Frans Dijkman

Frans Dijkman

 

Frans har siden 1987 vært involvert i kvalitetssikring, standardisering og system- og akseptansetest i ulike type prosjekter. Siden 2004 har han jobbet heltid som programvare- tester og med sikring av programvarekvalitet (SQA). Han flyttet i 2008 fra Nederland til Brønnøysund. I Nederland var han ansatt som testkonsulent/testleder i CSC Computer Sciences BV. I Brønnøysundregistrene fikk han ansvar for spesifisering av testregime, teststrategi og testprosessen. I tillegg ledet han testaktiviteter i flere prosjekter med noen aktiviteter i Altinn-prosjektet. Frans ble involvert i DND – Trøndelag Software Testing gruppe, og var involvert i organisering av «Verdens Nordligste Testkonferanse» (2012 – 2016).  Frans har jobbet for SOCO Norge AS siden 2013 som testkonsulent. Han er sterkt engasjert i testfaget i Norge, og har siden 2017 vært leder for Norwegian testing board - ISTQB i Norge. Da er det kanskje ikke overraskende at han har en rekke sertifiseringer med blant annet ISTQB Full Advanced Level (advanced testmanager, advanced test analyst og advanced technical test analyst), REQB Foundation, Certified Scrum Master, ISTQB Agile Tester Extension, Certified Scrum Master m.m.  Frans representerte ISTQB Norge som en av forfattere av ISTQB CTAL Security Tester syllabus.

Denne siden fungerer ikke i din nettleser.

For å vise siden kan du oppgradere nettleseren til en nyere versjon, bytte til en annen nettleser (for eksempel Chrome eller Firefox) eller åpne siden på mobiltelefonen eller tablet.

Du kan også kontakte oss på e-post eller telefon for mer informasjon om våre arrangementer eller for å gjøre en direkte booking. Vårt kundesenter er tilgjengelig på telefon 05788 eller e-post kunde@confex.no.