Prosessledelse

Bli en bedre prosessleder og fasilitator, og skap løsningene som gir resultater

Velg sted:

Oslo
Om kurset

Om kurset

Målet med prosessledelse er at organisasjonen beveger seg mot et kollektivt mål!

 • Styrk din evne til å håndtere nye og komplekse utfordringer
 • Skap handling gjennom gode beslutningsmetoder
 • Styrk ditt eget og dine medarbeideres engasjement
 • Få verktøy til å tenke nytt og skape bedre resultater
 • Bli en bedre prosessleder og fasilitator

Jobber du sammen med andre for å skape resultater, leder et team eller veileder du andre? 

Prosessledelse er en ledelsesform som kommer til nytte i komplekse situasjoner.

Sammenligner vi prosjektledelse og prosessledelse ser vi at prosjektledelse handler om å styre aktiviteter og ressurser. Prosessledelse er rettet mot gjennomføring av aktiviteter for å oppnå de ønskede resultatene.

Når mange faktorer, interesser og perspektiver er i spill på samme tid, og det finnes flere alternative løsninger på en gitt utfordring, er en leder som peker retning ikke alltid tilstrekkeligLedelse handler da om å legge til rette for en prosess, hvor gruppedeltakernes initiativ, kompetanse og kreativitet, samt gruppens evne til å se helheten sammen, skaper det beste utfallet.

På dette kurset lærer du hvordan du kan involvere og skape engasjement hos andre, og hvordan dere kan skape forpliktende handlinger omkring felles beslutninger og endringer.

Prosessledelse i strategisk arbeid
I dag er ikke strategi noe ledelsen lager, og medarbeiderne utfører. Økt kompleksitet i kunnskapsorganisasjoner, kombinert med hurtige endringer, stiller krav til at organisasjoner kommer sammen for å finne svar på hvilke utfordringer som må løses, og hvordan dette bør skje.

Prosessledelse i innovasjonsprosesser
Innovasjon handler om mer enn å utvikle produkter, eller finne gode løsninger på nye utfordringer. Innovasjon kan ofte skape utfall som ny struktur, nye prosesser, eller nye tjenester som krever en god prosessleder underveis i etableringen. 

Gjennom dette kurset vil du få innsikt i hvordan:
1. Lede grupper trygt igjennom de forskjellige fasene i en arbeidsprosess
2. Benytte prosessverktøy som involverer og engasjerer deltagerne
3. Skape forankrede beslutninger som gjør at ord blir til handling
4. Fasilitere arbeidsprosesser slik at de blir lærerike, morsomme og motiverende

Kunnskapsmål:

 • Design av gode prosesser
 • Forståelse av hvordan man håndterer kompleksitet
 • Forutsetninger som skaper godt teamarbeid

Ferdighetsmål:

 • Kjennskap til beslutning og kreativitetsverktøy
 • Evne til å designe gode prosesser
 • Evne til å skape god læring gjennom evaluering
 • Kjennskap til mange fasiliteringsmetoder
Program

Program

 • Dag 1

  08:45

  Registrering, morgenkaffe og te

  09:00

  Velkommen v/Confex

  Praktiske opplysninger og presentasjon av kursleder Per Vestli

  09:05

  Del 1. Ledelse i prosesser

  Hvorfor prosessledelse
  Hva er gevinsten av å jobbe metodisk i prosesser
  Skille mellom kompliserte og komplekse oppgaver

  10:00

  Pause

  10:15

  Hvordan lede en prosess

  Forberedelser og rammer
  Hvem må med, bli oppdatert eller informert

  11:30

  Lunsj

  12:30

  Hvilke faktorer må du ha kontroll på, og gi slipp på

  Hvordan skiller prosess seg fra annet arbeid
  Viktige prosesslederferdigheter.
  Prosessdesign
  Arbeidsprosessen
  Øyeblikksfasilitering

  13:45

  Pause

  14:00

  Del 2. Prosessdesign

  Slik angriper du nye spørsmål og komplekse problemstillinger
  Hvilke spørsmål er gode når komplekse oppgaver skal løses
  Åpne, ordne, lukke design
  Klargjøre, idégenering, utvikle og implementere design

  15:30

  Takk for i dag!

 • Dag 2

  08:45

  Ta deg tid til en morgenkaffe før vi starter

  09:00

  Velkommen til kursets andre dag

  Oppsummering av gårsdagen

  09:10

  Del 3. Arbeidsprosessen

  Slik skaper du nytenkning og kreativitet
  Trygge og flerkognitive grupper
  Perspektivtekning

  10:00

  Pause

  10:15

  Hvordan få alle til å bidra

  Involverende metoder
  Fra «enighet» til faktisk handling
  Beslutningslogikker

  11:30

  Lunsj

  12:30

  Del 4. Øyeblikksfasilitering og samskapt læring

  Hvordan fasilitere underveis i en prosess
  Åpne opp for idéer og samtidig være på sporet

  13:45

  Pause

  14:00

  Egenskaper som gjør deg til en god øyeblikksfasilitator

  7 viktige egenskaper
  Hvordan skape et kontinuerlig lærende og utviklende team

  Evaluering
  Hvordan evaluere slik at vi blir bedre hele tiden

  15:30

  Takk for denne gang! Vel hjem og lykke til med ny kunnskap


 • Programmet vil ikke alltid bli fulgt 100% kronologisk, men kan bli tilpasset noe gjennom dialog mellom deltakere og kursleder.
  Kursholdere

  Kursholdere

   Vi jobber med å få Kursholdere på plass. Mer informasjon kommer.
  ´
  Kurssted

  Kurssted

  Fossekallen Konferansesenter

  • 20 - 21 mar.
  • 5 - 6 jun.

  Fossekallen konferansesenter ligger på Lysaker. Det er kun 8 minutter å gå fra Lysaker stasjon, som også har buss, fly- og lokaltog-forbindelse. Konferansesenteret ligger i en helt spesiell, lys og trivelig ”lysgård”, omgitt av en liten bekk med fisk og store grønne planter. Fossekallen Konferansesenter ble kåret til Årets konferansested av våre kursdeltakere i 2011 og 2012. Det finnes et begrenset antall gratis parkeringsplasser. Vennligst henvend deg i resepsjon ved ankomst. Utenom disse, finnes det parkeringsplasser mot betaling.

  Adresse

  Vollsveien 13H 1366 Lysaker Norge (Vis i Google Maps)

  Telefon: 99446555

  E-post: post@fossekallen.no

  Nettsted: Klikk her

  Påmelding

  20 - 21 mar. Se flere datoer

  Prosessledelse

  Oslo på Fossekallen Konferansesenter

  Ofte stilte spørsmål

  Ofte stilte spørsmål

  • Når er siste frist for påmelding?

   Vi har ingen påmeldingsfrist, du kan melde deg på som deltager så lenge det er plasser igjen på kurset.

  • Når kommer fakturaen?

   Elektronisk faktura kommer 5 dager etter bestilling. Har du valgt postfaktura kommer denne ca en uke etter bestilling. Kurset betales alltid i forkant og betalingsfristen er 10 dager.

  • Hva er inkludert i prisen?

   Deltageravgiften inkluderer servering i pauser og lunsj. På enkelte kurs får du også dokumentasjon og deltagerbevis.

  • Jeg har spesielle behov

   De fleste av våre kurslokaler er tilrettelagt for funksjonshemmede, men kontakt kundesenteret på 
   E-post: kunde@confex.no
   Telefon: +47 938 66 666

  note

  Corinne Hilde Fjellås

  Prosjektleder

  Har du spørsmål?

  Kontakt prosjektleder: E-post chf@confex.no eller telefon 938 66 666

  Denne siden fungerer ikke i din nettleser.

  For å vise siden kan du oppgradere nettleseren til en nyere versjon, bytte til en annen nettleser (for eksempel Chrome eller Firefox) eller åpne siden på mobiltelefonen eller tablet.

  Du kan også kontakte oss på e-post eller telefon for mer informasjon om våre arrangementer eller for å gjøre en direkte booking. Vårt kundesenter er tilgjengelig på telefon 05788 eller e-post kunde@confex.no.