Controllerdagene 2020

Bli klar for fremtidige utfordringer ved å delta på årets møteplass for controllere og økonomiansvarlige

Tala & engagera

Få faglig påfyll, oppdatert bransjenytt og inspirasjon til å lykkes i økonomifunksjonen!

Bilde
Vi gir deg en trygg kursopplevelse

Vi gir deg en trygg kursopplevelse

Confex følger regjeringen og Folkehelseinstituttets retningslinjer og anbefalinger, og tar alle forholdsregler for smittevern. Vi er opptatt av at du skal få en trygg kursopplevelse.

Skulle du ha noen spørsmål, ber vi deg kontakte oss.

Om konferansen:

Årets røde tråd: Virksomhetsstyring og utnyttelse av data i nye tider

 

Controllerdagene 2020 arrangeres for 23. året på rad, og du får dagsaktuell tematikk innen økonomistyring, analyse og rapportering. Hvordan holder du deg oppdatert, jobber mest mulig effektivt og i tråd med bransjeutviklingen?

Skreddersy din egen konferanse - velg mellom parallellsesjoner innen økonomistyring eller personlig utvikling begge dager! Hør talere som ikke bare kan fortelle om kommende endringer, men hvilken konsekvens dette vil faktisk ha for deg!

Bli tryggere, tydeligere og mer effektiv i din rolle. Få faglig påfyll, oppdatert bransjenytt og inspirasjon til videre arbeid ved å delta på konferansen.

Controllerdagene 2020 holder deg oppdatert, relevant og konkurransedyktig - i dag og i morgen!

Meld deg på Controllerdagene i dag!

Målgruppe
Konferansen er spesielt tilpasset controllere og andre i økonomifunksjonen som har arbeidsoppgaver i forbindelse med økonomiske analyser, rapportering og formidling av økonomisk informasjon.

Vi følger selvsagt Helsedirektoratet og regjeringens anbefalinger fremover, og vi skal gjøre alt som er mulig for god tilrettelegging slik at det blir en trygg gjennomføring av konferansen.

Denne konferansen styrker din kompetanse innen:

 • Økonomi og virksomhetsstyring - du lærer mer om hvordan fagområdet forholder seg til verdiskapning og hvordan styring av strategiske prosesser kan operasjonaliseres
 • Personlig utvikling - du lærer hvordan du skal kommunisere for å få gjennomslag i økonomihverdagen og hvordan du presenterer dine funn og idéer. I tillegg vil du få tips til hvordan du kan jobbe smartere
 • Markeds- og forretningsforståelse - du får innsikt i hva som skjer i norsk næringsliv og hvilke konsekvenser det har for ulike bransjer og virksomheter. I tillegg vil du også få et godt innblikk i controllerrollen, og hvordan du bedre kan møte forventningene linje og ledelse har til deg

Fordeler med Controllerdagene 2020

 • Skreddersy konferansen etter eget behov - parallellspor med temaene økonomistyring og personlig utvikling
 • Få nyttige og konkrete innspill til å lykkes i din rolle
 • Lær hvordan du bidrar til god styring og kontroll i egen virksomhet
 • Lær hvordan du tar gode, strategiske valg basert på data
 • Få inspirasjon til å modernisere operasjonell drift
 • Møt controllere fra ulike bransjer og del erfaringer

Spennende og viktig tema som ga inspirasjon og tips til hvordan min hverdag som Controller kan tilpasses fremtiden og hvordan jeg som fagperson kan tilpasse meg virkeligheten. Jeg vil gjerne også delta neste år!

Kaja Sjøthun Bråstad, Financial controller, Pipelife Norge

Svært aktuelle tema som ble belyst og gjennomgående solid presentert.

Odd Magne Astrup, Økonomisjef, Franzefoss Minerals AS

Synes det var et utfyllende program som i all hovedsak passet bra for mitt behov og interesse. Jeg kom styrket og beriket ut av dette! :-)

Kathrine Fournaros, Økonomirådgiver, Helgelandssykehuset HF
Program

Program

 • Dag 1

  08:30

  Oppmøte og registrering - servering av kaffe og te

  09:00

  Konferansen starter - velkommen v/ Confex Norge

  09:05

  Harald Magnus Andreassen

  Global og norsk økonomi i og etter koronaens tid

  - Global økonomi er utsatt for et sjokk vi aldri før har opplevd. Korona-viruset og tiltakene for å bekjempe det første til et brått fall i global etterspørsel og produksjon på rundt 10% og langt mer i de landene som ble hardest rammet.
  - Bunnen er passert, men hvor går vi herfra? Er det spesielle utfordringer for Norge?
  - Hva er utsiktene for aksjer, renter og kronekurs?


  Person
  Harald Magnus Andreassen
  Sjeføkonom i Sparebank 1 Markets og spesialist i finansmarkeder

  09:55

  Walk and talk! Besøk våre utstillere i pausen

  10:10

  Marius Robbestad

  Økonomifunksjonens rolle inn i det nye tiåret

  - Hvordan økonomifunksjonens rolle vil endre seg inn det nye tiåret
  - Hva som kjennetegner ledende organisasjoner
  - Relevante teknologier og verktøy
  - Hvordan forberede økonomifunksjonen til det nye tiåret

  Jon Waalen, partner, Strategy & Operations - Deloitte

  Person
  Marius Robbestad
  Manager - Finance & Performance, Deloitte

  11:00

  Walk and talk! Besøk våre utstillere i pausen

  11:15

  Torstein Thorsen

  Effektiv virksomhetsstyring med Business Intelligence

  - Endrede organisasjonsstrukturer, nye fremtredende behov
  - Teknologitrender vi kan nyttiggjøre oss av
  - Praktiske eksempler til hvordan du kan effektivisere virksomhetsstyringen med Business intelligence
  - Slik kan du bruke visualiserte verktøy for mer struktur i hverdagen
  - Slik fører du prosessanalyser som del av business intelligence prosjekter

  Person
  Torstein Thorsen
  Grunnlegger og rådgiver, Visma bWise

  12:00

  LUNSJ

  13:00

  Parallelle spor: A) Økonomistyring vs. B) Personlig utvikling

  Du kan velge foredrag ut fra læringspreferanser på våre to parallelle spor!

  13:01

  Torunn Tveit Gaasemyr

  A) Internt samarbeid til himmels - slik kan du gå frem

  - Hvorfor effektiv samhandling internt er viktigere enn noen gang
  - Gode grunner til å sette i gang med digital samhandling - og hvorfor det kan bli kostbart å la være
  - De ulike driverne for å innføre digitale samhandlingsverktøy i en virksomhet
  - Slik kan digital samhandling få kontroll på informasjonsmengder, tilgjengelige ressurser og skape en kultur for samarbeid der det er relevant
  - Slik implementerer du samhandlingsrutiner og verktøy på arbeidsplassen

  Person
  Torunn Tveit Gaasemyr
  Leder for digital samhandling, Sopra Steria

  Trond Haukedal

  B) Fra enkeltindivider til sammensveiset team

  - Hva er enkeltindividets viktigste behov, hva driver oss, hva motiverer oss?
  - Relasjoner er nøkkelen: Hva, hvorfor, hvordan?
  - Hvordan bygger vi en arbeidsgruppe / et team?
  - Slik skaper du et arbeidsmiljø som gjør alle psykisk trygge og øker motivasjonen
  - Konkrete verktøy og redskaper for å styrke teamfølelsen


  Person
  Trond Haukedal
  Psykolog, foredragsholder og forfatter

  13:45

  Walk and talk! Møt utstillerne, få deg litt kaffe og nyt pausen

  14:00

  Robert Kristiansen

  A) Slik automatiserer du rutineoppgaver som endrer både hverdag, ressursstyring og konkurransekraft

  - Hvorfor finnes det ennå manuelle oppgaver, når de er åpenbare kandidater for automatisering?
  - Mulighetene for endring, ressursstyring og økt konkurransekraft som ligger i den nye teknologien. Slik går du frem
  - Slik kan maskin og mennesket jobbe sammen for en bedre hverdag
  - Slik oppnår bedriften gjennomsiktighet når maskiner bearbeider store data


  Person
  Robert Kristiansen
  Innovasjonsdirektør, Semine

  Trond Haukedal

  B) Hvordan ta fatt i unike meg og bli den beste utgaven av meg selv?

  - Hvorfor vi bør øke vår egen bevissthet, og bli bedre på selvledelse
  - Hva som ligger i å ta seg selv på alvor og hvorfor vi bør gjøre det
  - Det er de som prioriterer rett som lykkes. Presentasjon av prioriteringsmodell.
  - Slik går du frem for å styrke egenverdi, øke indre motivasjon og trivsel i sitt eget selskap


  Person
  Trond Haukedal
  Psykolog, foredragsholder og forfatter

  14:50

  Walk and talk! Besøk våre utstillere i pausen

  15:00

  Hanne Lindbæk

  Slik får du gjennomslag for dine idéer i økonomihverdagen

  - Hvorfor god kommunikasjon i arbeidslivet er viktigere enn noensinne
  - Kraften i egen kommunikasjon
  - Slik knekker du kommunikasjonskoden og får gjennomslag
  - Praktiske kommunikasjonstips


  Person
  Hanne Lindbæk
  Daglig leder, ErgoEgo AS

  16:00

  Første konferansedag avsluttes

  17:00

  Nettverksmiddag.

  - Info kommer.
 • Dag 2

  08:45

  Oppmøte andre konferansedag - servering av kaffe og te

  09:00

  Konferansestart dag 2 - Parallelle spor: A) Økonomistyring vs. B) Personlig utvikling

  09:01

  Victoria Halstensen

  A) Slik kan du bygge opp et effektivt analysesystem for både deg og bedriften

  - Hvorfor er en god og allment kjent variabelordbok så viktig?
  - Regelbok for gode metrics og effektiv datainnhenting
  - God praksis for multiple databaser - i boks og i sky
  - Database API som kontrakt for informasjonsutveksling
  - Hvordan tilgjengeliggjøre og nyttiggjøre data for flere


  Person
  Victoria Halstensen
  Data Scientist, Bisnode

  Jon-Gunnar Pettersen

  B) PowerQuery i stedet for makroer - enklere, mer dynamisk og robust

  - Slik automatiserer du rutineoppgaver
  - Tilpasning av rapporter for gjenbruk
  - Bruk av parametere for å gjøre import dynamisk og fleksibel
  - Programmering av egendefinerte felt, via språket «M»
  - Utvalgte små hverdagstips for deg som bruker Excel mye


  Person
  Jon-Gunnar Pettersen
  Selvstendig IT-konsulent

  10:00

  Walk and talk. Møt utstillerne, få deg litt kaffe og nyt pausen

  10:15

  Cecilie Haarseth

  A) Slik videreutvikler vi business controlling-funksjonen i Atea

  - Behovet vi så for en mer modernisert økonomifunksjon
  - Ambisjonen og målene vi satte oss
  - Hvordan vi jobber med å modernisere økonomifunksjonen og controllerrollen
  - Utvalgte eksempler fra vår mål og handlingsplan.
  - Verktøy vi opplever som nyttige på veien
  Person
  Cecilie Haarseth
  Leder Business Controlling, Atea

  Jon-Gunnar Pettersen

  B) Slik tar du rapporteringen et steg videre med PowerPivot

  - Slik lager du en pivot basert på flere separate datakilder
  - Bruk av Measures og KPI for å gjøre egne beregninger og analyser
  - Intro til kubeformler - en elegant måte å trekke data ut av en powerpivot eller OLAP-kuber
  - Utvalgte små hverdagstips for deg som bruker Excel mye
  Person
  Jon-Gunnar Pettersen
  Selvstendig IT-konsulent

  11:15

  Walk and talk. Møt utstillerne, få deg litt kaffe og nyt pausen

  11:30

  David Lindberg

  A) Økonomistyring i turbulente tider

  - Controllerens rolle som strategisk partner i store omstillinger og som verdiskaper inn i nye konsepter
  - Bruk av rullerende prognoser for å håndtere økonomisk usikkerhet
  - Likviditetsstyring i tider med lite forutsigbarhet
  - Datadrevne beslutninger - hvordan bruke data til å påvirke oppover i organisasjonen


  Person
  David Lindberg
  Direktør for finans business controlling, Bertel O. Steen

  Morten P. Røvik

  B) Slik blir du mer produktiv i hverdagen med GTD® metodikken

  - Introduksjon til Getting Things Done® - metodikken
  - Getting Things Done metodikkens faser og grunnprinsipper
  - Konkrete produktivitetstips basert på metodikken
  - Slik reduserer du stressnivået og får kontroll etter implementering av produktivitetstiltak i egen hverdag


  Person
  Morten P. Røvik
  Grunnlegger og leder, ProduktivNorge

  12:30

  Lunsj

  13:30

  Heming Rio

  Beyond Budgeting i praksis - Høegh Eiendom

  - Behovet vi så for rullerende prognoser
  - Slik jobber vi mot en ideell styringshverdag
  - Våre styringsprinsipper med eksempler
  - Slik utnytter vi data og utvikler rapporteringsrutiner

  Person
  Heming Rio
  Økonomidirektør, Höegh Eiendom

  14:20

  Walk and talk. Ta deg en kaffepause, strekk på bena og besøk utstillerne

  14:30

  Vigdis Austrheim

  Du må ville! Arbeidsglede, vekstkultur og ledelse i travle tider

  - Hvorfor lykkes noen og andre ikke? Og hva er suksessformelen nå?
  - Hvilke grep er nødvendige fremover?
  - Hva skaper den kulturen som forløser nødvendig endringslyst og innovasjonskraft?
  - Hva kan du selv ta kontroll på og hva kan du slutte å gjøre.


  Person
  Vigdis Austrheim
  Erfaren lederutvikler

  15:30

  Konferansen avsluttes - takk for denne gang!

 • Foredragsholdere

  Foredragsholdere

  • Person
   Harald Magnus Andreassen

   Harald Magnus Andreassen er sjeføkonom i Sparebank 1 Markets og følger global og norsk økonomi, aksje-, rente- og valutamarkedene tett. Han har arbeidet i finanssektoren siden 1994 og har i flere årtier vært kåret som den beste makroøkonomen i finansbransjen.... Les mer

  • Person
   Trond Haukedal

   Trond Edvard Haukedal er psykolog, foredragsholder og forfatter. Med over 30 års erfaring som klinisk psykolog har han også 10 års ledererfaring som senterleder i to kjøpesentre i Bergen, og som annonsesjef i Bergens Tidende. Han har i over 24 år reist land og... Les mer

  • Person
   Vigdis Austrheim

   Vigdis Austrheim er en tydelig og inspirerende leder! Hun har over 20 års ledererfaring fra norske og nordiske virksomheter, som gründer og som leder i store internasjonale selskaper som Microsoft og Cisco. Som del av sin lederkarriere har Vigdis bidratt til... Les mer

  • Person
   Jon-Gunnar Pettersen

   Jon-Gunnar Pettersen er selvstendig IT-konsulent og Excel-guru. Han har mange års erfaring med Microsofts produkter, og driver undervisning og konsulentvirksomhet for både små og store virksomheter. Jon-Gunnar har en helt spesiell formidlings- og forklaringsevne som... Les mer

  • Person
   David Lindberg

   David Lindberg er utdannet Chartered Accountant fra Australia hvor han også gjennomførte sine universitetsstudier med en Bachelor i finans og ledelse fra Murdoch University. Han har også en master i revisjon og regnskap fra University of Norte Dame.

   David har... Les mer

  • Person
   Hanne Lindbæk

   Hanne er eier og daglig leder av kommunikasjonsselskapet Ergoego AS. De siste tyve årene har hun hjulpet ledere, nøkkelpersoner, politikere og andre med temaer som gjennomslagskraft, budskapsformidling og ledelseskommunikasjon. 

   Etter 20... Les mer

  • Person
   Robert Kristiansen

   Robert Kristiansen har tidligere jobbet for Kongsberg Gruppen i de store plattformprosjektene for digitalisering og overvåking av oljedrilling. Han arbeider i dag med automatisering og kunstig intelligens som spesialisering, og er Innovasjonsdirektør i Semine. Robert... Les mer

  • Person
   Cecilie Haarseth

   Cecilie har en Master i finans og bedriftsøkonomisk analyse fra Handelshøyskolen BI og Master i revisjon og regnskap fra Norges Handelshøyskole. Hun har lang erfaring innen økonomistyring fra roller som både controller og CFO i flere bransjer, og har det siste... Les mer

  • Person
   Morten P. Røvik

   Morten Røvik er en erfaren foredragsholder, coach og rådgiver innen tidsstyring og produktivitet. Han er Nordens eneste sertifiserte GTD Master Trainer og har undervist i Getting Things Done siden 2010. Han er lidenskapelig opptatt av personlig produktivitet og har... Les mer

  • Person
   Torunn Tveit Gaasemyr

   Torunn Gaasemyr er utdannet statsviter og manager innen samhandling og informasjonsforvaltning i Sopra Steria. Hun har flere års erfaring med innføring og adopsjon av samhandlingsløsninger hos virksomheter i offentlig og privat sektor, og trives aller best i... Les mer

  • Person
   Jon Waalen

   Jon har en Master of Science i strategi og internasjonal markedsføring fra Handelshøykolen BI og en Bachelor of Science innen økonomi og statistikk fra University of Oregon, USA. Han er partner i Deloitte Consulting, hvor han jobber med endrings-... Les mer

  • Person
   Marius Robbestad

   Marius har en Master of Science i Finans fra University of Strathclyde, og en Master i Revisjon og Regnskap fra Handelshøyskolen BI. Han har også 5 års erfaring fra revisjon. Marius er manager i Deloitte Consulting, hvor han jobber med endrings-... Les mer

  • Person
   Torstein Thorsen

   Torstein er rådgiver for Visma bWise, og jobber med ekspansjon og spesialisering innen analyseløsninger. Han er en teknolog med ekstra hjerterom for it-løsninger som ligger nær kjerneforretningen, og som kan bidra til å forstå og optimalisere for økt lønnsomhet... Les mer

  • Person
   Heming Rio

   Heming Rio er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har en Master i Regnskap og Revisjon fra Handelshøyskolen BI. Han har lang erfaring fra revisjon og økonomistyring fra Deloitte og Höegh Eiendom. I sistnevnte jobb begynte han som... Les mer

  • Person
   Victoria Halstensen

   Victoria er utdannet samfunnsøkonom med spesialisering i finansiell økonometri. Hun har blant annet vært gjesteforsker ved New York University - Stern School of Business sitt Volatility Institute, og har i tillegg en International master of Research in Economics... Les mer

  ´
  Badge

  Nettverksmiddag – bli bedre kjent med dine kollegaer fra bransjen!

  Etter konferansens første dag inviteres du til å delta på en nettverksmiddag på Olivia Aker Brygge. Der tilbringer vi et par hyggelige timer sammen, og nyter en deilig treretters middag med tilhørende drikke.

  NB! Spesifisér i påmeldingen at du ønsker å melde deg på nettverksmiddagen! Middagen koster kr. 695,- (+mva) pr person.

  Goodie

  Last ned vår gratis eBok: Maximise your important business conversations

  Kurssted

  Kurssted

  Thon Conference Vika Atrium

  • 18 - 19 nov.

  Thon Hotel Vika Atrium ligger sentralt ved Aker Brygge i Oslo sentrum. Det er kort vei fra hotellet til blant annet Karl Johans gate og Nationaltheatret. I tillegg til flotte gjesterom har hotellet 16 kurs- og konferanserom i hyggelige omgivelser.

  Adresse

  Munkedamsveien 45 0168 Oslo (Vis i Google Maps)

  Telefon: 22 83 33 00

  E-post: vika.kurs@thonhotels.no

  Nettsted: Klikk her

  Ønsker du å bidra eller være utstiller på konferansen?

  Controllerdagene er en unik arena for å møte relevante beslutningstakere! 

  Ring eller send en e-post til prosjektansvarlig Håkon Olsvik Fjukstad dersom du er interessert.

  Telefon +47 917 481 85 / E-post hof

  Goodie

  Ønsker du å overleve i rollen som controller?

  Her er 5 tips til deg som vil lykkes i fremtiden

  Les mer her! 

  Ofte stilte spørsmål

  Ofte stilte spørsmål

  • Når er siste frist for påmelding?

   Vi har ingen påmeldingsfrist, du kan melde deg på som deltager så lenge det er plasser igjen på kurset.

  • Hva er inkludert i prisen?

   Deltageravgiften inkluderer servering i pauser og lunsj. På enkelte kurs får du også dokumentasjon og deltagerbevis.

  • Når kommer fakturaen?

   Elektronisk faktura kommer senest fem dager etter bestilling. Ved manglende informasjon om elektronisk faktura, sendes postfaktura én uke etter bestilling. Kurset betales alltid i forkant og betalingsfristen er ti dager.
    
   Les mer om våre salgsvilkår her

  • Jeg har spesielle behov

   De fleste av våre kurslokaler er tilrettelagt for funksjonshemmede, men kontakt kundesenteret på:
   E-post: kunde@confex.no
   Telefon: +47 938 66 666

  note

  Håkon Olsvik Fjukstad

  Prosjektleder

  Har du spørsmål?

  Kontakt prosjektleder: E-post hof@confex.no eller telefon 917 48 185

  Goodie

  Jobber du som controller/økonom effektivt i Excel?

  Lær konkrete metoder og teknikker du umiddelbart kan ta i bruk ved å delta på vårt 2-dagers kurs!

  Les mer og meld deg på "Excel for controllere og økonomiansvarlige" her:

  Denne siden fungerer ikke i din nettleser.

  For å vise siden kan du oppgradere nettleseren til en nyere versjon, bytte til en annen nettleser (for eksempel Chrome eller Firefox) eller åpne siden på mobiltelefonen eller tablet.

  Du kan også kontakte oss på e-post eller telefon for mer informasjon om våre arrangementer eller for å gjøre en direkte booking. Vårt kundesenter er tilgjengelig på telefon 05788 eller e-post kunde@confex.no.