For bedrifter

Alle bedrifter er kunnskapsbedrifter

Metodikk

Med 20-års erfaring fra kurs og opplæring i hele Skandinavia har vi utarbeidet en metodikk som kvalitetssikrer mest mulig effektiv læring.

   

Til hvert prosjekt håndplukker vi en kursholder ut fra hans eller hennes unike kompetanse og erfaring. Derfor kan du føle deg trygg på valget av oss som kursleverandør.

De fleste av kundene våre etterspør ulike typer utdanningsopplegg avhengig av hva som er målet med satsingen, og hvordan virksomheten og arbeidshverdagen deres ser ut. Internutdanning som tilpasses etter organisasjonens behov, kan gi stor effekt.

Når vi skal utvikle et kursopplegg, begynner vi alltid med å undersøke og definere det underliggende behovet. Deretter fastsetter vi – sammen med kunden – de målene som skal gjelde for prosjektet.

Kort oppsummert er metodikken vår basert på en sekstrinnsmodell:

  1. Behovsanalyse - nivå, mål, bakgrunn, forutsetninger, omfang osv.
  2. Forstudie - kompetansekartlegging (deltakernivå)
  3. Programutvikling - struktur, metodikk, øvingsmateriale
  4. Gjennomføring - øvelser i typiske situasjoner, workshop, refleksjon, handlingsplan
  5. Evaluering - måling, tilbakemelding, anbefalinger om oppfølging
  6. Resultat- og effektmåling - oppfølging et halvt år etter gjennomføringen

Øvelse gjør mester, og derfor legger vi stor vekt på å blande teori med praktiske øvelser i våre utdanninger. Vi har følgende mål: Etter gjennomført kurs eller opplæring skal samtlige deltakere komme tilbake til arbeidsplassen med konkrete verktøy som kan omsettes direkte i handling.

Kompetanseutvikling er en kontinuerlig prosess som krever kontinuitet for å gi best mulig resultat. Vi vet av erfaring at de deltakerne som begynner å bruke de nye kunnskapene sine umiddelbart og følger opp utdanningen (i egen regi eller med ekstern hjelp), er de som har størst nytte av den.

Alle kursholderne vi bruker, er valgt basert på utdanningsområde og på grunnlag av sine pedagogiske evner og sin lange erfaring fra arbeidslivet. Alle kursholderne blir grundig kvalitetssikret. Da ser vi både på referanseoppdrag og på evnen deres til å utvikle og gjennomføre tilpassede utdanninger.

Ta kontakt med oss for mer informasjon om kursopplegg basert på nettopp deres behov.
Denne siden fungerer ikke i din nettleser.

For å vise siden kan du oppgradere nettleseren til en nyere versjon, bytte til en annen nettleser (for eksempel Chrome eller Firefox) eller åpne siden på mobiltelefonen eller tablet.

Du kan også kontakte oss på e-post eller telefon for mer informasjon om våre arrangementer eller for å gjøre en direkte booking. Vårt kundesenter er tilgjengelig på telefon 05788 eller e-post kunde@confex.no.