Om Confex

Nordens største ISO-sertifiserte kursleverandør

FAQ - Personvernerklæring

Hvor har dere epostadressen min fra?

Confex samler ikke informasjon om deg, med mindre du på eget initiativ har oversendt personlige opplysninger, eller hvis du, myndigheter eller arbeidsgiver har lagt ut informasjon åpent på internett. Vi benytter kun åpne kilder på internett. I hovedsak er dette LinkedIn, arbeidsgivers hjemmeside og data fra Næringslivsregisteret.

E-postadressen din kommer fra én eller flere av følgende kilder:

Direkte kontakt med oss via epost

Bedrifter og organisasjoner som lister ansatte med epost på sine nettsider

Bedrifter og organisasjoner som på sine nettsider angir hvordan man skal konstruere en epostadresse for å kommunisere med ansatte. Et eksempel er Utenriksdepartementet: https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/kontakt/e-post-ansatte/id455134/

Spesialiserte nettjenester for å finne epostadresser, eksempelvis www.hunter.io

Avledet av kjent eller forventet epostmønster identifisert av egenutviklet algoritme

Hvorfor får jeg eposter fra dere?

Som tidligere kunde, eller ved å ligge åpen og tilgjengelig på internett i tilknytning til arbeidssted og arbeidsoppgaver, påberoper vi oss berettiget interesse for at du er opptatt av å utvikle egen kompetanse innenfor ditt ansvarsområde.

Hvordan får jeg stoppet epostene?

Selv om dette med berettiget interesse er ivaretatt, er det ikke noe ønske for oss å sende informasjon du uansett ikke vil lese. Det er derfor mulig å melde seg av mottakerlisten ved å velge "Avmelding" nederst på nettsiden. Da videresendes du til en nettside for avmelding. Når avmeldingen er bekreftet, vil eposter stoppes i løpet av 2-3 dager.

Hva gjør jeg hvis jeg fortsetter å få epost selv etter avmelding?

Ta kontakt med oss på epost: info@confex.no eller telefon 938 66 666. En vanlig årsak er at flere epostadresser deler samme innboks. Vi hjelper deg gjerne med å få fjernet alle disse.

Kan man ifølge GDPR sende eposter uten samtykke?

Selv om GDPR-direktivet gjelder for hele EU-området, er det liten grad av felleseuropeisk tilnærming til loven. Tvert imot er det flere vesentlige tolkningsforskjellerfra land til land.

Confex har virksomhet i Norge og Sverige, og i stor grad tilbyr vi de samme produktene til de samme målgruppene. I likhet med de fleste som opererer på tvers av landegrensene, ønsker vi å finne en god og balansert tolkning av lovverket. Her støtter Confex seg på den svenske tolkningen av GDPR hvor Datainspektionen, som er ansvarlig for håndhevelse av GDPR i Sverige skriver følgende på side 23 i sin rapport «Klagomål till Datainspektionen 25 maj 2018–24 maj 2020»:

«En vanlig klage er e-postutsendelse med markedsføring, selv om mottakeren ikke har gitt samtykke. I henhold til databeskyttelsesforordningen er det imidlertid mulig å sende reklame uten samtykke, hvis virksomheten har et annet juridisk grunnlag (vanligvis interesseavveining), men virksomheten skal alltid avslutte utsendelsen hvis mottakeren ber om det."

Confex benytter altså mulighetsrommet som ligger i tolkningen «berettiget interesse», men avstår selvsagt fra å sende til mottakere som ikke ønsker informasjonen tilsendt.

Hvilke rettigheter har jeg?

Vi tar sikkerhet og vern av personopplysninger på alvor. Dine personopplysninger tilhører deg, og du har blant annet rett til å:

  • Be om en oversikt over personopplysninger vi behandler om deg
  • Be om å få rettet eller endret personopplysninger som er feilaktige eller ufullstendige
  • Be om at dine personopplysninger slettes
  •  Be om at behandlingen av personopplysningene dine begrenses
  •  Be om overføring av dine personopplysninger til en tredjepart som leverer tjenester
  • Komme med eventuelle innsigelser til vår behandling av dine personopplysninger i tilfeller hvor vi mener behandlingen er nødvendig for oss for å oppfylle vår legitime interesse
  • Når som helst korrigere eller trekke tilbake samtykke du har gitt til oss
  •  Klage på vår behandling av dine personopplysninger til Datatilsynet

 
Denne siden fungerer ikke i din nettleser.

For å vise siden kan du oppgradere nettleseren til en nyere versjon, bytte til en annen nettleser (for eksempel Chrome eller Firefox) eller åpne siden på mobiltelefonen eller tablet.

Du kan også kontakte oss på e-post eller telefon for mer informasjon om våre arrangementer eller for å gjøre en direkte booking. Vårt kundesenter er tilgjengelig på telefon 05788 eller e-post kunde@confex.no.