Sertifisering i offentlige anskaffelser (SOA Basis) online

Bli en sertifisert innkjøper og lær å gjennomføre anskaffelser etter beste praksis

Gjør sertifiseringsprosessen enkel ved å ta Norges eneste kursprogram på nett for sertifisering i offentlige anskaffelser

Bilde
 • 1 jan. - 31 des.
 • 1 jan. - 31 des. (2021)
Om sertifiseringen i offentlige anskaffelser:

Om sertifiseringen i offentlige anskaffelser:

Er du trygg i arbeidet med anskaffelser?

Ta en sertifisering i offentlige anskaffelser, slik at du får kunnskapen og verktøyene du trenger for å gjennomføre de beste avtalene.

Hva er SOA Basis?
Det er Norges eneste kursprogram på nett for sertifisering i offentlige anskaffelser, og gjennomføres som selvstudier uten samling.

Sertifiseringsordningen SOA Basis består av 6 nettkursmoduler inkludert tilleggskurset «Offentlige anskaffelser», og møter kravene i Difis fagplan for offentlige anskaffelser. Når alle kurs er bestått, kan deltakeren gjennomføre sertifiseringstesten på Norsk test sine hjemmesider.

Hvert kurs består av 6-10 leksjoner. Hver leksjon har tydelige læringsmål, videoer med faglig innhold, teori og en avsluttende test. Ved bestått på alle leksjoner kan man prøve seg på booster testen, og når alle kurs er bestått får man tilgang til SOA BASIS prøveeksamen.

Ta sertifiseringen og øk din kompetanse innen offentlige anskaffelser, slik at du gjennomfører fremtidige innkjøpsprosesser mer effektivt. 

Målgruppe:
Alle som har ansvar for å gjennomføre konkrete anskaffelsesprosesser.

Læringsutbytte:

 • Grunnprinsippene i innkjøpsprosesser
 • Markedsarbeidet knyttet til innkjøp – vurdering og strategi
 • Arbeidsprosesser og gode rutiner i kjøpsfasen
 • Rutiner og systemer som ivaretar implementering av innkjøpsavtalen
 • Mulighetene og utfordringene som finnes i oppfølgingsfasen
 • Offentlige anskaffelser – hvordan bruke regelverket for å gjennomføre gode innkjøp

Fordeler med nettkurset:

 • Bli tryggere i gjennomføringen av offentlige anskaffelser
 • Øk din kompetanse innen planlegging, konkurransegjennomføring og kontraktsoppfølging av anskaffelsesprosesser
 • Bli bedre til å utnytte anskaffelsesregelverket
 • Alt innhold og tester, inkl prøveeksamen, kan repeteres og brukes som ‘jobbstøtte’
 • Ta Norges eneste kursprogram på nett for sertifisering i offentlige anskaffelser

Onlinesertifiseringen leveres av Cimple i samarbeid med Confex.

Nettkursets program

Nettkursets program

 

I norsk rett består regelverket av en lov om offentlige anskaffelser, med flere tilhørende forskrifter. 

I dette kurset kommer dere til å få tilgang til ulike leksjoner, som alle dekker forskjellige temaer fra regelverket.

 

 • Anskaffelsesloven og anskaffelsesforskriften: Overordnet vil vi gi en innføring i anskaffelsesloven og dennes virkeområde, formål og grunnleggende prinsipper. Vi går gjennom anskaffelsesforskriftens systematikk og hvordan oppdragsgiver skal beregne en anskaffelses verdi.

 

 •  Anskaffelsesprosedyrer: Vi vil gjennomgå hva slags prosedyrer oppdragsgiver kan velge for å gjennomføre anskaffelsen

 

 • Rammeavtaler: Vi forklarer hva en rammeavtale er og viser i hvilke tilfeller rammeavtaler kan brukes og hvordan oppdragsgiver skal inngå rammeavtaler.

 

 • Grunnlaget for en anskaffelse: vi vil gå gjennom grunnlaget for anskaffelser og hvilke dokumenter som utgjør anskaffelsesdokumentene. Vi viser hvilke typer dokumenter som finnes, og formålet med det enkelte dokumentet.

 

 • Kunngjøringsregler: vi går gjennom hva en kunngjøring er, hvilke ulike typer kunngjøringer som finnes og reglene for kunngjøring som følger av de ulike delene av anskaffelsesforskriften.

 

 • Frister: vi gjennomgår de ulike typer frister man møter på i anskaffelsesregelverket, og hvordan disse påvirker hvordan oppdragsgiver kan gjennomføre anskaffelsesprosessen.

 

 • Gjennomføringen av anskaffelser: vi ser på aktivitetene oppdragsgiver skal gjennom etter at tilbudsfristen eller fristen for å levere forespørsel har gått ut. Her tar vi for oss regler for kvalifisering og avvisning, tilbudsevaluering og regler for gjennomføring av forhandlinger.

 

 • Avklaring –og ettersendingsadgang: vi ser på hvilke regler som gjelder for oppdragsgivers adgang til å få avklart opplysninger i tilbudet, samt adgangen til å få ettersendt dokumentasjon, og hvordan denne adgangen varierer ut fra hvilken prosedyre som er valgt.

 

 • Avslutning av konkurransen: vi gjennomgår reglene for tildeling herunder oppdragsgivers begrunnelsesplikt. Denne leksjonen omhandler også reglene for anskaffelsesprotokoll.

 

 • Samfunnsansvar: vi forklarer noen av de samfunnshensynene det offentlige kan ivareta gjennom sine innkjøp.
 
Modul 1: Forarbeid

Etter endt modul vil du være du i stand til å gjennomføre godt og viktig forarbeid for et innkjøp. Kursmodulen har følgende læringsmål:

 • Hvordan avklare om det eksisterer et reelt behov
 • Hvorfor mandat er viktig, og hva det bør inneholde
 • Hva som bør vurderes når et innkjøpsteam opprettes
 • Hvilke elementer som skal kartlegges under definering av behovet
 • Hvordan behovet skal beskrives i en spesifikasjon til markedet

 

Modul 2: Marked

Etter endt modul blir du i stand til å foreta markedsarbeid knyttet til innkjøp på en kommersielt god måte, og du skal kunne svare på følgende spørsmål:

 • Hva kjennetegner en god markedsprosess?
 • Hva er sentrale aktiviteter i en markedsprosess?
 • Hvordan gjør man en leverandørmarkedsanalyse?
 • Hvordan innhenter vi markedsinformasjon?
 • Hvordan legger vi til rette for god konkurranse?
 • Hva er viktig når man kommuniserer med leverandørmarkedet?

 

Modul 3: Kjøp

Etter endt modul har du kunnskap om hovedaktivitetene i kjøpsprosessen. Denne kursmodulen har følgende læringsmål:

 • Hva kjennetegner en god kjøpsprosess?
 • Hva er sentrale roller i en kjøpsprosess?
 • Hvordan etablere en forespørsel?
 • Hva er viktig ved evaluering av tilbud?
 • Hvordan kan en forhandling forberedes og gjennomføres?

 

Modul 4: Implementering

Etter endt kursmodul er du i stand til å vite hva som skal til for å implementere avtaler i egen organisasjon. Dette innebærer kunnskap om følgende:

 • Etablering av mottaksapparat
 • Etablering av kontraktsadministrative rutiner
 • Etablering av endrings- og reklamasjonssystem
 • Etablering av måleparametere
 • Etablering av sanksjonssystem
 • Ivareta overføring til drift for videre oppfølging

 

Modul 5: Oppfølging

I denne kursmodulen får du en kort innføring i hva kontraktsoppfølging og -forvaltning betyr i praksis. Oppfølging er gjerne den lengste delen av innkjøpsprosessen, men samtidig den delen som ofte får minst oppmerksomhet, selv om den nok er blant de viktigste fasene i innkjøpsprosessen.  

 
Etter endt modul vil du ha:

 • Oversikt over sentrale tema i oppfølgingsfasen
 • Grunnleggende forståelse for de muligheter og utfordringer som finnes i oppfølgingsfasen
 • Større bevissthet om de gevinster som kan realiseres om fasen får den oppmerksomhet den fortjener

 

Modul 6: Offentlige anskaffelser 

 

Lov

 • Formålsparagrafen og de grunnleggende prinsippene i Lov om offentlige anskaffelser
 • Hvilke anskaffelser som er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser
 • Forholdet mellom loven og forskriftene
 • Anvendelsesområdet for de ulike delene i forskriften, herunder reglene om terskelverdi
 • Reglene for blandede anskaffelser
 • KOFAs oppgaver

 

Anskaffelses-prosesser

 • Prosedyrene i anskaffelsesforskriften del II
 • De mest brukte prosedyrene i anskaffelsesforskriften del III
 • Forskjellen på prosedyrene i anskaffelsesforskriften del II og del III
 • Gangen i 2-trinns prosedyrer

  

Rammeavtaler

 • Hvordan rammeavtaler fungerer med én leverandør
 • Hvordan rammeavtaler fungerer med flere leverandører
 • Hva som er lovlig lengde på rammeavtaler

 

Grunnlag for konkurransen

 • Hva som utgjør anskaffelsesdokumentene og forstå formålet med dem
 • Hva kvalifikasjonskrav, utvelgelseskriterier og tildelingskriterier er
 • Hvilke endringer som kan gjøres i anskaffelsesdokumentene etter kunngjøring
 • Hvordan man kan gjennomføre markedsdialog og utligne urimelig konkurransefordel

 

Kunngjøringsregler

 • Hva en ulovlig direkte anskaffelse er
 • Hva en intensjonskunngjøring er, og når den kan benyttes
 • Når oppdragsgiver skal kunngjøre en kontraktsinngåelse

 

Frister

 • Betydningen av vedståelsesfrist
 • Hvilke frister som gjelder over/under EØS-terskelverdier
 • Lage en tidsplan som sikrer god konkurransegjennomføring, ivaretar regelverket og alle aktiviteter til og med kontraktsignering

 

Gjennomføring av konkurransen

 • Anvende kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier
 • Hvordan håndtere at leverandøren vil støtte seg på andres virksomheter
 • Når man kan eller skal avvise på grunn av forhold ved leverandøren eller ved tilbudet
 • Fremgangsmåten for avvisning
 • Hva det kan, og ikke kan forhandles om
 • Hvordan man gjennomfører forhandlinger etter forskriftens krav

 

Avklaringer

 • Hvilke regler som gjelder for ettersending og avklaring av opplysninger og dokumentasjon

 

Avslutning av konkurransen

 • Innholdet i begrunnelsesplikten
 • Hvem som har krav på begrunnelse
 • Hvilke viktige beslutninger som skal nedtegnes i anskaffelsesprotokollen

 

Samfunnsansvar

 • Hvilke samfunnshensyn man plikter å ta hensyn til i anskaffelser
 • Når og hvordan man kan stille krav til miljø i ulike faser av anskaffelsesprosessen
 • Hvordan man stiller krav om bruk av lærlinger
 • Regler for hvordan man stiller krav og følger opp krav om lønns- og arbeidsvilkår

 

Badge

Confex er ISO 9001-sertifisert

Du som deltaker får kursbevis fra en ISO 9001-sertifisert bedrift.
Les mer om sertifisering her.

Badge

100% fornøydgaranti

Om du ikke er helt fornøyd etter avsluttet kurs, kan du gå kurset igjen eller delta på et av våre andre populære kurs

Goodie

Vil du bli bedre til å planlegge prosjekter?

Kursholdere

Kursholdere

 • Person
  Matias Haukom

  Matias er utdannet siviløkonom fra Norges handelshøyskole, med fordypning i strategi og ledelse, konkurransestrategi, innkjøpsanalyse og forhandlinger. Han har god erfaring med prosjektledelse av større innkjøpsprosjekter innenfor privat og offentlig sektor.... Les mer

´
Badge

Er dere tre eller flere?

Vi hjelper deg gjerne med et tilpasset tilbud.
Kontakt oss på 

Badge

Bedriftsintern opplæring

Vi kommer gjerne til deg og holder kurs.
Kontakt oss på 

Goodie

Vil du heller ta et lederkurs online?

Lær hvordan du skaper positivitet og får det beste ut av dine medarbeidere. Ta kurset når og hvor det passer deg, på PC, tablet eller mobil

Meld deg på kurset her:

Denne siden fungerer ikke i din nettleser.

For å vise siden kan du oppgradere nettleseren til en nyere versjon, bytte til en annen nettleser (for eksempel Chrome eller Firefox) eller åpne siden på mobiltelefonen eller tablet.

Du kan også kontakte oss på e-post eller telefon for mer informasjon om våre arrangementer eller for å gjøre en direkte booking. Vårt kundesenter er tilgjengelig på telefon 05788 eller e-post kunde@confex.no.