En leders selvforståelse
9995
 ekskl. mva.
Til påmelding

En leders selvforståelse

Sertifisert kurs
Sertifisert kurs
Sertifisert kurs
Ledelse i praksis hviler på to grunnstener: Selvforståelse og rolleforståelse. I dette unike kurset vil du jobbe med egen selvforståelse, som handler om å kjenne og ikke minst bruke deg selv i møte med andre mennesker.
Har du spørsmål om kurset eller ønsker å bestille et internt kurs til bedriften din? Ta kontakt med oss i dag!
Check-ikon

Høstens datoer lansert

Sikre din plass idag
Se vårt kurstilbud
OversiktKursinnholdSertifiseringSertifiseringSertifiseringSlik fungerer detKursledereTidligere kunderTil påmeldingKontakt oss

Hva du lærer

 • Innsikt i hvordan din personlighet påvirker din lederrolle
 • Hva konsekvensene av manglende selvforståelse er
 • Du får en innføring i psykologi er sosiologi
 • Hva selvutsikt er, og hvorfor dette er så viktig for ledere
 • Hvorfor selvregulering er viktig og hvordan du kan jobbe med selvregulering
 • Hva forskjellen på selvtillit og selvfølelse er
 • Hva personlighetstester er, og hvordan jeg som leder kan bruke disse
 • Hva en personlig Lederplattform er, og hvordan jobbe med den

Kursbeskrivelse

Ledelse i praksis hviler på to grunnstener: Selvforståelse og rolleforståelse. I dette kurset vil du jobbe med egen selvforståelse. Som enkelt sagt handler om å kjenne og ikke minst bruke seg selv i møte med andre mennesker. Kurset er en personlig reise inn i sitt indre repertoar, og en reise utover knyttet til hvordan du virker på andre og hvordan andre virker på deg.

Selvforståelse handler om å håndtere seg selv i møte med andre medmennesker. I lederrollen. Her vil begreper som selvinnsikt (hvordan bli kjent med og ikke minst hvordan erkjenne seg selv), selvutsikt (hvordan forstå hvordan du virker på andre – og hvordan du lar andre virke på deg) og selvregulering (hvordan skape handlingsrom for en gjensidig tilpasnings- og tilvenningsprosess) være sentrale.

For å sikre et godt læringsutbytte er kurset begrenset til 15 deltakere. Sjekk noen av de andre datoene om kurset er fulltegnet.
Les mer

Læringspunkter:

På kurset får du innspill til hvordan du skal kunne bli en tryggere leder i møte med andre. Du lærer hva som påvirker din og andres adferd, du lærer mer om deg selv som person, du lærer hvordan du skal bruke deg selv mer bevisst i møte med andre og du lærer mer om hva som er god og dårlig ledelse.

Du får en innføring i fagene psykologi og sosiologi. Du får vite mer om viktigheten av personen i lederrollen. Du får vite mer om hva selvinnsikt er og innebærer. Du vil jobbe med egen selvinnsikt. Du vil få vite om hva selvutsikt er og innebærer. Du vil jobbe med din egenselvutsikt. Du vil få vite mer om hva selvregulering er og innebærer. Du vil jobbe med egen evne selvregulering.

Kurset gir deg ekstra kunnskap og kjennskap til din personlige forutsetning for å kunne fungere i en lederrolle. Du lærer gjennom teori/forskning, praktiske oppgaver, selvrefleksjon og nyttige diskusjoner med personer som enten er ledere eller skal bli det.

Se mindre
Som leder vil du måtte bruke deg selv som person på en mye mer aktiv måte. Det betyr igjen at du må kjenne deg selv som person. Og uten denne selvkjennskapen vil du trolig mislykkes som leder. Uansett ledernivå.

Frode Dale, kursleder, lederlos og forfatter

Målgruppe

Kurset passer for personer som allerede er i en lederstilling, eller personer som er på vei inn i en lederstilling. Dette gjelder alle ledernivåer; dvs. førstegangsledere, nye mellomledere eller nye toppledere. Kurset er også relevant for personer som ønsker å lære mer om hva det innebærer som person å bli og ikke minst være leder (lederkandidater). Kurset er selvsagt også relevant for de som generelt ønsker å jobbe med sin egen selvforståelse.

Forkunnskaper

Ingen forkunnskaper er nødvendig, men kurset er krevende på den måten at den enkelte deltager må ville og ønske å gå inn i seg selv for å bli bedre kjent med seg selv. En må også ville og ønske å få vite mer om hvordan en blir opplevd av andre. En må rett og slett tørre å utfordre både eget selvbilde og egen komfortsone.

Før kurset får du tilsendt noe material som leses, fylles ut og sendes inn (et refleksjonsnotat)

Kursinnhold

Meg som person i lederrollen

 • Hva betyr «personen i lederrollen»?
 • Hva er selvforståelse?
 • Hvorfor er selvforståelse så viktig for ledere?
 • Hva er konsekvensene av manglende selvforståelse?

Psykologi og sosiologi for ledere

 • Hva er psykologi og hva er sosiologi?
 • Hvorfor er det viktig for ledere å kunne noe om psykologi og sosiologi?

En leders selvforståelse: Selvinnsikt/selvutsikt/selvregulering

 • Hva er selvinnsikt?
 • Hva må en ha innsikt i?
 • Hvordan får en denne innsikten?
 • Hva er selvutsikt?
 • Hvorfor er selvutsikt så viktig for ledere?
 • Hvordan får en selvutsikt?
 • Hva er selvregulering?
 • Hvorfor er selvregulering så viktig for ledere?
 • Hvordan jobber en med selvregulering?
 • Hva er forskjellen på selvtillit og selvfølelse?

Personlighet og personlighetstester

 • Hva er personlighet?
 • Hvordan jobber en med sin egen personlighet?
 • Hva er personlighetspsykologi?
 • Hva er personlighetstester?
 • Hvordan kan jeg som leder bruke personlighetstester?

Selvforståelse og kommunikasjon

 • Hvordan håndtere ulike mennesker/ansatte?
 • Hvordan skape økt selvforståelse hos/for dine ansatte
 • Tilbakemeldinger på deg som leder: hva, hvorfor og hvordan?
 • Psykologisk trygghet og selvforståelse

Min Lederplattform

 • Hva er en personlig Lederplattform
 • Hvordan jobbe med egen Lederplattform
 • Hvordan bruke min Lederplattform

Meg som person i lederrollen

 • Hva betyr «personen i lederrollen»?
 • Hva er selvforståelse?
 • Hvorfor er selvforståelse så viktig for ledere?
 • Hva er konsekvensene av manglende selvforståelse?

Psykologi og sosiologi for ledere

 • Hva er psykologi og hva er sosiologi?
 • Hvorfor er det viktig for ledere å kunne noe om psykologi og sosiologi?

En leders selvforståelse: Selvinnsikt/selvutsikt/selvregulering

 • Hva er selvinnsikt?
 • Hva må en ha innsikt i?
 • Hvordan får en denne innsikten?
 • Hva er selvutsikt?
 • Hvorfor er selvutsikt så viktig for ledere?
 • Hvordan får en selvutsikt?
 • Hva er selvregulering?
 • Hvorfor er selvregulering så viktig for ledere?
 • Hvordan jobber en med selvregulering?
 • Hva er forskjellen på selvtillit og selvfølelse?

Dette er et sertifisert kurs

Kurset er basert på fagplan SOA Basis fra DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring). Kurset forbereder deg og styrker din kompetanse for å kunne gjennomføre sertifiseringstesten. Når du har bestått dette kurset kan du bestille sertifiseringstesten hos Norsk Test sine hjemmesider og får muligheten til å kunne gjennomføre SOA Basis-sertifiseringen.

SOA

Dette er et sertifisert kurs

PRINCE2®-kurset på denne siden tilbys av Cimple Technology AS ATO/Affiliate av AXELOS Limited. PRINCE2® er et registrert varemerke som tilhører AXELOS Limited, brukt med tillatelse fra AXELOS Limited. Med enerett.

Prince2

Dette er et sertifisert kurs

Kurset er sertifisert gjennom standard DNV-ST-0008 - Certified Learning Programmes. Det sikrer at innholdet i kurset er av høyeste kvalitet, og er i tråd med markedets etterspørsel. Kurset  evalueres og oppdateres  jevnlig av Confex, men er også kvalitetsvurdert av DNV som et uavhengig sertifiseringsorgan. Et dokumentert sikkerhetsstempel både for deg og for arbeidsgiveren din.

DNV

Slik fungerer det

Dette kurset kan du enten ta fysisk ved et konferansesenter eller digitalt via Zoom/Teams. Vær trygg på at innholdet og læringsutbyttet er likt uavhengig av format. 

Dette kurset kan du ta akkurat når og hvor det passer deg, i det tempoet du selv ønsker. Våre forhåndsinnspilte kurs er fleksible og svært godt pedagogisk tilrettelagt. Du vil motta informasjon om innlogging kort tid etter påmeldingen,

Dette kurset gjennomføres utelukkende digitalt og gir deg en intensiv læringsopplevelse i løpet av tre timer. Våre webinar tar for seg det mest essensielle innen et gitt tema for å gi deg et stort læringsutbytte på kort tid.

 • Ved digital gjennomføring får du tilsendt lenke og nødvendig informasjon om pålogging i god tid før kursstart
 • Skulle du ha problemer under et digitalt kurs, vil det være en teknisk vert tilgjengelig for å hjelpe deg
 • Uavhengig av hvilket format du velger får du samme mulighet for erfaringsutveksling med øvrige deltakere
 • Fri tilgang til kurset i minimum 12 måneder fra du er påmeldt
 • Du vil motta informasjon om innlogging kort tid etter påmeldingen
 • Gjennomfør kurset enten på mobil, nettbrett eller data
 • Etter 12 måneder kan du bruke kurset som et oppslagsverk, med årlig fornyelse gjennom vårt abonnement
 • Kursmateriell vil bli sendt ut i forkant av kurset 
 • Du får tilsendt lenke og nødvendig informasjon om pålogging i god tid før kursstart
 • Skulle du ha problemer underveis, vil det være en teknisk vert tilgjengelig for å hjelpe deg
 • Det er lagt inn pauser i undervisningen

Tidspunkter

08:30 Registrering

09:00 Kurset starter

12:00 Lunsj

16:00 Kurset avsluttes

 • Ved digital gjennomføring får du tilsendt lenke og nødvendig informasjon om pålogging i god tid før kursstart
 • Skulle du ha problemer under et digitalt kurs, vil det være en teknisk vert tilgjengelig for å hjelpe deg
 • Uavhengig av hvilket format du velger får du samme mulighet for erfaringsutveksling med øvrige deltakere
 • Fri tilgang til kurset i minimum 12 måneder fra du er påmeldt
 • Gjennomfør kurset enten på mobil, nettbrett eller data
 • Etter 12 måneder kan du bruke kurset som et oppslagsverk, med årlig fornyelse gjennom vårt abonnement
 • Kursmateriell vil bli sendt ut i forkant av kurset 
 • Du får tilsendt lenke og nødvendig informasjon om pålogging i god tid før kursstart
 • Skulle du ha problemer underveis, vil det være en teknisk vert tilgjengelig for å hjelpe deg
 • Det er lagt inn pauser i undervisningen

Vårt unike kursformat:

Tilbakemeldinger fra kursdeltakere gjennom flere år, viser at mange savner inspirasjon og støtte også etter kurset. Vi har derfor etablert et unikt kursformat som sørger for mer kvalitet og større kontinuitet i læringen.  

Blant annet innebærer det tilgang til Viggo, som bistår deg ved hjelp av kunstig intelligens, men som i tillegg er spesialtrent på fagområdene lederskifter og lederoverganger. Dette gjennom å (foreløpig) ha "lest" mer enn 1000 sider med fagstoff på temaene.

Vårt unike kursformat inkluderer følgende:

 • Før kurset får du tilsendt noe læringsmateriell som forbereder deg. F.eks. en kort video, en podcast, en fagartikkel eller noe annet.
 • På selve kurset mottar du ytterligere lærebøker (inkludert i kursavgiften)
 • Etter kurset inviteres deltakerne til et to timers felles digitalt møte med kurslederen, hvor dere reflekterer over hva dere lærte. I tillegg får de altså seks måneders fri tilgang til Viggo. Med Viggo tilgjengelig har du en sterk støttespiller 24/7!
 • Viktig å nevne her, er at vi i løpet av 2024 også vil etablere nettverksgrupper. Om du ønsker, blir du selvsagt invitert inn til disse.
Ingen aktører sikrer deg et så grundig læringsutbytte – gjennom hele året.

På kurset mottar du arbeids- og refleksjonsheftet "En leders selvforståelse" i Håndbokserien.

6 måneder gratis

Eksklusiv og kostnadsfri tilgang til PraktiskLedelse

Dette kurset har et 6 måneders kostnadsfritt abonnement på PraktiskLedelse inkludert i kursavgiften fra du melder deg på kurset. Du har dermed eksklusiv tilgang til Norges første digitale læringsportal for ledelse i praksis - www.praktisk-ledelse-101.no.

Dersom du ikke ønsker denne tilleggstjenesten, må den avbestilles senest 30 dager før den kostnadsfrie perioden utløper. Les mer om hva dette betyr i våre kjøpsvilkår.

Skjermbilde av kunnskapsportal for PraktiskLedelse

Kursledere

Frode Dale
Frode Dale
Kursleder

Frode Dale er ledelsesrådgiver med spesialisering innenfor førstegangsledelse og lederskifter. Han har skrevet tre masteroppgaver og en rekke artikler og rapporter om lederskifter og innfasing av nye ledere. Dale er medforfatter av boken «På randen av ledelse. En veiviser i førstegangsledelse», som har solgt i nesten 30 0000 eksemplarer. Han har også forfatter av boken «Lederskifter. Om lederutvelgelse, innfasing av nye ledere og lederes første 90 dager i ny jobb». I tillegg er han forfatter av håndbokserien «En leders basiskompetanse» (består av 12 bøker/hefter). Dale har gjennomført hundrevis av ulike interne og åpne lederkurs og lederprogrammer, og som konsulent har han gjennom 25 år jobbet med ca. 2000 Lederplattformer.

Dale jobber praktisk med å øke organisasjoners egen evne og vilje til å ivareta sine nyansatte medarbeidere og ledere. Som konsulent har han så langt faset inn og støttet mer enn 50 mellomledere og toppledere i deres ulike lederskifter, samt kurset og veiledet flere hundre førstegangsledere. Frode Dale har Krigsskoleutdanning og en Mastergrad i ledelse fra BI.

Vis mer
Vis mindre

Kursledere

Frode Dale
Frode Dale
Kursleder

Frode Dale er ledelsesrådgiver med spesialisering innenfor førstegangsledelse og lederskifter. Han har skrevet tre masteroppgaver og en rekke artikler og rapporter om lederskifter og innfasing av nye ledere. Dale er medforfatter av boken «På randen av ledelse. En veiviser i førstegangsledelse», som har solgt i nesten 30 0000 eksemplarer. Han har også forfatter av boken «Lederskifter. Om lederutvelgelse, innfasing av nye ledere og lederes første 90 dager i ny jobb». I tillegg er han forfatter av håndbokserien «En leders basiskompetanse» (består av 12 bøker/hefter). Dale har gjennomført hundrevis av ulike interne og åpne lederkurs og lederprogrammer, og som konsulent har han gjennom 25 år jobbet med ca. 2000 Lederplattformer.

Dale jobber praktisk med å øke organisasjoners egen evne og vilje til å ivareta sine nyansatte medarbeidere og ledere. Som konsulent har han så langt faset inn og støttet mer enn 50 mellomledere og toppledere i deres ulike lederskifter, samt kurset og veiledet flere hundre førstegangsledere. Frode Dale har Krigsskoleutdanning og en Mastergrad i ledelse fra BI.

Vis mer
Vis mindre

Om arrangøren

Ny Som Leder AS tilbyr kontekstuell lederstøtte på alle ledernivåer. Dette primært gjennom selskapets tre læringsportaler; Førstegangsleder.com, NySomMellomleder.com og NySomToppleder.com (sistnevnte to portaler lanseres i løpet av 2024).

Portalene tilbyr innhold og bistand som forbereder og støtter nye ledere, på alle ledernivåer, og deres arbeidsgivere i de krevende prosessene rundt et lederskifte. Både på det personlige og det organisatoriske planet.

De tre portalene inneholder blant annet fagartikler, webinarer, podcaster, mentorhjelp, nettverksgrupper, spørrespalte samt AI-Viggo. AI-Viggo er Norges første spesialtrente ekspert som ved hjelp av kunstig intelligens besvarer spørsmål rundt ledelse og lederskap, men hvor hans spisskompetanse er lederskifter og lederoverganger. Dette ved at han har tilgang til mer enn 1000 sider med fagstoff på disse temaene.

Hva våre kunder sier om dette kurset

Det er ingen anmeldelser for denne kategorien ennå.

Påmelding

Steg

Välj plats och datum

1
Sted og dato
2
Deltakere
3
Faktura

Tilgjengelige steder

(Scroll bortover for flere byer)

Tilgjengelige steder (A-Å)

Se alle avholdelser

Tilgjengelige datoer

Dette er et forhåndsinnspilt kurs, tilgang blir tildelt via e-post.

Ledige plasser
Få plasser igjen
Fullt

* Vennligst velg en dato

Ingen ledige datoer!

Steg

Deltagare

1
Sted og dato
2
Deltakere
3
Faktura
Du har valgt:
Sted:
undefined
Dato:
undefined
Forhåndsinnspilt kurs - Online

Deltaker 1

* Vennligst fyll inn alle felter

Steg

Faktura

1
Sted og dato
2
Deltakere
3
Faktura
Du har valgt:
Sted:
undefined
Dato:
undefined
Forhåndsinnspilt kurs - Online

3. Faktura informasjon

Pris

Pris per person
9995
kr. eks. mva.
Rabatt
-
0
kr.
Pris å betale
9995
kr. eks. mva.

* Vennligst fyll inn alle felter

Check-ikon
Da er alt i boks!
En bekreftelse er blitt sendt til deg på e-post.
Vi gleder oss til å se deg på kurset!
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Pris
9995
ekskl. mva.
1 dag (se vårt unike kursformat)
Klasserom/digitalt (maks 15 deltakere)
100% fornøydgaranti
Sertifisert kurs
Skandinavias ledende kursleverandør
Over 500 000 deltakere
6 måneders fri tilgang til læringsportal
Abonnement

Kurset er abonnementsbasert og de første 12 månedene er forhåndsbetalte. Deretter kan du velge å avslutte eller beholde kurset som et oppslagsverk med årlig fornyelse. Les mer i Salgsvilkår og FAQ.

Vi kan skreddersy dette kurset for din bedrift. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.
Bedriftstilpassede løsninger
Er dere en gruppe og ønsker dette kurset som et bedriftsinternt kursprogram? Da kan vi selvfølgelig bistå med spesialtilpasset og sertifisert opplæring for din bedrift.
Ønsker du mer informasjon om bedriftsintern opplæring?
Vi kan skreddersy dette kurset for din bedrift. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.
Abonnement

Kurset er abonnementsbasert og de første 12 månedene er forhåndsbetalte. Deretter kan du velge å avslutte eller beholde kurset som et oppslagsverk med årlig fornyelse. Les mer i Salgsvilkår og FAQ.