• Sertifisert kurs

Prosjektlederskolen

Grundig gjennomgang av prosjektledelse - trinn for trinn. Gjør deg klar til å lede prosjekter på egenhånd!

Tala & engagera

Kurset er sertifisert gjennom DNV-ST-0008 - Certified Learning Programmes, hvilket garanterer deg som deltaker høyeste kvalitet og relevans i alle ledd. Dette er et dokumentert trygghetsstempel, både for deg og din arbeidsgiver.

Bilde
Du kan trygt velge det kursformatet som passer deg best

Du kan trygt velge det kursformatet som passer deg best

Siden mars 2020 har vi gjennomført over 500 digitale kurs, med fantastiske tilbakemeldinger. De fleste av våre kurs gjennomføres både i klasserom og online. Gjør ditt valg med visshet om at vi har en god plan for å sikre en trygg kursopplevelse for deg.

Her kan du lese detaljert hvordan vi følger myndighetenes anbefalinger og om våre fleksible regler for ombooking.

Om kurset:

Grunnleggende kurs i prosjektledelse - slik lykkes du

Bli rustet og klar for å lede prosjekter på en profesjonell og sikker måte. På dette kruset lærer grunnteorien, praktiske verktøy og får kunnskapen du trenger for å lede prosjekter.

Kurset tar for seg målstyring, prioriteringer og ressursbruk. Du får en grundig innføring i prosjektlederfaget, som gjør deg i stand til å kunne lede alt fra små og enkle prosjekter til store og omfattende prosjekter, uansett om du jobber i privat eller offentlig sektor.

Du får en innføring i hvordan ledet et prosjektteam og hvordan tilrettelegge for at alle medlemmene jobber optimalisert, vit hvordan du kan styre ressurser best mulig og hvordan du kan organisere et prosjekt fra start til slutt.

Du øker din faglige styrke og får en etterspurt kompetanse som også ser bra ut på CV’en. Dette kurset øker din verdi på arbeidsmarkedet, og du kan jobbe innen mange ulike bransjer og fagfelt.

 
Mål for Prosjektlederskolen

Dag 1: Skape forståelse for prosjektledelse som arbeidsform, mål, milepæler og fremdrift
Dag 2: Få en oversikt over etablering, planlegging, styring og oppfølging av prosjekter
Dag 3: Teamarbeid - om handlinger, roller, ansvar og hvordan lande prosjektet sammen

 

Praktisk informasjon
Kurset kombinerer teori, praktiske oppgaver og gruppearbeid, slik at du skal få maksimalt læringsutbytte

 
Målgruppe
Kurset passer både for alle, enten du er ny som prosjektleder, allerede er det, eller ønsker å bli det. Mangler du noe av den faglige kompetansen og bakgrunnen innenfor prosjektledelsesfaget, og virkelig ønsker å bli en god og profesjonell prosjektleder, da er dette kurset perfekt for deg.

 

Neste steg for deg?

Kunnskapssmål:

 • Grunnleggende kompetanse i prosjektledelse
 • Bedre forutsetninger for å gjennomføre vellykkede prosjekter
 • Tilgang til og innføring i nyttige verktøy og maler
 • Å bygge videre på etablert kompetanse og erfaring
 • Praktisk forståelse av metoder og verktøy for prosjektledelse
 • Økt kompetanse om og kjennskap til prosjektlederrollen

 

Etter gjennomført kurs har du fått

 • Grunnleggende kunnskap i faget prosjektledelse
 • Faglig kunnskap som gjør deg rustet til å gjennomføre prosjekter på en profesjonell måte
 • Praktiske verktøy du umiddelbart kan ta i bruk i din rolle som prosjektleder
 • Kunnskap om styring og oppfølging av prosjekter
 • Kompetanse til å lede alt fra små til store og komplekse prosjekter
 • Forståelse for hva det vil si å lede et prosjektteam hvor man skal vise respekt for de andre teammedlemmenes kunnskaper, meninger, roller og personligheter
 • Kunnskap om hvordan du skal få mest mulig ut av resursene du har tilgjengelig i et prosjekt
 • Solid innsikt i hvordan du som prosjektleder kan lede og organisere prosjektet fra start til slutt med stø hånd og full oversikt

 

Til deg som velger å gjennomføre kurset digitalt

 • Samme innhold som åpent klasseromskurs – kun teknikken skiller
 • Undervisningen foregår live, enten via Zoom eller Teams
 • Samme fellesskap og erfaringsutveksling som i et klasserom, bare på en annen måte
 • Læringsplattformen vi bruker er sikker og enkel å koble seg opp på - hvor enn du er
 • Invitasjon med lenke til kurset får du fem dager før kursstart

Til å være på nett så var dette meget bra gjennomført. Det er relativt MYE informasjon, men det er formidlet på en bra måte. En god foredragsholder som tydelig kan mye om faget han holder foredrag om. Bilder, eksempler, oppgaver fordelt på en god måte slik at det ikke kun blir ord

Alice Grårud, Key Account Manager, Integrasjonspartner Bits AS

Meget dyktig og underholdene kursholder.

Kristian Skjørvestad, Prosjektleder, LYSE LUX AS

Veldig fornøyd med kurslederen. Kunnskapsrik og god formidler. Behagelig person

Merete Fonn, Seksjonssjef Teknisk infrastruktur, Havforskningsinstituttet

Godt fornøyd med lærer. Han klarte og forklare med gode eksempler.

Erlend Stegavik, Servicesjef, Toyota Material Handling Norway AS

Utrolig dyktig kursholder

Elisabeth Engtrø, Teamleder, Ruter

Bra med hyppighet av pauser for virtuelle kurs. Morsom, flink og kunnskapsrik kursleder!

Thomas Thorn, Systemarkitekt, TV2

Jeg synes det var et fint og lærerikt kurs! Kursholder var veldig behagelig og hadde mye fine avsporinger fra power-point til relevant litteratur osv.

Marie Enger, Head Of Commercial Affairs, Den Norske Opera & Ballett

Veldig godt gjennomført. Klar og tydelig kursholder som ga en god og lettforståelig forklaring på alt. Bra med eksempler.

Magne Grasto, Driftsleder, KLP Eiendom
Sertifisering

Sertifisering

Dokumentert kompetanse

Kompetanse handler til syvende og sist om troverdighet. Om at den kan dokumenteres på en nøytral og etterrettelig måte av en ekstern og objektiv tredjepart, uten verken faglige eller økonomiske knytninger til kursleverandøren. Vår ISO-sertifisering som selskap og at våre kurs utvikles i henhold til kvalitetsstandarden DNV-ST-0008 - Certified Learning Programmes, sikrer at du alltid får oppdatert og relevant kursinnhold. Velger du et kurs fra Confex, velger du med andre ord en sertifisert og dokumentert kursleverandør som holder deg oppdatert, relevant og konkurransedyktig - i dag og i morgen.

Les mer om hva det innebærer at dette kurset er sertifisert og hvordan eksamen gjennomføres >>

Badge

Confex er ISO 9001-sertifisert

Du som deltaker får kursbevis fra en ISO 9001-sertifisert bedrift.
Les mer om sertifisering her.

Badge

Sertifisert kurs

Kurset er sertifisert gjennom DNV-ST-0008 - Certified Learning Programmes, hvilket garanterer deg som deltaker høyeste kvalitet og relevans i alle ledd. Dette er et dokumentert trygghetsstempel, både for deg og din arbeidsgiver. For mer informasjon, se her.

Program

Program

Innhold

08.30 - Ved fysisk kurs: Registrering og morgenkaffe
08:45 - Ved digitalt kurs: Logg deg inn, og gjør deg klar til vi starter
09.00 - Kursstart 
16.00 - Kursslutt  
 

Introduksjon til prosjektledelsesfaget

 • Vanlige definisjoner og begreper
 • Suksessfaktorer og fallgruver ved prosjekt som arbeidsform - hva må du passe på
 • Ulike prosjekttyper, og når en oppgave er riktig å løse som et prosjekt

 

Hvordan etablere prosjektets mål, rammeverk og styringssystemer

 • De forskjellige prosjektfasene - hva skal gjøres når
 • Målstyring av prosjekter på tid, kvalitet og ressurser

 

Planlegging: Milepæler og fremdrift

 • Prosjektplanlegging generelt - hvordan formulere gode og klare målsetninger
 • Milepælsplaner som forplikter og involverer
 • Milepæler og aktiviteter er to forskjellige ting - lær deg forskjellen slik at du beholder styringen selv om du ikke er fagspesialist

 

Ditt ansvar for å etablere og planlegge prosjektet - viktigheten av å komme riktig i gang

 • Viktigheten av god planlegging - etablering og estimering av tidsplan, kostnadsramme og budsjett
 • Hvordan etablere og håndtere god kommunikasjon og forventningsstyring i prosjektet
 • Hvilke fallgruver er det viktig å være oppmerksom på i planleggingsfasen for å skape grunnlaget for et vellykket prosjekt

 

 

Innhold

08.45 - Ved fysisk kurs: Oppmøte og morgenkaffe
08:45 - Ved digitalt kurs: Logg deg inn, og gjør deg klar til vi starter
09.00 - Kursstart
16.00 - Kursslutt
 

Hva er god ledelse av prosjekter

 • Hva gjør gode prosjektledere
 • Likheter og ulikheter mellom linjeledelse og prosjektledelse
 • Kommunikasjon og samarbeid i prosjektet - hvordan etablere klare rutiner allerede fra start
 • Hvordan håndtere og forebygge konflikter

 

Prosjektlederen - roller og ansvar

 • Prosjektlederen som øverste ansvarlig
 • God kommunikasjon og tydelighet i ansvar
 • En rolle med stor variasjon avhengig av virksomhet og type prosjekt - hvordan du skal forvalte rollen i ditt prosjekt
 • Muligheter og trusler i din rolle som prosjektleder - hva er viktig å være klar over, og hvordan skal du håndtere dette
 • Fallgruver, råd og tips til deg som prosjektleder

 

Prosjektteamet - effektive grupper

 • Teamdynamikk - teamets forskjellige utviklingsfaser
 • Teamets sammensetting - team består av forskjellige mennesker, hvordan få disse til å spille best mulig sammen mot samme mål
 • Hva skal til for å etablere effektive prosjektteam

 

Hva er viktig å fokusere på for best mulig samspill i prosjektgruppen

 • Verktøy og hjelpemidler til utvikling av team
 • Den enkeltes profil sett i sammenheng med teamarbeid - alle

 

Innhold

08.45 - Ved fysisk kurs: Oppmøte og morgenkaffe
08:45 - Ved digitalt kurs: Logg deg inn, og gjør deg klar til vi starter
09.00 - Kursstart
16.00 - Kursslutt
 

Du er ansvarlig for styring og oppfølging av dine prosjekter - hvordan unngå at du mister kontrollen

 • Hvordan sørge for å ha kontroll på tidsstyring og fremdrift i prosjektet
 • Viktigheten av god budsjett- og fremdriftsrapportering
 • Avviks- og usikkerhetshåndtering
 • Hvordan få kontroll på kvaliteten i leveransen
 • Ta kontroll på prosjektavslutningen, det er den du måles på

 

Prosjektlederen i samhandling med prosjekteier og styringsgruppen

 • Hvordan forholde deg til prosjekteier og styringsgruppen på en god måte
 • Prosjektledelse kontra linjeledelse - hva er forskjellene og likhetene
 • Samspill mellom prosjektleder og linjeledelse - hvilke kriterier må ligge til grunn for å skape god samhandling
 • Hva er effektiv samhandling og gode spilleregler
 • Hvordan håndtere usikkerhetsstyring i prosjektet

 

Hvordan identifisere risikomomenter i et prosjekt

 • Risikomatrise - et verktøy for å identifisere risiko og bestemme prosjektets risikofaktor

 

Verktøy og metoder for god kontroll og ledelse av prosjekter

 • Prosjekter krever balanse mellom organisert kreativitet og etablert struktur. Hva sier beste praksis om dette

 


Programmet vil ikke alltid bli fulgt 100% kronologisk, men kan bli tilpasset noe gjennom dialog mellom deltakere og kursleder.
Kursholdere

Kursholdere

 • Person
  Kristian Spilhaug

  Kristian Spilhaug har jobbet i IT-bransjen i over 15 år, med blant annet support, drift, rådgiving, prosjektledelse og kurs. Han har mastergrad i informatikk, og har levert mer enn 120 kurs med over 95 % fornøyde deltakere. Han er smittende engasjert, og brenner... Les mer

´
Kurssted

Kurssted

Konferansested i Oslo annonseres senere

 • 5 - 7 apr.

Adresse

Oslo Norge (Vis i Google Maps)

Telefon: www.confex.no

E-post: kunde@confex.no

Nettsted: Klikk her

Badge

Er dere tre eller flere?

Vi hjelper deg gjerne med et tilpasset tilbud.
Kontakt oss på 

Badge

Bedriftsintern opplæring

Vi kommer gjerne til deg og holder kurs.
Kontakt oss på 

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

 • Når er siste frist for påmelding?

  Vi har ingen påmeldingsfrist, du kan melde deg på som deltager så lenge det er plasser igjen på kurset.

 • Hva er inkludert i prisen?

  Les mer om våre salgsvilkår her

 • Når kommer fakturaen?

  Elektronisk faktura kommer senest fem dager etter bestilling. Ved manglende informasjon om elektronisk faktura, sendes postfaktura én uke etter bestilling. Kurset betales alltid i forkant og betalingsfristen er ti dager.
   

 • Jeg har spesielle behov

  De fleste av våre kurslokaler er tilrettelagt for funksjonshemmede, men kontakt kundesenteret på:
  E-post: kunde@kursbekreftelse.no
  Telefon: +47 938 66 666

note

Siri Husby

Prosjektleder

Har du spørsmål?

Kontakt prosjektleder: E-post siri.husby@confex.no eller telefon 938 66 666

Kurs hos dere?

Kurs hos dere?

Standardopplegg eller bedriftstilpasset?
Vi finner den beste løsningen for dere!
 

Du kan skreddersy et helt eget program der du styrer innhold og omfang, eller ta utgangspunkt i det ordinære kurset. Uansett hva du velger, skal du være sikker på at du får kompetanseutvikling som utgjør en forskjell og skaper varige resultater. Når dere er en gruppe vil det bli kostnadseffektivt, dere får et redusert klimaavtrykk og reisevirksomhet, og skaper diskusjoner som er spesifikt rettet mot deres daglige utfordringer.

Alle våre bedriftstilpassede kurs utformes i samråd med dere som oppdragsgiver, og vi tar alltid utgangspunkt i deres behov. Med Norges største nettverk av kursholdere er vi en komplett leverandør av kompetanseutvikling og tilbyr et bredt spekter av både fagområder og utdanningsformer. 

Les om hva vi tilbyr deg her

Du er også hjertelig velkommen til å kontakte meg direkte, så forklarer jeg nærmere!

Torill Bergseth
Salgssjef

E-post:
Telefon: 982 04 053

Denne siden fungerer ikke i din nettleser.

For å vise siden kan du oppgradere nettleseren til en nyere versjon, bytte til en annen nettleser (for eksempel Chrome eller Firefox) eller åpne siden på mobiltelefonen eller tablet.

Du kan også kontakte oss på e-post eller telefon for mer informasjon om våre arrangementer eller for å gjøre en direkte booking. Vårt kundesenter er tilgjengelig på telefon 05788 eller e-post kunde@confex.no.