Bedriftstilpassede løsninger

Vi utvikler og gjennomfører akkurat den utdanningen dere trenger, med utgangspunkt i deres behov og ønsker. 

Kurs hos dere?

Vi finner den beste bedriftsløsningen for dere!

Standardopplegg eller bedriftstilpasset?

I tillegg til våre åpne kurs kan vi selvfølgelig tilby å gjennomføre disse internt hos dere. Det blir mer kostnadseffektivt hvis dere er en gruppe, færre reiseutgifter og bedre bedriftstilpassede diskusjoner, da dine medarbeidere får tilegnet seg samme kunnskap. Vi tilbyr to ulike bedriftsløsninger for dere;  Standard eller Bedriftstilpasset.
 

Uansett hvilke kompetansebehov dere måtte ha, så er dere velkommen til å kontakte meg med en forespørsel.

Torill Bergseth
Salgssjef

Telefon: 982 040 53

Standard

Samme program og innhold som på våre åpne kurs. Kursene er utviklet og produsert gjennom lang erfaring. Våre klasseromskurs oppdateres løpende, og det gjennomføres kontinuerlig kvalitetssikring.

Mange av våre kurs er også sertifisert og kvalitetssikret av en ekstern part. Etter fullført utdanning kan deltagerene ta eksamen som bekrefter dokumenterert  kunnskap.

Dette får dere:

 • Kvalitetssikret innhold og program
 • Oppdatert kursdokumentasjon
 • Sertifiserte kurs som er kvalitetssikret av uavhengig part
 • Eksamen og kurssertifikat av ekstern part
 • Kartlegging av deltagerenes forventninger
 • Evaluering og oppfølging

-------------------------------------

Bedriftstilpasset

Behovet for kompetanseheving er ulikt hos våre kunder. Derfor kan vi også tilpasse og skreddersy en utdanning unikt for dere. Det innebærer at vi sammen utformer den utdanningen som passer best for akkurat din bedrift eller organisasjon, avhengig av innhold, utstrekning og undervisningsform.

Vi har full fleksibilitet i våre løsninger, for eksempel omfanget på kurset, plass og tid bestemmes utfra hva som passer dere best. 

Dette får dere:

 • Kundetilpasset og skreddersydd utdanning
 • Kartlegging av deltagerenes forventninger og behov, som blir styrende for kursinnholdet
 • Praktiske oppgaver koblet til bedriftens virksomhet
 • Support i etterkant av utdanningen
 • Evaluering og oppfølging

-------------------------------------

Slik fungerer det
 

Forarbeid (bedriftstilpasset utdanning)

I forkant av utdanningen gjennomfører vi en kompetansekartlegging, der vi gjennomgår hver enkelt kursdeltagers forkunnskaper. Basert på resultatet kan vi tilpasse og anbefale kursinnhold. Det kan for eksempel handle om hvilket fokus de ulike modulene skal ha, hvilke øvelser vi skal gjøre etc.
 
Vi kan også komme med anbefalinger om gruppeinndeling, kurslengde og dermed skape riktig utdanning for dere. På et bedriftstilpasset kurs er det deres behov som avgjør kursinnholdet. ‍

Gjennomføring

Vi arbeider med opplevelses- og løsningsorientert opplæring som utgangspunkt. Det innebærer at vi kombinerer korte teorileksjoner med praktiske oppgaver, hvor deltagerne selv  er aktive i undervisningen.

En digital kursdokumentasjon utvikles til hver deltager, og kan med fordel benyttes som en håndbok etterpå.

Hos dere eller hos oss? ‍

Vi kommer gjerne og holder kurs hos dere,  eller så er vi behjelpelig med å finne egnede lokaler. Vi kan også holde kurset på avstand og gjennomføre det via Zoom eller Teams.

Etter avsluttet utdanning

I etterkant gjennomfører vi en evaluering for å sikre at dere har fått den kunnskapen dere etterspurte og betalte for. Vi tilbyr også tre måneder med support via e-post med vår kursleder.
Denne siden fungerer ikke i din nettleser.

For å vise siden kan du oppgradere nettleseren til en nyere versjon, bytte til en annen nettleser (for eksempel Chrome eller Firefox) eller åpne siden på mobiltelefonen eller tablet.

Du kan også kontakte oss på e-post eller telefon for mer informasjon om våre arrangementer eller for å gjøre en direkte booking. Vårt kundesenter er tilgjengelig på telefon 05788 eller e-post kunde@confex.no.