ITIL®-kurs og -sertifisering

Få bedre kontroll, høyere kvalitet og mer profesjonell IT-drift med ITIL®. Confex tilbyr kurs og sertifisering innen ITIL® i samarbeid med Sopra Steria Akademiet, Norges ledende fagmiljø innen ITIL® og landets største leverandør av ITIL®-kurs.
Verdens mest anerkjente rammeverk for IT Service Management

ITIL® er verdens mest anerkjente rammeverk for IT Service Management. ITIL® består av et sammenhengende sett av veiledninger til beste praksis, hentet fra internasjonale bedrifter i offentlig og privat sektor.

Rammeverket hjelper tjenesteleverandører å følge beste praksis for å levere IT-tjenester med god og riktig kvalitet, og å bruke prosesser, funksjoner og annen kapasitet som støtter opp under tjenestene og tjenesteleveransen.

ITIL® gir en rekke fordeler som blant annet reduserte kostnader, forbedret produktivitet, forbedret verdiskaping og bedre IT-tjenester gjennom bruk av velprøvde beste praksis-prosesser. Sertifisering innen ITIL® gir deg også et personlig konkurransefortrinn.

ITIL®-kurs

Opplæring innen ITIL®-rammeverket har en modulbasert tilnærming, og består av 11 kurs som fokuserer på ulike sider av ITIL® Beste Praksis, med i ulik grad av dybde og detalj.

Foundation

Første steg innen ITIL®-rammeverket er grunnkurset ITIL® Foundation. Det kreves at du har gjennomført dette kurset før du kan ta andre ITIL®-kurs.

ITIL® Foundation-kurset fokuserer på å gi en grunnleggende kjennskap til sentrale elementer, konsepter og viktig terminologi brukt i ITIL®.

Les mer om ITIL® Foundation >

Intermediate

ITIL® Intermediate nivået bygget opp av kurs med ulikt fokus og er delt i to kategorier; Service Lifecycle og Service Capability. Du kan velge å ta så få eller så mange ITIL Intermediate kurs du trenger og som passer for ditt behov. Intermediate-kursene går mer i detalj enn Foundation-kurset, og er en svært anerkjent sertifisering innen IT-bransjen.

Intermediate-nivået består også at kurset ITIL® Practitioner, et kurs som ble introdusert i 2016. ITIL® Practitioner er et praktisk rettet kurs som kan være en god introduksjon til Intermediate-nivået for det som er usikker på hvilken av de to kategoriene du skal velge. 

Practitioner

ITIL® Practitioner består av en praktisk, scenariobasert øvelse i hvordan man kan benytte ITIL® og en rekke andre verktøy når man skal gjennomføre forbedringer i en virksomhet.

Les mer om ITIL® Practitioner >

Service Lifecycle

ITIL® Service Lifecycle består av fem ulike kurs. Hvert av disse fem kursene har hovedfokus på ledelsesperpektivet i Service Management. 

Hvis du sikter mot eller innehar en lederrolle / teamlederrolle i din bedrift som krever bred kunnskap om ITIL® beste praksis og jobbing på tvers av team eller å administrere flere funksjoner, er Service Lifecycle-modulene av interesse for deg.

Les mer om ITIL® Continual Service Improvement >

Les mer om ITIL® Service Transition >

Les mer om ITIL® Service Design >

Les mer om ITIL® Service Operations >

Les mer om ITIL® Service Strategy >

Service Capability

Hovedfokuset i ITIL® Capability er det praktiske og operative aspektet på oppgavene i ITILs livssyklus. Det er totalt fire kurs som retter seg mot prosesser og aktiviteter på oppgavenivå. 

Hvis du er ute etter å tilegne deg konsentrert og spesialisert prosesskunnskap om en eller flere prosesser med fokus på daglig anvendelse av ITIL rammeverket, er Capability-modulene av interesse for deg.

Les mer om ITIL® Operational Support & Analysis >

Les mer om ITIL® Release, Control & Validation >

Les mer om ITIL® Service Offerings & Agreements >

Les mer om ITIL® Planning, Protection & Optimization >

Expert

ITIL Managing Across the Lifecycle (MALC) er det avsluttende kurset innen ITIL® og gir deg grunnlaget for å oppnå ITIL® Expert-sertifiseringen. På kurset oppsummeres kunnskapen fra Lifecycle og Capability kursene, og setter fokus på ferdigheter som kreves for å gjennomføre og håndtere tilpasning til Service Lifecycle.

Så snart du har bestått alle nødvendige ITIL®-moduler, og samlet tilstrekkelig med poeng, vil du tildeles sertifisering som ITIL® Expert. Å oppnå ITIL® Expert vil være fordelaktig med tanke på personlig og faglig utvikling og er et positivt bidrag i utvikling av karriere og faglig progresjon innenfor området IT Service Management.

Les mer om ITIL® Managing Across the Lifecycle >

Master

Sertifiseringen ITIL® Master validerer din evne til å anvende prinsippene, metodene og teknikkene fra ITIL® i en arbeidssituasjon. For å oppnå kvalifikasjonen ITIL® Master, må du kunne forklare og begrunne hvordan du valgte og individuelt anvender et spekter av kunnskaper, prinsipper, metoder og teknikker fra ITIL® og tilstøtende teknikker for å oppnå ønskede forretningsmessige resultater i ett eller flere praktiske oppdrag. Hver kandidat benytter et unikt sett av erfaringer så det finnes ikke noe fastlagt pensum med tilhørende læringsmål for denne kvalifikasjonen.

Det finnes heller ikke noe fastsatt kurs siden den teorien du skal prøves i, vil variere med den gitte situasjonen du velger å løse. Ta kontakt med oss på telefon 938 66 666 dersom du ønsker å vite mer om ITIL® Master.

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om ITIL® og ITIL®-kurs på nettsidene til ACELOS Limited.

For mer informasjon om ITIL®-rammeverket (Ekstern lenke)

For mer informasjon om oppbyggingen av ITIL®-kurs og hvordan de kan understøtte dine karrieremål (Ekstern lenke)

ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited.

Alle kurs arrangeres i samarbeid med Sopra Steria 
Denne siden fungerer ikke i din nettleser.

For å vise siden kan du oppgradere nettleseren til en nyere versjon, bytte til en annen nettleser (for eksempel Chrome eller Firefox) eller åpne siden på mobiltelefonen eller tablet.

Du kan også kontakte oss på e-post eller telefon for mer informasjon om våre arrangementer eller for å gjøre en direkte booking. Vårt kundesenter er tilgjengelig på telefon 05788 eller e-post kunde@confex.no.