Læringssystem for at dine nye ledere skal lykkes
12995
 ekskl. mva.
Til påmelding

Læringssystem for at dine nye ledere skal lykkes

Sertifisert kurs
Sertifisert kurs
Sertifisert kurs
Påtroppende nytilsatte ledere savner opplæring og støtte fra bedriften de skal inn i. Det viser mange studier og undersøkelser. Kurset viser hvordan bedriften selv kan bygge et robust og smidig organisatorisk læringssystem, slik at deres nytilsatte lederne lykkes.
Har du spørsmål om kurset eller ønsker å bestille et internt kurs til bedriften din? Ta kontakt med oss i dag!
Check-ikon

Høstens datoer lansert

Sikre din plass idag
Se vårt kurstilbud
OversiktKursinnholdSertifiseringSertifiseringSertifiseringSlik fungerer detKursledereTidligere kunderTil påmeldingKontakt oss

Hva du lærer

 • Hvilken basiskunnskap er det kritisk at ledere, uansett ledernivå, har og hva «trenger» de fra virksomheten?
 • Hvordan forberede førstegangsledere på identitetsskiftet som alle uansatt må gjennomgå?
 • Hvordan forberede mellomledere og toppledere på lederskiftet, som alle uansatt må gjennomgå?
 • Hvordan kan virksomheten selv skape gode prosesser rundt lederskiftet, som ofte er fundamentalt for om de lykkes?
 • Hva inneholder et organisatorisk læringssystem – både for førstegangsledere, nye mellomledere og nye toppledere? Her tar kurset opp blant annet «The Leadership Pipeline».

Kursbeskrivelse

Mange studier og undersøkelser viser at ledere - på alle ledernivåer - i altfor stor grad overlates de til seg selv. De savner både opplæring i forkant av tiltredelsen og intern støtte fra organisasjonen underveis.

Kurset, som er det eneste i sitt slag i Norge, gir en grundig innføring i hvordan virksomhetene selv kan bygge robuste, kontekstuelle og agile læringssystemer for nye ledere, uansett ledernivå.

For å sikre et godt læringsutbytte er kurset begrenset til 15 deltakere. Sjekk noen av de andre datoene om kurset er fulltegnet.

Les mer

Læringspunkter:

Kurset ser på hva et lederskifte er og hvordan det påvirker virksomheten. Du får innsikt i hvilke faser og prosesser et lederskifte består av, hvilke roller som er ansvarlige for ulike oppgaver, hva suksesskriteriene i offboarding/utfasing er, hvordan jobbe praktisk i pre-entry perioden/-fasen, hvordan legge og gjennomføre en plan for de første 90 dagene m.m.

Se mindre
De negative ringvirkningene ved at ledere «mislykkes» eller «møter veggen» er formidable. For personen selv går det ofte på helsen løs, mens de økonomiske tapene kan bli store for virksomheten. I tillegg kan nøkkelpersonell forsvinne som følge av turbulensen underveis.
Svaret på dette er: Virksomhetene må selv ta langt større ansvar, ved å skape gode systemer og prosesser slik at lederne de satser på lykkes. Fokuset må endres fra «feilansettelser» til «feil-innsettelser»!

Frode Dale, kursleder

Målgruppe

Målgruppen for kurset er HR-ansvarlige, opplæringsansvarlige eller internkonsulenter med ansvar for nye ledere - uansett ledernivå. Kurset gir dem en unik innføring i hva bedriften selv kan gjøre for å utvikle og ta vare på sine ledere. Både nåværende og kommende.

Forkunnskaper

Ingen forkunnskaper er nødvendig

Kursinnhold

I kurset jobber vi med følgende hovedtemaer:

 • Hva er "Leadership pipeline" og" Sucsession planning"
 • Hva er "motoren" eller "navet" i disse fagbegrepene
 • Hva er et lederskifte og hvordan påvirker de(t) virksomheten(e)
 • Hvilke faser og prosesser består et komplett lederskifte av
 • Hvem er ansvarlig for hva og hvem i et lederskifte (roller)
 • Hva er suksesskriteriene i en offboarding/utfasing
 • Hvordan innsette en konstituert leder - rolle og mandat
 • Hvordan gjennomføre en forberedende utvelgelsesprosess
 • Hvordan jobbe praktisk i pre-entry perioden/-fasen
 • Hvordan legge og gjennomføre en plan for de første 90 dagene
 • Hvordan gi lederstøtte som «MONNER»©

Mer spesifikt om førstegangsledere:

 • Hva er førstegangsledelse (forskning/empiri)
 • Hvordan jobbe med identitetsskiftet til en førstegangsleder
 • Hvordan trene førstegangsledere på sitt kontekstuelle lederskifte
 • Hva er en (førstegangs)leders basiskompetanse
 • Hvordan lage et konkret (trenings)kurs for førstegangsledere
 • Hvordan jobbe med Mentoring, Lederopplæring og Nettverksgrupper
 • Hvordan trene opp ledere for førstegangsledere
 • Hvordan ivareta og støtte nye ledere, uansett ledernivå
 • Hvordan bygge opp/rigge et helhetlig organisatorisk læringssystem for nye ledere uansett ledernivå

I kurset jobber vi med følgende hovedtemaer:

 • Hva er "Leadership pipeline" og" Sucsession planning"
 • Hva er "motoren" eller "navet" i disse fagbegrepene
 • Hva er et lederskifte og hvordan påvirker de(t) virksomheten(e)
 • Hvilke faser og prosesser består et komplett lederskifte av
 • Hvem er ansvarlig for hva og hvem i et lederskifte (roller)
 • Hva er suksesskriteriene i en offboarding/utfasing
 • Hvordan innsette en konstituert leder - rolle og mandat
 • Hvordan gjennomføre en forberedende utvelgelsesprosess
 • Hvordan jobbe praktisk i pre-entry perioden/-fasen
 • Hvordan legge og gjennomføre en plan for de første 90 dagene
 • Hvordan gi lederstøtte som «MONNER»©

Dette er et sertifisert kurs

Kurset er basert på fagplan SOA Basis fra DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring). Kurset forbereder deg og styrker din kompetanse for å kunne gjennomføre sertifiseringstesten. Når du har bestått dette kurset kan du bestille sertifiseringstesten hos Norsk Test sine hjemmesider og får muligheten til å kunne gjennomføre SOA Basis-sertifiseringen.

SOA

Dette er et sertifisert kurs

PRINCE2®-kurset på denne siden tilbys av Cimple Technology AS ATO/Affiliate av AXELOS Limited. PRINCE2® er et registrert varemerke som tilhører AXELOS Limited, brukt med tillatelse fra AXELOS Limited. Med enerett.

Prince2

Dette er et sertifisert kurs

Kurset er sertifisert gjennom standard DNV-ST-0008 - Certified Learning Programmes. Det sikrer at innholdet i kurset er av høyeste kvalitet, og er i tråd med markedets etterspørsel. Kurset  evalueres og oppdateres  jevnlig av Confex, men er også kvalitetsvurdert av DNV som et uavhengig sertifiseringsorgan. Et dokumentert sikkerhetsstempel både for deg og for arbeidsgiveren din.

DNV

Slik fungerer det

Dette kurset kan du enten ta fysisk ved et konferansesenter eller digitalt via Zoom/Teams. Vær trygg på at innholdet og læringsutbyttet er likt uavhengig av format. 

Dette kurset kan du ta akkurat når og hvor det passer deg, i det tempoet du selv ønsker. Våre forhåndsinnspilte kurs er fleksible og svært godt pedagogisk tilrettelagt. Du vil motta informasjon om innlogging kort tid etter påmeldingen,

Dette kurset gjennomføres utelukkende digitalt og gir deg en intensiv læringsopplevelse i løpet av tre timer. Våre webinar tar for seg det mest essensielle innen et gitt tema for å gi deg et stort læringsutbytte på kort tid.

 • Ved digital gjennomføring får du tilsendt lenke og nødvendig informasjon om pålogging i god tid før kursstart
 • Skulle du ha problemer under et digitalt kurs, vil det være en teknisk vert tilgjengelig for å hjelpe deg
 • Uavhengig av hvilket format du velger får du samme mulighet for erfaringsutveksling med øvrige deltakere
 • Fri tilgang til kurset i minimum 12 måneder fra du er påmeldt
 • Du vil motta informasjon om innlogging kort tid etter påmeldingen
 • Gjennomfør kurset enten på mobil, nettbrett eller data
 • Etter 12 måneder kan du bruke kurset som et oppslagsverk, med årlig fornyelse gjennom vårt abonnement
 • Kursmateriell vil bli sendt ut i forkant av kurset 
 • Du får tilsendt lenke og nødvendig informasjon om pålogging i god tid før kursstart
 • Skulle du ha problemer underveis, vil det være en teknisk vert tilgjengelig for å hjelpe deg
 • Det er lagt inn pauser i undervisningen

Tidspunkter

08:30 Registrering

09:00 Kurset starter

12:00 Lunsj

16:00 Kurset avsluttes

 • Ved digital gjennomføring får du tilsendt lenke og nødvendig informasjon om pålogging i god tid før kursstart
 • Skulle du ha problemer under et digitalt kurs, vil det være en teknisk vert tilgjengelig for å hjelpe deg
 • Uavhengig av hvilket format du velger får du samme mulighet for erfaringsutveksling med øvrige deltakere
 • Fri tilgang til kurset i minimum 12 måneder fra du er påmeldt
 • Gjennomfør kurset enten på mobil, nettbrett eller data
 • Etter 12 måneder kan du bruke kurset som et oppslagsverk, med årlig fornyelse gjennom vårt abonnement
 • Kursmateriell vil bli sendt ut i forkant av kurset 
 • Du får tilsendt lenke og nødvendig informasjon om pålogging i god tid før kursstart
 • Skulle du ha problemer underveis, vil det være en teknisk vert tilgjengelig for å hjelpe deg
 • Det er lagt inn pauser i undervisningen

Vårt unike kursformat:

Tilbakemeldinger fra kursdeltakere gjennom flere år, viser at mange savner inspirasjon og støtte også etter kurset. Vi har derfor etablert et unikt kursformat som sørger for mer kvalitet og større kontinuitet i læringen.  

Blant annet innebærer det tilgang til Viggo, som bistår deg ved hjelp av kunstig intelligens, men som i tillegg er spesialtrent på fagområdene lederskifter og lederoverganger. Dette gjennom å (foreløpig) ha "lest" mer enn 1000 sider med fagstoff på temaene.

Vårt unike kursformat inkluderer følgende:

 • Før kurset får du tilsendt noe læringsmateriell som forbereder deg. F.eks. en kort video, en podcast, en fagartikkel eller noe annet.
 • På selve kurset mottar du ytterligere lærebøker (inkludert i kursavgiften)
 • Etter kurset inviteres deltakerne til et to timers felles digitalt møte med kurslederen, hvor dere reflekterer over hva dere lærte. I tillegg får de altså seks måneders fri tilgang til Viggo. Med Viggo tilgjengelig har du en sterk støttespiller 24/7!
 • Viktig å nevne her, er at vi i løpet av 2024 også vil etablere nettverksgrupper. Om du ønsker, blir du selvsagt invitert inn til disse.

Ingen aktører sikrer deg et så grundig læringsutbytte – gjennom hele året.

Kurset inkluderer følgende bøker/hefter:

 • «På randen av ledelse. En veiviser i førstegangsledelse» (Gyldendal Akademisk)
 • «Lederskifter. Om lederutvelgelse, innfasing av nye ledere og lederes første 90 dager i ny jobb» (GyldendalAkademisk)
 • «Hva er ledelse i praksis – fra begrep til grep». Hefte 1 fra håndbokserien En leders basiskompetanse. (ISBN 978-82-996995-5-6)
 • «Ny som leder – om lederskifter, innfasing av nye ledere og lederes første 90 dager i ny jobb». Hefte 11 i håndbokserien En leders basiskompetanse. (ISBN978-82-93347-05-7

Totalverdi: ca. kr. 1400,-

Om boken «Lederskifter. Om lederutvelgelse, innfasing av nye ledere og lederes første 90 dager i ny jobb»

Dette er den første boken i Norge som viser hvordan de ulike fasene og prosessene i et lederskifte bør håndteres av de ulike involverte aktørene. Boken beskriver konkret hvordan man bør fase ut en avtroppende leder, hvordan man bør finne en ny leder gjennom en troverdig utvelgelsesprosess, hvordan man bør bruke en eventuell konstituert leder, og hvordan man kan hjelpe en påtroppende leder gjennom både oppsigelses- og forberedelsesprosessen. Boken viser videre hvordan en ny leder sammen med sin (nye) arbeidsgiver legger en plan for de første 90 dagene, og hvordan de sammen gjennomfører den i praksis. Videre beskriver boken hvordan virksomheter selv kan bygge opp og drifte egne interne systemer for lederskifter. Boken har et klart praktisk fokus, men bygger samtidig på en rekke ulike faglige rapporter, undersøkelser og forskningsartikler.

Om boken «På randen av ledelse – en veiviser i førstegangsledelse

"På randen av ledelse" er den første boka på norsk om førstegangsledelse. Boka bygger på resultater fra nyere forskning på ledelsesfeltet og er en veiviser inn i alle de oppgavene og utfordringene en førstegangsleder står overfor. Det å bli leder for første gang er en kritisk, utfordrende og avgjørende beslutning for mange. De fleste opplever imidlertid at de får liten støtte i denne vanskelige overgangen. Forfatterne gir i denne boken en oversiktlig og praktisk innføring - til beste både for den nye lederen og virksomheten den nye lederen er en avgjørende del av.

6 måneder gratis

Eksklusiv og kostnadsfri tilgang til PraktiskLedelse

Dette kurset har et 6 måneders kostnadsfritt abonnement på PraktiskLedelse inkludert i kursavgiften fra du melder deg på kurset. Du har dermed eksklusiv tilgang til Norges første digitale læringsportal for ledelse i praksis - www.praktisk-ledelse-101.no.

Dersom du ikke ønsker denne tilleggstjenesten, må den avbestilles senest 30 dager før den kostnadsfrie perioden utløper. Les mer om hva dette betyr i våre kjøpsvilkår.

Skjermbilde av kunnskapsportal for PraktiskLedelse

Kursledere

Frode Dale
Frode Dale
Kursleder

Frode Dale er ledelsesrådgiver med spesialisering innenfor førstegangsledelse og lederskifter. Han har skrevet tre masteroppgaver og en rekke artikler og rapporter om lederskifter og innfasing av nye ledere. Dale er medforfatter av boken «På randen av ledelse. En veiviser i førstegangsledelse», som har solgt i nesten 30 0000 eksemplarer. Han har også forfatter av boken «Lederskifter. Om lederutvelgelse, innfasing av nye ledere og lederes første 90 dager i ny jobb». I tillegg er han forfatter av håndbokserien «En leders basiskompetanse» (består av 12 bøker/hefter). Dale har gjennomført hundrevis av ulike interne og åpne lederkurs og lederprogrammer, og som konsulent har han gjennom 25 år jobbet med ca. 2000 Lederplattformer.

Dale jobber praktisk med å øke organisasjoners egen evne og vilje til å ivareta sine nyansatte medarbeidere og ledere. Som konsulent har han så langt faset inn og støttet mer enn 50 mellomledere og toppledere i deres ulike lederskifter, samt kurset og veiledet flere hundre førstegangsledere. Frode Dale har Krigsskoleutdanning og en Mastergrad i ledelse fra BI.

Vis mer
Vis mindre

Kursledere

Frode Dale
Frode Dale
Kursleder

Frode Dale er ledelsesrådgiver med spesialisering innenfor førstegangsledelse og lederskifter. Han har skrevet tre masteroppgaver og en rekke artikler og rapporter om lederskifter og innfasing av nye ledere. Dale er medforfatter av boken «På randen av ledelse. En veiviser i førstegangsledelse», som har solgt i nesten 30 0000 eksemplarer. Han har også forfatter av boken «Lederskifter. Om lederutvelgelse, innfasing av nye ledere og lederes første 90 dager i ny jobb». I tillegg er han forfatter av håndbokserien «En leders basiskompetanse» (består av 12 bøker/hefter). Dale har gjennomført hundrevis av ulike interne og åpne lederkurs og lederprogrammer, og som konsulent har han gjennom 25 år jobbet med ca. 2000 Lederplattformer.

Dale jobber praktisk med å øke organisasjoners egen evne og vilje til å ivareta sine nyansatte medarbeidere og ledere. Som konsulent har han så langt faset inn og støttet mer enn 50 mellomledere og toppledere i deres ulike lederskifter, samt kurset og veiledet flere hundre førstegangsledere. Frode Dale har Krigsskoleutdanning og en Mastergrad i ledelse fra BI.

Vis mer
Vis mindre

Om arrangøren

Ny Som Leder AS tilbyr kontekstuell lederstøtte på alle ledernivåer. Dette primært gjennom selskapets tre læringsportaler; Førstegangsleder.com, NySomMellomleder.com og NySomToppleder.com (sistnevnte to portaler lanseres i løpet av 2024).

Portalene tilbyr innhold og bistand som forbereder og støtter nye ledere, på alle ledernivåer, og deres arbeidsgivere ide krevende prosessene rundt et lederskifte. Både på det personlige og det organisatoriske planet.

De tre portalene inneholder blant annet fagartikler, webinarer, podcaster, mentorhjelp, nettverksgrupper, spørrespalte samt AI-Viggo. AI-Viggo er Norges første spesialtrente ekspert som ved hjelp av kunstig intelligens besvarer spørsmål rundt ledelse og lederskap, men hvor hans spisskompetanse er lederskifter og lederoverganger. Dette ved at han har tilgang til mer enn 1000 sider med fagstoff på disse temaene.

Hva våre kunder sier om dette kurset

Det er ingen anmeldelser for denne kategorien ennå.

Påmelding

Steg

Välj plats och datum

1
Sted og dato
2
Deltakere
3
Faktura

Tilgjengelige steder

(Scroll bortover for flere byer)

Tilgjengelige steder (A-Å)

Se alle avholdelser

Tilgjengelige datoer

Dette er et forhåndsinnspilt kurs, tilgang blir tildelt via e-post.

Ledige plasser
Få plasser igjen
Fullt

* Vennligst velg en dato

Ingen ledige datoer!

Steg

Deltagare

1
Sted og dato
2
Deltakere
3
Faktura
Du har valgt:
Sted:
undefined
Dato:
undefined
Forhåndsinnspilt kurs - Online

Deltaker 1

* Vennligst fyll inn alle felter

Steg

Faktura

1
Sted og dato
2
Deltakere
3
Faktura
Du har valgt:
Sted:
undefined
Dato:
undefined
Forhåndsinnspilt kurs - Online

3. Faktura informasjon

Pris

Pris per person
12995
kr. eks. mva.
Rabatt
-
0
kr.
Pris å betale
12995
kr. eks. mva.

* Vennligst fyll inn alle felter

Check-ikon
Da er alt i boks!
En bekreftelse er blitt sendt til deg på e-post.
Vi gleder oss til å se deg på kurset!
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Pris
12995
ekskl. mva.
1 dag (se vårt unike kursformat)
Klasserom/digitalt (maks 15 deltakere)
100% fornøydgaranti
Sertifisert kurs
Skandinavias ledende kursleverandør
Over 500 000 deltakere
6 måneders fri tilgang til læringsportal
Abonnement

Kurset er abonnementsbasert og de første 12 månedene er forhåndsbetalte. Deretter kan du velge å avslutte eller beholde kurset som et oppslagsverk med årlig fornyelse. Les mer i Salgsvilkår og FAQ.

Vi kan skreddersy dette kurset for din bedrift. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.
Bedriftstilpassede løsninger
Er dere en gruppe og ønsker dette kurset som et bedriftsinternt kursprogram? Da kan vi selvfølgelig bistå med spesialtilpasset og sertifisert opplæring for din bedrift.
Ønsker du mer informasjon om bedriftsintern opplæring?
Vi kan skreddersy dette kurset for din bedrift. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.
Abonnement

Kurset er abonnementsbasert og de første 12 månedene er forhåndsbetalte. Deretter kan du velge å avslutte eller beholde kurset som et oppslagsverk med årlig fornyelse. Les mer i Salgsvilkår og FAQ.