PRINCE2® Foundation og Practitioner
18990
 ekskl. mva.
Meld meg på

PRINCE2® Foundation og Practitioner

Sertifisert kurs
Sertifisert kurs
Sertifisert kurs
Kurset gir deg en grundig forståelse av prosjektledelse som fag og metode, du får et solid grunnlag å stå på - uavhengig av bransje, disiplin og fag. Bli trygg på hvordan du lykkes med dine prosjekter! Kurset gir deg altså begge PRINCE2®-sertifiseringene: Foundation og Practitioner.
Har du spørsmål om kurset eller ønsker å bestille et internt kurs til bedriften din? Ta kontakt med oss i dag!
Check-ikon

Høstens datoer lansert

Sikre din plass idag
Se vårt kurstilbud
OversiktKursinnholdSertifiseringSertifiseringSertifiseringSlik fungerer detKursledereTidligere kunderMeld meg påKontakt oss

Hva du lærer

 • Grundig innføring i PRINCE2®
 • Strukturert prosjektledelsesmetodikk
 • Kunnskap om faser og beslutningspunkter
 • Kompetanse innen prosesser og aktiviteter
 • Forståelse av krav til beslutningsunderlag
 • Mestre organisering, planlegging og kvalitet
 • Håndtere usikkerhet, endringer og fremdrift

Kursbeskrivelse

Kurset gir deg muligheten til å ta to sertifiseringer

Her lærer du verdens mest brukte prosjektledelsesmetode - PRINCE2. PRINCE2 er en internasjonalt akseptert standard for prosjektledelse, og den beskriver oppskriften på vellykkede prosjekter gjennom prinsipper, prosesser og temaer. Metoden er fleksibel og kan benyttes uavhengig av prosjektets størrelse, kompleksitet, bransje eller virksomhet.

PRINCE2 er kort sagt en prosjektmodell med faser og beslutningspunkter, prosesser, aktiviteter og krav til beslutningsunderlag, samt temaer som business case, organisering, planlegging, kvalitet, usikkerhet, endringer og fremdrift. PRINCE2 er dermed et godt utgangspunkt for å lykkes med dine prosjekter, og ikke minst for utvikling eller forbedring av prosjektmetodikk i din virksomhet.

Les mer

PRINCE2 metoden er beskrevet i læreboken «Ledelse av vellykkede prosjekter med PRINCE2®», eller «Managing successful projects with PRINCE2®». Basert på læreboken er det utviklet et sertifiseringsopplegg med to graderinger:

Foundation er for dem som ønsker å få oversikt over hva PRINCE2 er og hva det kan brukes til, og Practitioner er for dem som ønsker å fordype seg videre i PRINCE2. Pensum er det samme for begge sertifiseringene, men Practitioner eksamen er betydelig mer krevende både med henblikk på forberedelser og kunnskapsnivå ved eksamensgjennomføring.

Vi tilbyr online kurs for forberedelse til PRINCE2 eksamen. Kurset gir deg total fleksibilitet, og du kan bestemme ditt eget studietempo og ta sertifiseringseksamener når du måtte være klar.

Fordeler med kurset:

 • Kunne utføre beste praksis i prosjektledelse
 • Økt prosjektforståelse som grunnlag for oppnåelse av bedre resultater
 • Styrker din CV med en anerkjent sertifisering
Se mindre

Målgruppe

Kurset er for nye og erfarne prosjektledere som ønsker å lære mer om prosjektledelse generelt og spesielt om PRINCE2®-metoden. Kurset er også referanse for PRINCE2®-brukere og ledere som vurderer å ta i bruk metoden og bruke kurset som informasjonskilde

Forkunnskaper

Du må først bestå eksamen for PRINCE2® Foundation før du kan ta eksamen i PRINCE2® Practitioner

Kursinnhold

01 Innledning

02 Prosjektledelse med PRINCE2

03 De syv prinsippene

04 Tilpasning og anvendelse av PRINCE2

05 Introduksjon til PRINCE2-temaene

06 Business case

07 Organisasjon

08 Kvalitet

09 Planer

10 Usikkerhet

11 Endring

12 Fremdrift

13 Introduksjon til prosesser

14 Oppstart av prosjektet

15 Eierstyring av prosjektet

16 Initiere et prosjekt

17 Kontrollere en fase

18 Styre produktleveranser

19 Lede en faseovergang

20 Avslutte et prosjekt

21 Ledelsesproduktene

01 Innledning

02 Prosjektledelse med PRINCE2

03 De syv prinsippene

04 Tilpasning og anvendelse av PRINCE2

05 Introduksjon til PRINCE2-temaene

06 Business case

07 Organisasjon

08 Kvalitet

09 Planer

10 Usikkerhet

11 Endring

Dette er et sertifisert kurs

Kurset er basert på fagplan SOA Basis fra DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring). Kurset forbereder deg og styrker din kompetanse for å kunne gjennomføre sertifiseringstesten. Når du har bestått dette kurset kan du bestille sertifiseringstesten hos Norsk Test sine hjemmesider og får muligheten til å kunne gjennomføre SOA Basis-sertifiseringen.

SOA

Dette er et sertifisert kurs

PRINCE2®-kurset på denne siden tilbys av Cimple Technology AS ATO/Affiliate av AXELOS Limited. PRINCE2® er et registrert varemerke som tilhører AXELOS Limited, brukt med tillatelse fra AXELOS Limited. Med enerett.

Prince2

Dette er et sertifisert kurs

Kurset er sertifisert gjennom standard DNV-ST-0008 - Certified Learning Programmes. Det sikrer at innholdet i kurset er av høyeste kvalitet, og er i tråd med markedets etterspørsel. Kurset  evalueres og oppdateres  jevnlig av Confex, men er også kvalitetsvurdert av DNV som et uavhengig sertifiseringsorgan. Et dokumentert sikkerhetsstempel både for deg og for arbeidsgiveren din.

DNV

Eksamen

Dette kurset er sertifisert og innebærer at du som deltaker får muligheten til å gjennomføre eksamen etter kurset (2 st). Ved godkjent resultat mottar du et sertifikat.

Det anbefales å bruke noen timer på å løse testeksamener.

Praktisk info om eksamen

 • Eksamener gjennomføres online. Her kreves det internettilgang, lyd, mikrofon og web-kamera.
 • Foundation: 60 mulitple choice spørsmål på 60 minutter.
 • Practitioner: Examen består av ulike spørsmålstyper som må løses innenfor 2,5 timer. Dette vil du få en grundig innføring i ved å løse testeksamener. Her kan du benytte PRINCE2 manualen som hjelpemiddel.
 • Minst 55% av svarene må være riktig for å bestå på begge eksamener.

Slik fungerer det

Dette kurset kan du enten ta fysisk ved et konferansesenter eller digitalt via Zoom/Teams. Vær trygg på at innholdet og læringsutbyttet er likt uavhengig av format. 

Dette kurset kan du ta akkurat når og hvor det passer deg, i det tempoet du selv ønsker. Våre forhåndsinnspilte kurs er fleksible og svært godt pedagogisk tilrettelagt.

Dette kurset gjennomføres utelukkende digitalt og gir deg en intensiv læringsopplevelse i løpet av tre timer. Våre webinar tar for seg det mest essensielle innen et gitt tema for å gi deg et stort læringsutbytte på kort tid.

 • Ved digital gjennomføring får du tilsendt lenke og nødvendig informasjon om pålogging i god tid før kursstart
 • Skulle du ha problemer under et digitalt kurs, vil det være en teknisk vert tilgjengelig for å hjelpe deg
 • Uavhengig av hvilket format du velger får du samme mulighet for erfaringsutveksling med øvrige deltakere
 • Fri tilgang til kurset i minimum 12 måneder fra du er påmeldt
 • Du vil motta informasjon om innlogging kort tid etter påmeldingen
 • Gjennomfør kurset enten på mobil, nettbrett eller data
 • Etter 12 måneder kan du bruke kurset som et oppslagsverk, med årlig fornyelse gjennom vårt abonnement
 • Kursmateriell vil bli sendt ut i forkant av kurset 
 • Du får tilsendt lenke og nødvendig informasjon om pålogging i god tid før kursstart
 • Skulle du ha problemer underveis, vil det være en teknisk vert tilgjengelig for å hjelpe deg
 • Det er lagt inn pauser i undervisningen

Tidspunkter

 • Ved digital gjennomføring får du tilsendt lenke og nødvendig informasjon om pålogging i god tid før kursstart
 • Skulle du ha problemer under et digitalt kurs, vil det være en teknisk vert tilgjengelig for å hjelpe deg
 • Uavhengig av hvilket format du velger får du samme mulighet for erfaringsutveksling med øvrige deltakere
 • Fri tilgang til kurset i minimum 12 måneder fra du er påmeldt
 • Du vil motta informasjon om innlogging kort tid etter påmeldingen
 • Gjennomfør kurset enten på mobil, nettbrett eller data
 • Etter 12 måneder kan du bruke kurset som et oppslagsverk, med årlig fornyelse gjennom vårt abonnement
 • Kursmateriell vil bli sendt ut i forkant av kurset 
 • Du får tilsendt lenke og nødvendig informasjon om pålogging i god tid før kursstart
 • Skulle du ha problemer underveis, vil det være en teknisk vert tilgjengelig for å hjelpe deg
 • Det er lagt inn pauser i undervisningen

Praktisk informasjon

 • Kurset er på norsk
 • Tekniske krav: Datamaskin med internettilgang, lyd, mikrofon og webkamera
 • Kurset inneholder 21 leksjoner med læringsmål, leksjonsinnhold, eksempler, spørsmål og testeksamener.
 • Leksjonene er korte og kompakte, og strukturert på em måte som gjør at du lærer fort
 • Totaltiden for gjennomføring av Prince2 F+P estimeres til 30 timer.
 • Tillgang till e-coach
 • Eksamener gjennomføres online. Her kreves det internettilgang, lyd, mikrofon og web-kamera.
 • Foundation: 60 mulitple choice spørsmål på 60 minutter.
 • Practitioner: Examen består av ulike spørsmålstyper som må løses innenfor 2,5 timer. Dette vil du få en grundig innføring i ved å løse testeksamener. Her kan du benytte PRINCE2 manualen som hjelpemiddel.
 • Minst 55% av svarene må være riktig for å bestå på begge eksamener.

Kort om PRINCE2®

PRINCE2®, "Projects in a controlled environment"

Metoden ble utviklet i England på 1990-tallet som  skulle hindre kostnadsoverskridelser på større offentlige prosjekter, og er siden generalisert og videreutviklet til en internasjonal standard som passer alle typer prosjekter.

PRINCE2®-metoden beskriver prosjektledelse med fire integrerte elementer: prinsipper, temaer, prosesser, tilpasning til virksomhetens prosjekter

 • PRINCE2®-prinsipper er fundamentet som bestemmer om prosjektet ledes ved bruk av PRINCE2®. Det finnes syv prinsipper, og med mindre alle brukes, er det ikke et PRINCE2®-prosjekt.
 • PRINCE2® er en fleksibel metode, og ett av prinsippene er at den skal tilpasses prosjektets type og størrelse. PRINCE2®-temaer beskriver aspekter ved prosjektledelsen som må vurderes fortløpende og parallelt i løpet av prosjektet. De syv temaene forklarer den spesifikke behandlingen som kreves av PRINCE2® for ulike prosjektledelsesdisipliner, og hvorfor de er nødvendige.
 • De syv PRINCE2-prosessene beskriver prosjektets gang fra forberedelser, oppstart, fasene i prosjektets livssyklus, til den endelige prosjektavslutningen. Hver prosess har sjekklister med anbefalte aktiviteter, produkter og relaterte ansvarsområder.
 • Tilpasning til virksomhetens prosjekter skjer når organisasjoner gjerne ønsker en konsekvent tilnærming til prosjektledelse, og ønsker å skape sin egen prosjektledelsesmetode. PRINCE2® beskriver hvordan dette kan gjøres.
6 måneder gratis

Eksklusiv og kostnadsfri tilgang til PraktiskLedelse

Dette kurset har et 6 måneders kostnadsfritt abonnement på PraktiskLedelse inkludert i kursavgiften fra du melder deg på kurset. Du har dermed eksklusiv tilgang til Norges første digitale læringsportal for ledelse i praksis - www.praktisk-ledelse-101.no.

Dersom du ikke ønsker denne tilleggstjenesten, må den avbestilles senest 30 dager før den kostnadsfrie perioden utløper. Les mer om hva dette betyr i våre kjøpsvilkår.

Skjermbilde av kunnskapsportal for PraktiskLedelse

Kursledere

Cimple
Cimple
Kursleder

Dette kurset er levert og kvalitetssikret av CIMPLE i samarbeid med Confex.

Vis mer
Vis mindre

Kursledere

Ingen aktuelle kursleder er tilgjengelig.

Hva våre kunder sier om dette kurset

Det er ingen anmeldelser for denne kategorien ennå.

Påmelding

Steg

Välj plats och datum

1
Sted og dato
2
Deltakere
3
Faktura

Tilgjengelige steder

Se alle avholdelser

Tilgjengelige datoer

Dette er et forhåndsinnspilt kurs, tilgang blir tildelt via e-post.

Ingen aktuelle dato er tilgjengelig.

* Vennligst velg en dato

Ingen ledige datoer!

12846939

Steg

Deltagare

1
Sted og dato
2
Deltakere
3
Faktura
Du har valgt:
Sted:
undefined
Dato:
undefined
Forhåndsinnspilt kurs - Online

Deltaker 1

* Vennligst fyll inn alle felter

Steg

Faktura

1
Sted og dato
2
Deltakere
3
Faktura
Du har valgt:
Sted:
undefined
Dato:
undefined
Forhåndsinnspilt kurs - Online

3. Faktura informasjon

Pris

Pris per person
18990
kr. eks. mva.
Rabatt
-
0
kr.
Pris å betale
18990
kr. eks. mva.

* Vennligst fyll inn alle felter

63939
Check-ikon
Da er alt i boks!
En bekreftelse er blitt sendt til deg på e-post.
Vi gleder oss til å se deg på kurset!
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Pris
18990
ekskl. mva.
40
 
dager
dag
timer
time
Videoleksjoner
100% fornøydgaranti
Sertifisert kurs
Skandinavias ledende kursleverandør
Over 500 000 deltakere
6 måneders fri tilgang til læringsportal
Abonnement

Kurset er abonnementsbasert og de første 12 månedene er forhåndsbetalte. Deretter kan du velge å avslutte eller beholde kurset som et oppslagsverk med årlig fornyelse. Les mer i Salgsvilkår og FAQ.

Spørsmål om kurset?
Vi kan skreddersy dette kurset for din bedrift. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.
Bedriftstilpassede løsninger
Er dere en gruppe og ønsker dette kurset som et bedriftsinternt kursprogram? Da kan vi selvfølgelig bistå med spesialtilpasset og sertifisert opplæring for din bedrift.
Ønsker du mer informasjon om bedriftsintern opplæring?
Vi kan skreddersy dette kurset for din bedrift. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.
Abonnement

Kurset er abonnementsbasert og de første 12 månedene er forhåndsbetalte. Deretter kan du velge å avslutte eller beholde kurset som et oppslagsverk med årlig fornyelse. Les mer i Salgsvilkår og FAQ.