• Forhåndsinnspilt

Prosjektskolen - online

Bli trygg på utarbeidelse av komplett prosjektplan for å sikre ressurser, tidsfrister, kvalitet og lønnsomhet for dine prosjekt.

Dette er et forhåndsinnspilt onlinekurs. Du har full tilgang til kurset de første 12 mnd etter at påmeldingen er registrert.

Bilde
 • 1 jul. - 1 jul.
Om kurset

Bli en prosjektleder med fullstendig oversikt

Få kunnskap om hvordan gode prosjekter planlegges, ledes og gjennomføres, samt håndtering av usikkerheter, endringer og avvik.
Lær hvordan du når prosjektets mål og gevinster på en effektiv og smidig måte. Hvilke utfordringer ligger det i rollefordeling og myndighet innen hvert ansvarsområde? Vit hvordan dette kan, og ikke minst, bør løses, for prosjektets beste.
 
Du får en komplett prosjektmodell med faser og beslutningspunkter, maler, eksempler og sjekklister som du fritt kan bruke, eller tilpasse behov i dine prosjekter.
Kurset fokuserer først på prosjektledelse – oversikt, innsikt, planlegging og gjennomføring. Før man så går i dybden på organisering og ulike prosjektmodeller.
 
Prosjektskolen online baserer seg på god praksis i prosjektledelse og anerkjente internasjonale standarder som PRINCE2 og PMI.

Prosjektskolen - online er et moderne videobasert profesjonelt opplæringsprogram i prosjektledelse utviklet av dyktige praktikere i faget. Prosjektskolen - online benyttes av mange norske og internasjonale virksomheter, og tilbys nå som et åpent program gjennom Confex.

 

Målgruppe
Kursprogrammet passer for deg jobber, enten hyppig eller sporadisk, med prosjekter i offentlig eller privat virksomhet, uavhengig av bransje og nivå. Kursprogrammet passer både for prosjektledere, prosjekteiere, prosjektmedarbeidere og roller med grensesnitt mot prosjekter. 

Forkunnskaper
Det kreves ingen forkunnskaper, men om du har noe erfaring fra prosjektarbeid så blir læringen mer effektiv ved at ”bitene faller på plass”. 

Praktisk informasjon
Dette kurset kan du også brytes opp og gjennomføres enkeltvis per modul:

 

Neste steg for deg?

Læringsutbytte

 • Grunnleggende prosjektforståelse
 • «God praksis» i prosjektledelse og prosjekteierstyring
 • Oppstart, planlegging, organisering, gjennomføring og avslutning
 • Definere klare mål og gevinster, og realisere gevinster underveis og etter avslutning
 • Styre omfang, kvalitet, tids, kostnader, ressurser og usikkerhet
 • Teamledelse, kommunikasjon og håndtering av interessenter
   

Slik fungerer det

 • Forhåndsinnspilt onlinekurs med full tilgang for deg i minst 12 måneder*
 • Kursprogrammet inneholder fem kursmoduler og avsluttes med en sertifiseringstest. 
 • Kursprogrammet inneholder prosjektmodell med maler og eksempler som du fritt kan benytte, som business case, mandat, prosjektplan og rapporter
 • Kursmodulene inneholder leksjoner med læringsmål, video, støttetekst, spørsmål og avslutningsvis en booster quiz.
 • Leksjonene er korte og kompakte, med video som hovedbærer av læring, og varigheten på en leksjon er 10-15 minutter.
 • Totaltiden for gjennomføring av Prosjektskolen estimeres til 15-20 timer.

* Abonnement

 • Dette kurset er abonnementsbasert og de første 12 mnd er forhåndsbetalte.  Deretter kan du beholde kurset som et oppslagsverk med årlig fornyelse.  Les mer i Salgsvilkår og FAQ.

Dette kurset leveres av Cimple i samarbeid med Confex

Slik fungerer det

Slik fungerer det

Program

Program

Modul 1 Oversikt og innsikt

Antall leksjoner: 12
Tid: 3-4 timer
Prosjektledere, prosjekteiere og prosjektmedarbeidere med de nødvendige kunnskaper og ferdigheter innenfor prosjektledelse er helt sentralt for å kunne lykkes med prosjekter som igjen bidrar til gevinster knyttet til utvikling, vekst og endring. Erfaringer viser at det er lett å mislykkes med prosjekter, og årsaken er som oftest at vi ikke fulgte god praksis i prosjektledelse.
Etter avsluttet modul har du lært om de viktigste faktorene bak vellykkede prosjekter:

 • Gevinster og gevinstrealisering.
 • Prosjektorganisering, roller, ansvar og myndighet.
 • Prosjektfabrikken med det sunne prosjektmiljøet.
 • Prosjektmodellen som oppskriften på god praksis i prosjektledelse.
 • God praksis ved oppstart, planlegging, gjennomføring og avslutning.
 • Prosjekteierstyring og prosjektledelse.
 • Håndtering av usikkerhet.
 • Prosjektmodenhet, erfaringer og læring.

 

Modul 2 Prosjektplanlegging

Antall leksjoner: 8
Tid: 2-3 timer

Planlegging er viktig i alle prosjekter, og en god og robust prosjektplan er grunnlaget for effektiv utførelse og oppfølging av arbeidet i gjennomføringsfasen.

I denne modulen lærer du hvordan du kan planlegge et prosjekt, hva en realistisk og robust prosjektplan bør inneholde, og viktigheten av å ha oversikt over gevinster før gjennomføringsfasen starter.

Etter avsluttet modul har du lært følgende:

 • Planleggingsprosessen
 • Effektmål og resultatmål
 • Arbeidsomfang, tidsplan, ressursplan og kostnadsestimat
 • Usikkerhetsanalyse
 • Prosjektplanen
 • Den oppdaterte business case

 

Modul 3 Prosjektgjennomføring

Antall leksjoner: 8
Tid: 2-3 timer

Modulen gir en innføring i praktisk gjennomføring og avslutning av prosjekter. Etter gjennomført modul sitter du igjen med kunnskap om:

 • Sentrale prosjektledelsesaktiviteter i gjennomførings- og avslutningsfasen
 • Oppstart av gjennomføringsfasen
 • Fremdriftsoppfølging
 • Håndtering av avvik og usikkerhet
 • Håndtering av endringer
 • Fremdriftsmøter og kommunikasjon
 • Overlevering og avslutning

 

Modul 4 Prosjektorganisering

Antall leksjoner: 8
Tid: 2-3 timer

Det er mennesker som skal gjøre jobben og sørge for at kunder og brukere får prosjektleveransene innenfor avtalte krav til kvalitet og innenfor tids- og kostnadsrammen.

Det er derfor viktig at prosjektet er organisert på en god måte i forhold til linjeorganisasjonen, at prosjektteamet består av prosjektleder og fagfolk med nødvendig kunnskap og ferdigheter, og at alle vet hvem som skal gjøre hva.

Etter avsluttet modul har du lært å organisere prosjekter:

 • Definere roller og ansvar
 • Lage prosjektmandat
 • Forstå ulike organiseringsmodeller
 • Sette sammen og utvikle effektive prosjektteam
 • Håndtere interessenter

 

Modul 5 Prosjektmodellen

Antall leksjoner: 4
Tid: 1-2 timer

Modulen gir en innføring i prosjektmodellen. Etter modulen får du kunnskap om:

 • Bruk av prosjektmodell som veileder til vellykkede prosjekter.
 • Hvordan tilpasse prosjektmodellen til dine prosjekter.
Ofte stilte spørsmål
note

Siri Husby

Prosjektleder

Har du spørsmål?

Kontakt prosjektleder: E-post siri.husby@confex.no eller telefon 938 66 666

Denne siden fungerer ikke i din nettleser.

For å vise siden kan du oppgradere nettleseren til en nyere versjon, bytte til en annen nettleser (for eksempel Chrome eller Firefox) eller åpne siden på mobiltelefonen eller tablet.

Du kan også kontakte oss på e-post eller telefon for mer informasjon om våre arrangementer eller for å gjøre en direkte booking. Vårt kundesenter er tilgjengelig på telefon 05788 eller e-post kunde@confex.no.