfang, kvalitet, tidsestimat, kostnader, ressurser og risiko

 

Fordelen med kurset

 • Fleksibelt kursprogram - alt i ditt tempo
 • Bli trygg på å lede vellykkede prosjekter
 • Kursmateriell tilgjengelig som oppslagsverk
 • Lar seg kombinere parallelt med annen jobb
 • Tilpasset alle plattformer; mobil, nettbrett og PC
 • Du kan alltid ta kontakt med oss hvis du trenger hjelp 
Slik fungerer det

Slik fungerer det

Program

Program

 

Modul 1 Oversikt og innsikt

Prosjektledere, prosjekteiere og prosjektmedarbeidere med de nødvendige kunnskaper og ferdigheter innenfor prosjektledelse er helt sentralt for å kunne lykkes med prosjekter som igjen bidrar til gevinster knyttet til utvikling, vekst og endring. Erfaringer viser at det er lett å mislykkes med prosjekter, og årsaken er som oftest at vi ikke fulgte god praksis i prosjektledelse.

Etter avsluttet modul har du lært om de viktigste faktorene bak vellykkede prosjekter:

 • Fokus på gevinster og gevinstrealisering.
 • Prosjektorganisering, roller, ansvar og myndighet.
 • Prosjektfabrikken med det sunne prosjektmiljøet.
 • Prosjektmodellen som oppskriften på god praksis i prosjektledelse.
 • God praksis ved oppstart, planlegging, gjennomføring og avslutning.
 • Prosjekteierstyring og prosjektledelse.
 • Håndtering av usikkerhet.
 • Prosjektmodenhet, erfaringer og læring.

 

Modul 2 Prosjektplanlegging

Planlegging er viktig i alle prosjekter, og en god og robust prosjektplan er grunnlaget for effektiv utførelse og oppfølging av arbeidet i gjennomføringsfasen.

I denne modulen lærer du hvordan du kan planlegge et prosjekt, hva en realistisk og robust prosjektplan bør inneholde, og viktigheten av å ha oversikt over gevinster før gjennomføringsfasen starter.

Etter avsluttet modul har du lært følgende:

 • Planleggingsprosessen
 • Effektmål og resultatmål
 • Arbeidsomfang, tidsplan, ressursplan og kostnadsestimat
 • Usikkerhetsanalyse
 • Prosjektplanen
 • Den oppdaterte business case

 

Modul 3 Prosjektgjennomføring

Modulen gir en innføring i praktisk gjennomføring og avslutning av prosjekter. Etter gjennomført modul sitter du igjen med kunnskap om:

 • Sentrale prosjektledelsesaktiviteter i gjennomførings- og avslutningsfasen
 • Oppstart av gjennomføringsfasen
 • Fremdriftsoppfølging
 • Håndtering av avvik og usikkerhet
 • Håndtering av endringer
 • Fremdriftsmøter og kommunikasjon
 • Overlevering og avslutning

 

Modul 4 Prosjektorganisering

Det er mennesker som skal gjøre jobben og sørge for at kunder og brukere får prosjektleveransene innenfor avtalte krav til kvalitet og innenfor tids- og kostnadsrammen.

Det er derfor viktig at prosjektet er organisert på en god måte i forhold til linjeorganisasjonen, at prosjektteamet består av prosjektleder og fagfolk med nødvendig kunnskap og ferdigheter, og at alle vet hvem som skal gjøre hva.

Etter avsluttet modul har du lært å organisere prosjekter:

 • Definere roller og ansvar
 • Lage prosjektmandat
 • Forstå ulike organiseringsmodeller
 • Sette sammen og utvikle effektive prosjektteam
 • Håndtere interessenter

 

Modul 5 Prosjektmodellen

Modulen gir en innføring i prosjektmodellen. Etter modulen får du kunnskap om:

 • Bruk av prosjektmodell som veileder til vellykkede prosjekter.
 • Hvordan tilpasse prosjektmodellen til dine prosjekter.

 

Modul 6 Prosjekteierstyring

Etter avsluttet modul har du lært om følgende sentrale tema som et grunnlag for god prosjekteierstyring i din virksomhet:

 • Prosjekter, prosjektledelse og prosjekteierstyring
 • Prosjektorganisering og samspill med linjeorganisasjon
 • Roller, ansvar og myndighet i linjen og i prosjekt
 • Prosjektmandatet: Avtalen mellom prosjektleder og prosjekteier
 • Prosjektmodellen med faser, aktiviteter, beslutningspunkter og roller og ansvar
 • Suksesskriterier for vellykkede prosjekter
Kursholdere

Kursholdere

 • Person
  Otto Husby

  Otto Husby er utdannet fra NTNU, MSc in Project Management fra University of Manchester, PRINCE2 SME (subject matter expert Norway) og PMP fra PMI. Han har jobbet med prosjekter og prosjektledelse i 25 år, innenfor ulike bransjer som eksempelvis olje og gass, bygg og... Les mer

´
Ofte stilte spørsmål
note

Håkon Olsvik Fjukstad

Prosjektleder

Har du spørsmål?

Kontakt prosjektleder: E-post hof@confex.no eller telefon 917 48 185

Goodie

Koordinerer du flere, større prosjekt?

Lær deg hvordan du organiserer hverdagen din mest mulig effektivt, håndterer ulike prosjektledere og prioriterer oppgaver

Ta meg til kurset!

Goodie

Visste du vi har flere ulike online-kurs?

Denne siden fungerer ikke i din nettleser.

For å vise siden kan du oppgradere nettleseren til en nyere versjon, bytte til en annen nettleser (for eksempel Chrome eller Firefox) eller åpne siden på mobiltelefonen eller tablet.

Du kan også kontakte oss på e-post eller telefon for mer informasjon om våre arrangementer eller for å gjøre en direkte booking. Vårt kundesenter er tilgjengelig på telefon 05788 eller e-post kunde@confex.no.