Stressmestring

Dette stresser oss

Vi har spurt over 700 personer, «hva stresser deg?» under utviklingen av vårt kurs i stressmestring Her er noen av svarene vi fikk:

Av Tine Blomberg Fredheim

Mange avgjørelser må taes på "stående fot" Følelsen av for lite tid, også privat.

Høy aktivitet på jobben.

Veldig knappe tidsfrister/ data tekniske problemer - at ting ikke virker som det skal/ at dagen ikke strekker til mht arbeidsoppgaver m.m.

Arbeidsmengde, som igjen fører til lange arbeidsdager.

Når det blir for mye mas, at jeg mister kontrollen på en måte, med det jeg holder på med. Tidspresset for å få ungen på trening i form av ski, fotball osv.

Når tidsfristene hagler samtidig som avbrytelsene blir mange/mye annet som også skjer, f.eks. Ledermøter etc der en må tilpasse seg andre som ikke har samme tidsfrister.

Stor arbeidsmengde samtidig som en får uventede oppgaver som har en ufravikelig tidsfrist. Dette gjelder MÅ oppgaver og som Haster.

Uklare beskjeder, uklar oppgavefordeling, uklar rolle og avgrensinger i ansvar mellom meg og kolleger.

Leder som ikek prioriterer og involverer.

Blir kontakta av ansatte på sms og telefon i fritida mi. Om eg ikkje svare på sms eller telefon så starte det ein prosess i kroppen, så gjere til at det går fleire timar før eg får " fri " igjen i kroppen.

Ledaren min sender mail på fri tida. Ho seier eg ikkje trenge lese den. Men den trigge meg uansett, når den kjeme på iPhonen.

Når jeg ikke strekker til. Det gjelder mest hjemme. Når det er rot og mye som skjer på en gang og en helst burde vært to stedet samtidig. Det stresser meg...

Mange frister, jeg er siste ledd som må løse mange situasjoner.

Les mer om kurs i stressmestring

Alt for mange baller i luften samtidig samt store krevende oppgaver både i jobb og på privaten. Stort ansvar for mange personer.

Jobber i en bedrift hvor vi til stadighet er underbemannet på grunn av sykdom eller andre omstendigheter. Føler at jeg blir stresset når arbeidsoppgaver og tilmålt tid ikke går opp (over lengre tid).

På kundesenteret har vi oppgaver ved siden av telefonbesvarelse (etterarbeid per telefon, mail, saksbehandlingsbrev, akutt intern hjelp, fastsatte prosjektoppgaver ++). Når jeg ikke er ferdig med etterarbeid (registrering) fra siste telefon, og ny telefon kommer, stresser jeg. Ikke i en-/to-gangstilfeller, men når dette skjer gjentatte ganger. Da øker også frykten for å gjøre feil, eller manglende registreringer. Da stresser jeg.

Når oppgaver skal gjøres ferdig før helg eller fridager. Da må brev og andre oppgaver ferdigstilles innenfor arbeidstiden. Det blir det av og til stress av.

Med IT som fagområde, skjer det endringer og problemer til stadighet. Alle ansatte er avhengig for å utføre egne arbeidsoppgaver, slik at IT-hjelpemidler MÅ fungere.

Uoverkommelig arbeidsmengde over månder/år.

Når det skjer mye på en gang, prøve å prioritere, som ikke er lett.

At kalenderen er for fullbooket slik at det ikke blir tilstrekkelige pusterom mellom oppgaver og møter. At andre styrer tiden og dagen din i stor grad.

Alt man ikke får gjort…

For mange arbeidsoppgaver, lite tid til fordypning.

Arbeidsmengde. Hyppige avbrytelser.

For mange arbeidsoppgaver med korte frister som praktisk sett gjør det umulig å følge opp alt godt nok.

Manglende forståelse fra andre og overordnede om at tiden ikke strekker til.

Stort arbeidspress, for mye å gjøre uten at tiden strekker til. Tighte deadlines.

Når jeg ikke holder meg ajour og ikke har kontroll. Og når det elektroniske verktøyet ikke virker som det skal.

Små barn, krevende jobb, kone med krevende jobb.

Det er det som ikke blir gjort i dag som stresser.

Det er de tingene man ikke rekker å gjøre som er stressende.

Nye arbeidsoppgaver og nye programmer uten å få skikkelig kursopplæring.

Når jeg er tvungen til å vente på at andre skal gjøre sin jobb før jeg kan gjøre min.

For få, kvalifiserte medarbeidere.

Periodevis lite kontorpersonale på jobb (sykemeldt).

For mange planer. Må lære meg å redusere disse.

Når arbeidsdagen har for få timer. Når ikke ledelsen ser/lytter til utfordringene man har for å nå et bedre resultat.

Folk "henger" over deg - snakker i munnen på hverandre - forventningspress med å være så effektiv hele tiden - "redd" for å gjøre feil etc.

Lett for å si ja til for mye.

Kjenner du deg igjen? Da kan vi anbefale kurs i stressmestring.
Denne siden fungerer ikke i din nettleser.

For å vise siden kan du oppgradere nettleseren til en nyere versjon, bytte til en annen nettleser (for eksempel Chrome eller Firefox) eller åpne siden på mobiltelefonen eller tablet.

Du kan også kontakte oss på e-post eller telefon for mer informasjon om våre arrangementer eller for å gjøre en direkte booking. Vårt kundesenter er tilgjengelig på telefon 05788 eller e-post kunde@confex.no.