En leders første 90 dager i en ny lederjobb
19995
 ekskl. mva.
Til påmelding

En leders første 90 dager i en ny lederjobb

Sertifisert kurs
Sertifisert kurs
Sertifisert kurs
Som ny leder har du 90 dager på deg til å finne fotfeste. Mislykkes du er resultatet ofte tapt tillit og respekt. Blant de du skal lede og lederkollegaer. I dette kurset, det eneste i sitt slag i Norge, får du innsikt i hvordan bruke disse 90 dagene.
Har du spørsmål om kurset eller ønsker å bestille et internt kurs til bedriften din? Ta kontakt med oss i dag!
Check-ikon

Høstens datoer lansert

Sikre din plass idag
Se vårt kurstilbud
OversiktKursinnholdSertifiseringSertifiseringSertifiseringSlik fungerer detKursledereTidligere kunderTil påmeldingKontakt oss

Hva du lærer

 • Gjennomføring av et første «all-møte»
 • Gjennomføring av oppstartssamtaler (OSS©)
 • Gjennomføring av et oppstartsseminar med eget team/egen ledergruppe
 • Gjennomføring av «interessent-samtaler» gitt interessentkartet
 • Gjennomføring av «rundreiser» til underliggende «enheter»
 • Relasjonsbygging og tillitsskaping som ny leder
 • Jobbing med forventningsavklaringer
 • Jobbing med ulike IGLO©-kartlegginger(Individ – Gruppe – Ledelse – Organisasjon)

Kursbeskrivelse

Begrepet "90 dager" festet seg for alvor med Michael D. Watkins boksuksess "The First 90 Days: Proven Strategies for Getting Up to Speed Faster and Smarter, Updated and Expanded”, som på verdensbasis er solgt i flere millioner eksempler.

I løpet av denne perioden bør lederen, via ulike prosesser og kartlegginger, ha fått både oversikt og innsikt i enheten hen har overtatt. I tillegg skal lederen ha gjort nødvendige grep for å få det vi kaller «et innledende fotfeste». Så hva inneholder en plan for de første 90 dagene? Hva er hensikten/formålet og hvordan gjennomføres dette i praksis?

For å sikre et godt læringsutbytte er kurset begrenset til 10 deltakere. Sjekk noen av de andre datoene om kurset er fulltegnet.
Les mer

Målet med de første 90 dagene bør blant annet være:

 • Å etablere kontakt med og utvikle relasjoner med dine viktigste interessenter
 • Å finne ut av interessentenes forventninger til deg og få innsikt i deres roller og nå-situasjon
 • Å få et grep om din nye ledergruppe, som du overtar og skal lede videre
 • Å etablere deg som medlem i din nye leders ledergruppe
 • Å få best mulig beskrevet hva fortiden har gjort med din organisasjon
 • Å få et best mulig bilde av hele organisasjonens nå-situasjon
 • Å få innspill på hva du innledningsvis bør prioritere å gjøre noe med
 • Å håndtere mål som dukker opp, og foreta nødvendige beslutninger både på kort og noe lengre sikt
 • Å ha valgt ut de viktigste hovedsatsningsområdene, informert om dette og invitert til drøftinger, forhandlinger og diskusjoner med de berørte partene

Se mindre
Det å prøve å planlegge, og så gjennomføre en plan for de første 90 dagene ETTER at du har startet, er som å begynne å planlegge og gjennomføre en konferanse etter at konferansen har startet. Du kommer i begge tilfelle uhyre fort bakpå og vil stort sett bli løpende etter hendelsene.

Frode Dale, kursleder og forfatter av boken "Lederskifter - om lederutvelgelse, innfasing av nye ledere og lederes første 90 dager i ny jobb" (boken er inkludert i kursavgiften)

Målgruppe

Kurset har flere målgrupper, men hovedgruppen er påtroppende ledere - på alle ledernivåer. Det betyr at enten du er en fagperson som skal bli førstegangsleder, en førstelinjeleder som er på vei til å bli mellomleder, eller en mellomleder som er på vei til å bli toppleder, så har du stor nytte og glede av kurset. Andre målgrupper kurset er en innertier for er HR-ansvarlige og internkonsulenter med ansvar for nye ledere, uansett ledernivå.

Alle deltakere vil få to timers individuell oppfølging av kursleder!

Forkunnskaper

Kurset krever ingen forkunnskaper, men du får tilsendt en «kontekstkartlegging» som fylles ut og sendes inn før kursstart. I tillegg får du tilsendt noen artikler som må leses. Dette for at alle deltakerne stiller med samme felles utgangspunkt.

Kursinnhold

Kurset tar utgangspunkt i boken «Lederskifter- om lederutvelgelse, innfasing av nye ledere og lederes første 90 dager i ny jobb» (deles ut på kurset og er inkludert i kursavgiften), samt kursholderens erfaringer i mer enn 25 år med å støtte over 100 nye ledere i å planlegge og trene for å gjennomføre aktivitetene i deres kontekstuelle planer for de første 90 dagene.

Hovedtemaer vi gjennomgår og trener på er primært:

 • Hva er et lederskifte?
 • Hva er dine erfaringer med ulike lederskifter i ulike roller?
 • Hva sier forskningen?
 • Hva sier nye lederes erfaringer?
 • Hva sier de som har fått nye ledere?
 • Hvorfor er det viktig å se og tenke hele lederskiftet for deg som ny leder?
 • Hvordan virker utfasing av tidligere leder på deg og din oppstart?
 • Hvordan virker en eventuell konstituering på deg som ny leder?
 • Hvorfor er utvelgelsen starten på din innfasing?
 • Hvordan kan en utvelgelse bli til en forberedelse?
 • Hvordan håndtere både oppsigelses- og forberedelsesperioden før oppstart?
 • Hvordan planlegge for de første 90 dagene?
 • Hva er innholdet i en plan for de første 90 dagene (se under for treningsmomenter)?
 • Hvordan jobbe med feedforward og feedback som ny leder?
 • Hvordan jobbe med «underveislæring» og «evalu-læring» som ny leder?
 • Hva er rollen til nærmeste leder?
 • Hva er rollen til HR?
 • Hva slags lederstøtte trenger nye ledere?
 • De største og farligste «fellene» nye ledere går i

Det du vil trene på og få verktøy til er:

 • Gjennomføring av et første «all-møte»
 • Gjennomføring av oppstartssamtaler (OSS©)
 • Gjennomføring av et oppstartsseminar med eget team/egen ledergruppe
 • Gjennomføring av «interessentsamtaler» gitt interessentkartet
 • Gjennomføring av «rundreiser» til underliggende «enheter»
 • Relasjonsbygging og tillitsskaping som ny leder
 • Jobbing med forventningsavklaringer
 • Jobbing med ulike IGLO©-kartlegginger (Individ – Gruppe – Ledelse – Organisasjon)
 • Tilbakeføringer av «funn» og utarbeidelse av felles handlingsplaner
 • Jobbing med medarbeider-, leder-, -team-og organisasjonsutvikling
 • Egen plan for lederkapsutvikling
 • «Underveisevaluering» i og «evalu-læring»av prøveperioden

Vi vil også se på dette med

 • Lederkontrakter, innfasing i nærmeste leders ledergruppe og nærmeste leders ansvar for sine nye ledere (uansett ledernivå).

Du vil også få «grep» om disse akronymene i praksis:

 • «ARVEN»©
 • «FARTENN»©
 • «MONNER»©
 • «KLOKE»© og «SMARTE»©
 • «IMUN»© «O²»©
 • De 15 P’ene© alle nye ledere overtar (i fart)

Kurset tar utgangspunkt i boken «Lederskifter- om lederutvelgelse, innfasing av nye ledere og lederes første 90 dager i ny jobb» (deles ut på kurset og er inkludert i kursavgiften), samt kursholderens erfaringer i mer enn 25 år med å støtte over 100 nye ledere i å planlegge og trene for å gjennomføre aktivitetene i deres kontekstuelle planer for de første 90 dagene.

Hovedtemaer vi gjennomgår og trener på er primært:

 • Hva er et lederskifte?
 • Hva er dine erfaringer med ulike lederskifter i ulike roller?
 • Hva sier forskningen?
 • Hva sier nye lederes erfaringer?
 • Hva sier de som har fått nye ledere?
 • Hvorfor er det viktig å se og tenke hele lederskiftet for deg som ny leder?
 • Hvordan virker utfasing av tidligere leder på deg og din oppstart?
 • Hvordan virker en eventuell konstituering på deg som ny leder?
 • Hvorfor er utvelgelsen starten på din innfasing?
 • Hvordan kan en utvelgelse bli til en forberedelse?
 • Hvordan håndtere både oppsigelses- og forberedelsesperioden før oppstart?
 • Hvordan planlegge for de første 90 dagene?
 • Hva er innholdet i en plan for de første 90 dagene (se under for treningsmomenter)?
 • Hvordan jobbe med feedforward og feedback som ny leder?
 • Hvordan jobbe med «underveislæring» og «evalu-læring» som ny leder?
 • Hva er rollen til nærmeste leder?
 • Hva er rollen til HR?
 • Hva slags lederstøtte trenger nye ledere?
 • De største og farligste «fellene» nye ledere går i

Dette er et sertifisert kurs

Kurset er basert på fagplan SOA Basis fra DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring). Kurset forbereder deg og styrker din kompetanse for å kunne gjennomføre sertifiseringstesten. Når du har bestått dette kurset kan du bestille sertifiseringstesten hos Norsk Test sine hjemmesider og får muligheten til å kunne gjennomføre SOA Basis-sertifiseringen.

SOA

Dette er et sertifisert kurs

PRINCE2®-kurset på denne siden tilbys av Cimple Technology AS ATO/Affiliate av AXELOS Limited. PRINCE2® er et registrert varemerke som tilhører AXELOS Limited, brukt med tillatelse fra AXELOS Limited. Med enerett.

Prince2

Dette er et sertifisert kurs

Kurset er sertifisert gjennom standard DNV-ST-0008 - Certified Learning Programmes. Det sikrer at innholdet i kurset er av høyeste kvalitet, og er i tråd med markedets etterspørsel. Kurset  evalueres og oppdateres  jevnlig av Confex, men er også kvalitetsvurdert av DNV som et uavhengig sertifiseringsorgan. Et dokumentert sikkerhetsstempel både for deg og for arbeidsgiveren din.

DNV

Slik fungerer det

Dette kurset kan du enten ta fysisk ved et konferansesenter eller digitalt via Zoom/Teams. Vær trygg på at innholdet og læringsutbyttet er likt uavhengig av format. 

Dette kurset kan du ta akkurat når og hvor det passer deg, i det tempoet du selv ønsker. Våre forhåndsinnspilte kurs er fleksible og svært godt pedagogisk tilrettelagt. Du vil motta informasjon om innlogging kort tid etter påmeldingen,

Dette kurset gjennomføres utelukkende digitalt og gir deg en intensiv læringsopplevelse i løpet av tre timer. Våre webinar tar for seg det mest essensielle innen et gitt tema for å gi deg et stort læringsutbytte på kort tid.

 • Ved digital gjennomføring får du tilsendt lenke og nødvendig informasjon om pålogging i god tid før kursstart
 • Skulle du ha problemer under et digitalt kurs, vil det være en teknisk vert tilgjengelig for å hjelpe deg
 • Uavhengig av hvilket format du velger får du samme mulighet for erfaringsutveksling med øvrige deltakere
 • Fri tilgang til kurset i minimum 12 måneder fra du er påmeldt
 • Du vil motta informasjon om innlogging kort tid etter påmeldingen
 • Gjennomfør kurset enten på mobil, nettbrett eller data
 • Etter 12 måneder kan du bruke kurset som et oppslagsverk, med årlig fornyelse gjennom vårt abonnement
 • Kursmateriell vil bli sendt ut i forkant av kurset 
 • Du får tilsendt lenke og nødvendig informasjon om pålogging i god tid før kursstart
 • Skulle du ha problemer underveis, vil det være en teknisk vert tilgjengelig for å hjelpe deg
 • Det er lagt inn pauser i undervisningen

Tidspunkter

08:30 Registrering

09:00 Kurset starter

12:00 Lunsj

16:00 Kurset avsluttes

 • Ved digital gjennomføring får du tilsendt lenke og nødvendig informasjon om pålogging i god tid før kursstart
 • Skulle du ha problemer under et digitalt kurs, vil det være en teknisk vert tilgjengelig for å hjelpe deg
 • Uavhengig av hvilket format du velger får du samme mulighet for erfaringsutveksling med øvrige deltakere
 • Fri tilgang til kurset i minimum 12 måneder fra du er påmeldt
 • Gjennomfør kurset enten på mobil, nettbrett eller data
 • Etter 12 måneder kan du bruke kurset som et oppslagsverk, med årlig fornyelse gjennom vårt abonnement
 • Kursmateriell vil bli sendt ut i forkant av kurset 
 • Du får tilsendt lenke og nødvendig informasjon om pålogging i god tid før kursstart
 • Skulle du ha problemer underveis, vil det være en teknisk vert tilgjengelig for å hjelpe deg
 • Det er lagt inn pauser i undervisningen

Vårt unike kursformat:

Tilbakemeldinger fra kursdeltakere gjennom flere år, viser at mange savner inspirasjon og støtte også etter kurset. Vi har derfor etablert et unikt kursformat som sørger for mer kvalitet og større kontinuitet i læringen.  

Blant annet innebærer det tilgang til Viggo, som bistår deg ved hjelp av kunstig intelligens, men som i tillegg er spesialtrent på fagområdene lederskifter og lederoverganger. Dette gjennom å (foreløpig) ha "lest" mer enn 1000 sider med fagstoff på temaene.

Vårt unike kursformat inkluderer følgende:

 • Før kurset får du tilsendt noe læringsmateriell som forbereder deg. F.eks. en kort video, en podcast, en fagartikkel eller noe annet.
 • På selve kurset mottar du ytterligere lærebøker (inkludert i kursavgiften)
 • Etter kurset inviteres deltakerne til et to timers felles digitalt møte med kurslederen, hvor dere reflekterer over hva dere lærte. I tillegg får de altså seks måneders fri tilgang til Viggo. Med Viggo tilgjengelig har du en sterk støttespiller 24/7!
 • Viktig å nevne her, er at vi i løpet av 2024 også vil etablere nettverksgrupper. Om du ønsker, blir du selvsagt invitert inn til disse.
Ingen aktører sikrer deg et så grundig læringsutbytte – gjennom hele året.

Utdelt materiale vil være:

 • Boken «Lederskifter. Om lederutvelgelse, innfasing av nye ledere og lederes første 90 dager i ny jobb» (ISBN978-82-05-46847-4). Gyldendal Akademisk.
 • Boken «Ny som leder – om lederskifter, innfasing av nye ledere og lederes første 90 dager i ny jobb» (ISBN 978-82-93347-05-7). De Gode Hjelpene as.

Om boken «Lederskifter. Om lederutvelgelse, innfasing av nye ledere og lederes første 90 dager i ny jobb»

Dette er den første boken i Norge som viser hvordan de ulike fasene og prosessene i et lederskifte bør håndteres av de ulike involverte aktørene.
Boken beskriver konkret hvordan man bør fase ut en avtroppende leder, hvordan man bør finne en ny leder gjennom en troverdig utvelgelsesprosess, hvordan man bør bruke en eventuell konstituert leder, og hvordan man kan hjelpe en påtroppende leder gjennom både oppsigelses- og forberedelsesprosessen. Boken viser videre hvordan en ny leder sammen med sin (nye) arbeidsgiver legger en plan for de første 90 dagene, og hvordan de sammen gjennomfører den i praksis. Videre beskriver boken hvordan virksomheter selv kan bygge opp og drifte egne interne systemer for lederskifter. Boken har et klart praktisk fokus, men bygger samtidig på en rekke ulike faglige rapporter, undersøkelser og forskningsartikler.

Bøkene har en verdi på ca. 1000 kroner.

6 måneder gratis

Eksklusiv og kostnadsfri tilgang til PraktiskLedelse

Dette kurset har et 6 måneders kostnadsfritt abonnement på PraktiskLedelse inkludert i kursavgiften fra du melder deg på kurset. Du har dermed eksklusiv tilgang til Norges første digitale læringsportal for ledelse i praksis - www.praktisk-ledelse-101.no.

Dersom du ikke ønsker denne tilleggstjenesten, må den avbestilles senest 30 dager før den kostnadsfrie perioden utløper. Les mer om hva dette betyr i våre kjøpsvilkår.

Skjermbilde av kunnskapsportal for PraktiskLedelse

Kursledere

Frode Dale
Frode Dale
Kursleder

Frode Dale er ledelsesrådgiver med spesialisering innenfor førstegangsledelse og lederskifter. Han har skrevet tre masteroppgaver og en rekke artikler og rapporter om lederskifter og innfasing av nye ledere. Dale er medforfatter av boken «På randen av ledelse. En veiviser i førstegangsledelse», som har solgt i nesten 30 0000 eksemplarer. Han har også forfatter av boken «Lederskifter. Om lederutvelgelse, innfasing av nye ledere og lederes første 90 dager i ny jobb». I tillegg er han forfatter av håndbokserien «En leders basiskompetanse» (består av 12 bøker/hefter). Dale har gjennomført hundrevis av ulike interne og åpne lederkurs og lederprogrammer, og som konsulent har han gjennom 25 år jobbet med ca. 2000 Lederplattformer.

Dale jobber praktisk med å øke organisasjoners egen evne og vilje til å ivareta sine nyansatte medarbeidere og ledere. Som konsulent har han så langt faset inn og støttet mer enn 50 mellomledere og toppledere i deres ulike lederskifter, samt kurset og veiledet flere hundre førstegangsledere. Frode Dale har Krigsskoleutdanning og en Mastergrad i ledelse fra BI.

Vis mer
Vis mindre

Kursledere

Frode Dale
Frode Dale
Kursleder

Frode Dale er ledelsesrådgiver med spesialisering innenfor førstegangsledelse og lederskifter. Han har skrevet tre masteroppgaver og en rekke artikler og rapporter om lederskifter og innfasing av nye ledere. Dale er medforfatter av boken «På randen av ledelse. En veiviser i førstegangsledelse», som har solgt i nesten 30 0000 eksemplarer. Han har også forfatter av boken «Lederskifter. Om lederutvelgelse, innfasing av nye ledere og lederes første 90 dager i ny jobb». I tillegg er han forfatter av håndbokserien «En leders basiskompetanse» (består av 12 bøker/hefter). Dale har gjennomført hundrevis av ulike interne og åpne lederkurs og lederprogrammer, og som konsulent har han gjennom 25 år jobbet med ca. 2000 Lederplattformer.

Dale jobber praktisk med å øke organisasjoners egen evne og vilje til å ivareta sine nyansatte medarbeidere og ledere. Som konsulent har han så langt faset inn og støttet mer enn 50 mellomledere og toppledere i deres ulike lederskifter, samt kurset og veiledet flere hundre førstegangsledere. Frode Dale har Krigsskoleutdanning og en Mastergrad i ledelse fra BI.

Vis mer
Vis mindre

Om arrangøren

Ny Som Leder AS tilbyr kontekstuell lederstøtte på alle ledernivåer. Dette primært gjennom selskapets tre læringsportaler; Førstegangsleder.com, NySomMellomleder.com og NySomToppleder.com (sistnevnte to portaler lanseres i løpet av 2024).

Portalene tilbyr innhold og bistand som forbereder og støtter nye ledere, på alle ledernivåer, og deres arbeidsgivere ide krevende prosessene rundt et lederskifte. Både på det personlige og det organisatoriske planet.

De tre portalene inneholder blant annet fagartikler, webinarer, podcaster, mentorhjelp, nettverksgrupper, spørrespalte samt AI-Viggo. AI-Viggo er Norges første spesialtrente ekspert som ved hjelp av kunstig intelligens besvarer spørsmål rundt ledelse og lederskap, men hvor hans spisskompetanse er lederskifter og lederoverganger. Dette ved at han har tilgang til mer enn 1000 sider med fagstoff på disse temaene.

Hva våre kunder sier om dette kurset

Det er ingen anmeldelser for denne kategorien ennå.

Påmelding

Steg

Välj plats och datum

1
Sted og dato
2
Deltakere
3
Faktura

Tilgjengelige steder

(Scroll bortover for flere byer)

Tilgjengelige steder (A-Å)

Se alle avholdelser

Tilgjengelige datoer

Dette er et forhåndsinnspilt kurs, tilgang blir tildelt via e-post.

Ledige plasser
Få plasser igjen
Fullt

* Vennligst velg en dato

Ingen ledige datoer!

Steg

Deltagare

1
Sted og dato
2
Deltakere
3
Faktura
Du har valgt:
Sted:
undefined
Dato:
undefined
Forhåndsinnspilt kurs - Online

Deltaker 1

* Vennligst fyll inn alle felter

Steg

Faktura

1
Sted og dato
2
Deltakere
3
Faktura
Du har valgt:
Sted:
undefined
Dato:
undefined
Forhåndsinnspilt kurs - Online

3. Faktura informasjon

Pris

Pris per person
19995
kr. eks. mva.
Rabatt
-
0
kr.
Pris å betale
19995
kr. eks. mva.

* Vennligst fyll inn alle felter

Check-ikon
Da er alt i boks!
En bekreftelse er blitt sendt til deg på e-post.
Vi gleder oss til å se deg på kurset!
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Pris
19995
ekskl. mva.
2 dager (se vårt unike kursformat)
Klasserom/digitalt (maks 10 deltakere)
100% fornøydgaranti
Sertifisert kurs
Skandinavias ledende kursleverandør
Over 500 000 deltakere
6 måneders fri tilgang til læringsportal
Abonnement

Kurset er abonnementsbasert og de første 12 månedene er forhåndsbetalte. Deretter kan du velge å avslutte eller beholde kurset som et oppslagsverk med årlig fornyelse. Les mer i Salgsvilkår og FAQ.

Vi kan skreddersy dette kurset for din bedrift. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.
Bedriftstilpassede løsninger
Er dere en gruppe og ønsker dette kurset som et bedriftsinternt kursprogram? Da kan vi selvfølgelig bistå med spesialtilpasset og sertifisert opplæring for din bedrift.
Ønsker du mer informasjon om bedriftsintern opplæring?
Vi kan skreddersy dette kurset for din bedrift. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.
Abonnement

Kurset er abonnementsbasert og de første 12 månedene er forhåndsbetalte. Deretter kan du velge å avslutte eller beholde kurset som et oppslagsverk med årlig fornyelse. Les mer i Salgsvilkår og FAQ.