Om Confex

Skandinavias største tilbyder av kurs og konferanser for arbeidslivet.

Personvern

Informasjon om behandling av personopplysninger

Confex Norge AS (Confex) følger personopplysningsloven og de nye reglene i  EUs personvernforordning (EU) 2016/679, som skal tre i kraft den 25 mai 2018.  Confex er personvernsansvarlig og har utpekt et eget personvernombud, som har ansvar for datasikkerhet og beskyttelse av personopplysninger i selskapet.  Informasjon om kontaktopplysninger til Confex og personvernombudet finnes nederst i denne informasjonsteksten.

Adressekilder
Confex innhenter informasjon om personer og personopplysninger fra en rekke ulike kilder.  Confex kjøper blant annet adresseopplysninger fra eksterne leverandører.  Confex lagrer og strukturerer innhentet informasjon og personopplysninger i databaser.  Confex bruker blant andre leverandørene Fram, Proff, Bisnode, CegeDim og Eniro for innhenting av personopplysninger.  Confex innhenter også informasjon og personopplysninger fra åpne kilder på internett, samt fra kunder og interessenter.  Ved aktivt å vise interesse for, eller ved påmelding til et av Confex’ arrangementer, eller inngåelse av et kundeforhold, samtykker interessenten eller kunden til innhenting av og behandling av personopplysninger.

Den informasjonen som lagres i Confex’ databaser kan for eksempel inneholde (men ikke begrenset til) opplysninger om navn, personnummer, adresse, fylke, kommune, telefonnummer, mobiltelefonnummer, epostadresse, yrkestittel, kjønn, alder, kjøpshistorikk, interesser, kommunikasjonshistorikk, internettbevegelser eller annen kundeinformasjon.  Disse opplysningene defineres i henhold til personopplysningsloven og det nye EU direktivet (GDPR) som personopplysninger.

Bruk av personopplysninger
Ved aktivt å vise interesse for, eller ved påmelding til et av Confex’ arrangementer, eller inngåelse av et kundeforhold eller samarbeidsforhold, innhentes personopplysninger for at Confex skal kunne betjene interessenten/kunden/samarbeidspartneren på en best mulig måte, og tilby løpende informasjon om selskapet og selskapets tjenester.

Confex vil også benytte innhentede personopplysninger til direkte markedsføring av de tjenester som Confex kan tilby.

Confex innhenter også personopplysninger om fysiske personer som ikke er kunder, interessenter eller samarbeidspartnere, til anvendelse i markedsføring og informasjon om selskapets tjenester.  Innhenting av personopplysninger fra ulike kilder for direkte markedsføring av selskapet og selskapets tjenester, utgjør en naturlig og viktig del av Confex’ virksomhet for å fremme selskapets muligheter til å selge selskapets tjenester og knyte nye kunder og interessenter til selskapet, samt for å kunne tilby så gode tjenester og yte så bra service som mulig.

Den informasjonen som innhentes vil også kunne behandles i og sendes til internettbaserte mottagerkategorier og systemer som for eksempel Google og Facebook.  Informasjonen vil også kunne behandles i epostsystemene Net-Results for målrettede epostforsendelser og av trykkleverandøren Direct House som trykker enkelte personopplysninger på direktereklame (Direct Mail).

Dine rettigheter
Din rett til å forlange informasjon om og innyn i hvorvidt Confex behandler eller har behandlet personopplysninger om deg.  Du har også rett til å forlange å få utlevert personopplysninger om deg, samt forlange rettelse eller komplettering av feil opplysninger eller feilbehandlede opplysninger.  Du har som regel også rett til å forlange at behandling av personopplysninger om deg begrenses, eller helt slettes fra Confex’ databaser.  Sletting kan blant annet skje dersom opplysningene ikke lenger kan betraktes som nødvendige eller relevante, eller dersom du har tilbakekalt et tidligere avgitt samtykke til behandling av personopplysninger.  Individer som har samtykket til behandling av personopplysninger, og der opplysningene er i Confex’ besittelse på en strukturert, alminnelig anvendelig måte og i et maskinlesbart format, har under visse omstendigheter rett til å forlange at disse personopplysningene flyttes.

Du har rett til å motsette deg Confex’ behandling av dine personopplysninger.  Du har alltid rett til kostnadsfritt å innvende mot at personopplysninger om deg som er behandlet av Confex, inkludert profilering, anvendes til direkte markedsføring.

Ved krav om utlevering av personopplysninger, eller sletting av de samme, må du, som et sikkerhetstiltak mot utlevering av feil personopplysninger til feil person, kunne fremvise sikker identifikasjon.

Confex Personvernombud
Hvis du ønsker å benytte en eller flere av de ovennevnte rettigheter ber Confex om at du kontakter Confex’ personvernombud Reidar Poulsen:

E-post: 
Mobil:  938 66 666

Du har rett til å henvende deg til Datatilsynet med eventuelle klager over Confex behandling av personopplysninger. 

Hvis du har spørsmål eller synspunkter vedrørende denne informasjonen er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med Confex personvernombud.
Denne siden fungerer ikke i din nettleser.

For å vise siden kan du oppgradere nettleseren til en nyere versjon, bytte til en annen nettleser (for eksempel Chrome eller Firefox) eller åpne siden på mobiltelefonen eller tablet.

Du kan også kontakte oss på e-post eller telefon for mer informasjon om våre arrangementer eller for å gjøre en direkte booking. Vårt kundesenter er tilgjengelig på telefon 05788 eller e-post kunde@confex.no.