Ønsker du å overleve i rollen som controller?

5 fokusområder for deg som vil lykkes
Dersom du ønsker og lykkes i den fremtidige verden,

er det 5 ting du som controller bør fokusere på

Økonomifunksjonens rolle har vært i betydelig endring de siste 20 årene, som følge av stadig høyere krav fra selskapet om bidrag til verdiskaping. 

Likevel har ikke den teknologiske utviklingen skapt de store endringene. Dette vil nå endre seg, og vi står foran et skifte som er like stort som innføringen av regneark og automatiske rapporter. 

Hvordan påvirker dette deg som controller? 

Den tradisjonelle business-controlleren har jobbet for å levere relevant og god styringsinformasjon til virksomhetens beslutningstakere. For å møte fremtidens muligheter og utfordringer med god styring av digitale og komplekse forretningsmodeller, har datautvinning og dataanalyse blitt en strategisk viktig oppgave å mestre. 

Den teknologiske utviklingen inne blant annet kunstig intelligens og robotisering vil få store konsekvenser for arbeidsmarkedet de kommende årene. Mange jobber i økonomifunksjoner vil trolig forsvinne som konsekvens av effektivisering og automatisering. Samtidig vil riktig utnyttelse av Big Data skape bedre muligheter gjennom ny og verdifull informasjon, som fortrinnsvis fører til bedre forretningsinnsikt og bedre beslutninger for fremtiden.

For at du som controller skal "overleve" den teknologiske overgangen, må du holde deg relevant og oppdatert!

Fokuser på disse 5 punktene - og du trenger ikke å bekymre deg for å bli automatisert bort i dette århundre

1. Bli en forretningspartner for virksomheten

Den moderne controlleren er kommersiell og evner å se forretningsmuligheter. Derfor blir rollen som strategisk sparringspartner for ledelse og beslutningstakere enda viktigere i årene fremover. Med din verdifulle innsikt og strategiske analyser, er du en viktig brikke for å sikre lønnsom og effektiv drift, samt tilrettelegge for at selskapet skal kunne ta de riktige valgene i samtlige endringsprosesser i årene framover.

2. Tør å utfordre forretningen

Streb alltid etter mer effektiv ressursutnyttelse. Her er det ekstremt viktig med et helhetlig perspektiv og å forstå virksomhetens verdikjede; altså verdidrivere i sammenheng med strategien. Din suksess måles i hvor godt virksomheten når sine målsettinger. Da er det viktig at hver enkelt ressurs og prosess optimaliseres for å holde virksomheten konkurransedyktig.

3. Bli en fasilitator i strategisk planlegging og endringsinitiativer

Interaksjon mellom mennesker vil i fremtiden bli enda viktigere. Du er analytisk og har større fagkompetanse og innsikt i det økonomiske enn de fleste i organisasjonen. Selv om analyseverktøyene blir bedre og mer avanserte, hjelper det lite dersom fåtallet i virksomheten ikke forstår hva som er bakgrunnen for den nye strategien, eller hvorfor man er nødt til å legge om kursen så raskt.

Tren derfor på å bli bedre på kommunikasjon og på å legge frem arbeidet ditt, slik at du får medhold og anerkjennelse for kunnskapen din. Med bedre formidlingsevne styrkes forståelse og samarbeid om strategiske valg, som igjen vil gi positiv effekt på selve måloppnåelsen.

4. Vær tilpasningsdyktig og nysgjerrig

Vær opptatt av å tilegne deg ny kompetanse. Av fremtidens controller forventes det økt kommersiell innsikt, ved å utnytte analyseteknologi i sanntid for å “se” fremtiden. Fokuser på å utvikle deg videre innenfor kommersiell og strategisk tenking, dataanalyse og utnyttelse av sanntidsteknologi. 

Dette er den beste investeringen du kan gjøre for å sikre en lang, lykkelig og lærerik karriere som controller.

 5. Vær proaktiv – påvirk din egen arbeidshverdag

Styrk din egen kompetanse gjennom å påvirke din egen rolle som controller i virksomheten. Sørg for å sikre mandater som minimerer involvering i tidkrevende produksjonsoppgaver, som i fremtiden trolig vil bli automatisert. Ikke gro fast i rutiner og tungvinte arbeidsprosesser. Sørg for å få tilstrekkelig med tid til å utforske ny kunnskap og muligheter, og til å pleie dine strategiske og kommersielle evner som en god forretningspartner.

Programmet til årets Controllerdagene 2019, 22-23. mai er utviklet for at nettopp du skal øke din kompetanse og stille sterkere i din posisjon! 

Sjekk ut programmet til årets konferanse her!

 
Denne siden fungerer ikke i din nettleser.

For å vise siden kan du oppgradere nettleseren til en nyere versjon, bytte til en annen nettleser (for eksempel Chrome eller Firefox) eller åpne siden på mobiltelefonen eller tablet.

Du kan også kontakte oss på e-post eller telefon for mer informasjon om våre arrangementer eller for å gjøre en direkte booking. Vårt kundesenter er tilgjengelig på telefon 05788 eller e-post kunde@confex.no.