Prosjektlederskolen
27495
 ekskl. mva.
Til påmelding

Prosjektlederskolen

Sertifisert kurs
Sertifisert kurs
Sertifisert kurs
Grundig gjennomgang av prosjektledelse - trinn for trinn. Gjør deg klar til å lede prosjekter på egenhånd!
Har du spørsmål om kurset eller ønsker å bestille et internt kurs til bedriften din? Ta kontakt med oss i dag!
Check-ikon

Høstens datoer lansert

Sikre din plass idag
Se vårt kurstilbud
OversiktKursinnholdSertifiseringSertifiseringSertifiseringSlik fungerer detKursledereTidligere kunderTil påmeldingKontakt oss

Hva du lærer

 • Grunnleggende kompetanse i prosjektledelse
 • Bedre forutsetninger for å gjennomføre vellykkede prosjekter
 • Tilgang til og innføring i nyttige verktøy og maler
 • Å bygge videre på etablert kompetanse og erfaring
 • Praktisk forståelse av metoder og verktøy for prosjektledelse
 • Økt kompetanse om og kjennskap til prosjektlederrollen

Kursbeskrivelse

Grunnleggende kurs i prosjektledelse

Bli rustet og klar for å lede prosjekter på en profesjonell og sikker måte. På dette kruset lærer grunnteorien, praktiske verktøy og får kunnskapen du trenger for å lede prosjekter.

Kurset tar for seg målstyring, prioriteringer og ressursbruk. Du får en grundig innføring i prosjektlederfaget, som gjør deg i stand til å kunne lede alt fra små og enkle prosjekter til store og omfattende prosjekter, uansett om du jobber i privat eller offentlig sektor.

Les mer

Slik lykkes du med prosjektledelse

Du får en innføring i hvordan ledet et prosjektteam og hvordan tilrettelegge for at alle medlemmene jobber optimalisert, vit hvordan du kan styre ressurser best mulig og hvordan du kan organisere et prosjekt fra start til slutt.

Mål for Prosjektlederskolen

 1. Dag 1: Skape forståelse for prosjektledelse som arbeidsform, mål, milepæler og fremdrift
 2. Dag 2: Få en oversikt over etablering, planlegging, styring og oppfølging av prosjekter
 3. Dag 3: Teamarbeid - om handlinger, roller, ansvar og hvordan lande prosjektet sammen

Fordeler med kurset:

 • Gir en fin oversikt over prosjektfagets A til Å
 • Viser konkrete metoder for estimering, risikohåndtering og prioritering
 • Presenterer de vanligste prosjektrollene med ansvarsområder
 • Inkluderer soft skills, som kommunikasjon, tilbakemeldinger og konflikthåndtering
Få solid innsikt i hvordan du som prosjektleder kan lede og organisere prosjektet fra start til slutt
Se mindre
Dette kurset gir inspirasjon, motivasjon og et godt utgangspunkt for å lykkes med prosjektarbeid. Det viktigste man tar med seg fra kurset er forståelsen og oversikten, slik at man kan utvikle seg videre på de områdene som er viktigst for en selv

Kursleder Kristian Spilhaug

Målgruppe

Kurset er for deg som er ny prosjektleder, har noe erfaring fra før eller ønsker å bli prosjektleder. Mangler du noe av den faglige kompetansen og bakgrunnen innenfor prosjektledelsesfaget, og virkelig ønsker å bli en dyktig prosjektleder, er dette kurset for deg

Forkunnskaper

Dette er et grunnleggende kurs og krever ingen forkunnskaper. Har du noe erfaring innen prosjektledelse fra før kan dette være en fordel og styrke læringsutbyttet ditt

Kursinnhold

01 Introduksjon til prosjektledelsesfaget

 • Vanlige definisjoner og begreper
 • Suksessfaktorer og fallgruver ved prosjekt som arbeidsform - hva må du passe på
 • Ulike prosjekttyper, og når en oppgave er riktig å løse som et prosjekt

02 Hvordan etablere prosjektets mål, rammeverk og styringssystemer

 • De forskjellige prosjektfasene - hva skal gjøres når
 • Målstyring av prosjekter på tid, kvalitet og ressurser

03 Planlegging: Milepæler og fremdrift

 • Prosjektplanlegging generelt - hvordan formulere gode og klare målsetninger
 • Milepælsplaner som forplikter og involverer
 • Milepæler og aktiviteter er to forskjellige ting - lær deg forskjellen slik at du beholder styringen selv om du ikke er fagspesialist

04 Ditt ansvar for å etablere og planlegge prosjektet - viktigheten av å komme riktig i gang

 • Viktigheten av god planlegging - etablering og estimering av tidsplan, kostnadsramme og budsjett
 • Hvordan etablere og håndtere god kommunikasjon og forventningsstyring i prosjektet
 • Hvilke fallgruver er det viktig å være oppmerksom på i planleggingsfasen for å skape grunnlaget for et vellykket prosjekt

05 Du er ansvarlig for styring og oppfølging av dine prosjekter - hvordan unngå at du mister kontrollen

 • Hvordan sørge for å ha kontroll på tidsstyring og fremdrift i prosjektet
 • Viktigheten av god budsjett- og fremdriftsrapportering
 • Avviks- og usikkerhetshåndtering
 • Hvordan få kontroll på kvaliteten i leveransen
 • Ta kontroll på prosjektavslutningen, det er den du måles på

06 Prosjektlederen i samhandling med prosjekteier og styringsgruppen

 • Hvordan forholde deg til prosjekteier og styringsgruppen på en god måte
 • Prosjektledelse kontra linjeledelse - hva er forskjellene og likhetene
 • Samspill mellom prosjektleder og linjeledelse - hvilke kriterier må ligge til grunn for å skape god samhandling
 • Hva er effektiv samhandling og gode spilleregler
 • Hvordan håndtere usikkerhetsstyring i prosjektet

07 Hvordan identifisere risikomomenter i et prosjekt

 • Risikomatrise - et verktøy for å identifisere risiko og bestemme prosjektets risikofaktor

08 Verktøy og metoder for god kontroll og ledelse av prosjekter

 • Prosjekter krever balanse mellom organisert kreativitet og etablert struktur. Hva sier beste praksis om dette

09 Hva er god ledelse av prosjekter

 • Hva gjør gode prosjektledere
 • Likheter og ulikheter mellom linjeledelse og prosjektledelse
 • Kommunikasjon og samarbeid i prosjektet - hvordan etablere klare rutiner allerede fra start
 • Hvordan håndtere og forebygge konflikter

10 Prosjektlederen - roller og ansvar

 • Prosjektlederen som øverste ansvarlig
 • God kommunikasjon og tydelighet i ansvar
 • En rolle med stor variasjon avhengig av virksomhet og type prosjekt - hvordan du skal forvalte rollen i ditt prosjekt
 • Muligheter og trusler i din rolle som prosjektleder - hva er viktig å være klar over, og hvordan skal du håndtere dette
 • Fallgruver, råd og tips til deg som prosjektleder

11 Prosjektteamet - effektive grupper

 • Teamdynamikk - teamets forskjellige utviklingsfaser
 • Teamets sammensetting - team består av forskjellige mennesker, hvordan få disse til å spille best mulig sammen mot samme mål
 • Hva skal til for å etablere effektive prosjektteam

12 Hva er viktig å fokusere på for best mulig samspill i prosjektgruppen

 • Verktøy og hjelpemidler til utvikling av team
 • Den enkeltes profil sett i sammenheng med teamarbeid - alle

01 Introduksjon til prosjektledelsesfaget

 • Vanlige definisjoner og begreper
 • Suksessfaktorer og fallgruver ved prosjekt som arbeidsform - hva må du passe på
 • Ulike prosjekttyper, og når en oppgave er riktig å løse som et prosjekt

02 Hvordan etablere prosjektets mål, rammeverk og styringssystemer

 • De forskjellige prosjektfasene - hva skal gjøres når
 • Målstyring av prosjekter på tid, kvalitet og ressurser

03 Planlegging: Milepæler og fremdrift

 • Prosjektplanlegging generelt - hvordan formulere gode og klare målsetninger
 • Milepælsplaner som forplikter og involverer
 • Milepæler og aktiviteter er to forskjellige ting - lær deg forskjellen slik at du beholder styringen selv om du ikke er fagspesialist

04 Ditt ansvar for å etablere og planlegge prosjektet - viktigheten av å komme riktig i gang

 • Viktigheten av god planlegging - etablering og estimering av tidsplan, kostnadsramme og budsjett
 • Hvordan etablere og håndtere god kommunikasjon og forventningsstyring i prosjektet
 • Hvilke fallgruver er det viktig å være oppmerksom på i planleggingsfasen for å skape grunnlaget for et vellykket prosjekt

05 Du er ansvarlig for styring og oppfølging av dine prosjekter - hvordan unngå at du mister kontrollen

 • Hvordan sørge for å ha kontroll på tidsstyring og fremdrift i prosjektet
 • Viktigheten av god budsjett- og fremdriftsrapportering
 • Avviks- og usikkerhetshåndtering
 • Hvordan få kontroll på kvaliteten i leveransen
 • Ta kontroll på prosjektavslutningen, det er den du måles på

06 Prosjektlederen i samhandling med prosjekteier og styringsgruppen

 • Hvordan forholde deg til prosjekteier og styringsgruppen på en god måte
 • Prosjektledelse kontra linjeledelse - hva er forskjellene og likhetene
 • Samspill mellom prosjektleder og linjeledelse - hvilke kriterier må ligge til grunn for å skape god samhandling
 • Hva er effektiv samhandling og gode spilleregler
 • Hvordan håndtere usikkerhetsstyring i prosjektet

Dette er et sertifisert kurs

Kurset er basert på fagplan SOA Basis fra DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring). Kurset forbereder deg og styrker din kompetanse for å kunne gjennomføre sertifiseringstesten. Når du har bestått dette kurset kan du bestille sertifiseringstesten hos Norsk Test sine hjemmesider og får muligheten til å kunne gjennomføre SOA Basis-sertifiseringen.

SOA

Dette er et sertifisert kurs

PRINCE2®-kurset på denne siden tilbys av Cimple Technology AS ATO/Affiliate av AXELOS Limited. PRINCE2® er et registrert varemerke som tilhører AXELOS Limited, brukt med tillatelse fra AXELOS Limited. Med enerett.

Prince2

Dette er et sertifisert kurs

Kurset er sertifisert gjennom standard DNV-ST-0008 - Certified Learning Programmes. Det sikrer at innholdet i kurset er av høyeste kvalitet, og er i tråd med markedets etterspørsel. Kurset  evalueres og oppdateres  jevnlig av Confex, men er også kvalitetsvurdert av DNV som et uavhengig sertifiseringsorgan. Et dokumentert sikkerhetsstempel både for deg og for arbeidsgiveren din.

DNV

Slik fungerer det

Dette kurset kan du enten ta fysisk ved et konferansesenter eller digitalt via Zoom/Teams. Vær trygg på at innholdet og læringsutbyttet er likt uavhengig av format. 

Dette kurset kan du ta akkurat når og hvor det passer deg, i det tempoet du selv ønsker. Våre forhåndsinnspilte kurs er fleksible og svært godt pedagogisk tilrettelagt. Du vil motta informasjon om innlogging kort tid etter påmeldingen,

Dette kurset gjennomføres utelukkende digitalt og gir deg en intensiv læringsopplevelse i løpet av tre timer. Våre webinar tar for seg det mest essensielle innen et gitt tema for å gi deg et stort læringsutbytte på kort tid.

 • Ved digital gjennomføring får du tilsendt lenke og nødvendig informasjon om pålogging i god tid før kursstart
 • Skulle du ha problemer under et digitalt kurs, vil det være en teknisk vert tilgjengelig for å hjelpe deg
 • Uavhengig av hvilket format du velger får du samme mulighet for erfaringsutveksling med øvrige deltakere
 • Fri tilgang til kurset i minimum 12 måneder fra du er påmeldt
 • Du vil motta informasjon om innlogging kort tid etter påmeldingen
 • Gjennomfør kurset enten på mobil, nettbrett eller data
 • Etter 12 måneder kan du bruke kurset som et oppslagsverk, med årlig fornyelse gjennom vårt abonnement
 • Kursmateriell vil bli sendt ut i forkant av kurset 
 • Du får tilsendt lenke og nødvendig informasjon om pålogging i god tid før kursstart
 • Skulle du ha problemer underveis, vil det være en teknisk vert tilgjengelig for å hjelpe deg
 • Det er lagt inn pauser i undervisningen

Tidspunkter

08:30 Oppmøte og registrering

09:00 Kurset starter

12:00 Lunsj

16:00 Kurset avsluttes

 • Ved digital gjennomføring får du tilsendt lenke og nødvendig informasjon om pålogging i god tid før kursstart
 • Skulle du ha problemer under et digitalt kurs, vil det være en teknisk vert tilgjengelig for å hjelpe deg
 • Uavhengig av hvilket format du velger får du samme mulighet for erfaringsutveksling med øvrige deltakere
 • Fri tilgang til kurset i minimum 12 måneder fra du er påmeldt
 • Gjennomfør kurset enten på mobil, nettbrett eller data
 • Etter 12 måneder kan du bruke kurset som et oppslagsverk, med årlig fornyelse gjennom vårt abonnement
 • Kursmateriell vil bli sendt ut i forkant av kurset 
 • Du får tilsendt lenke og nødvendig informasjon om pålogging i god tid før kursstart
 • Skulle du ha problemer underveis, vil det være en teknisk vert tilgjengelig for å hjelpe deg
 • Det er lagt inn pauser i undervisningen
6 måneder gratis

Eksklusiv og kostnadsfri tilgang til PraktiskLedelse

Dette kurset har et 6 måneders kostnadsfritt abonnement på PraktiskLedelse inkludert i kursavgiften fra du melder deg på kurset. Du har dermed eksklusiv tilgang til Norges første digitale læringsportal for ledelse i praksis - www.praktisk-ledelse-101.no.

Dersom du ikke ønsker denne tilleggstjenesten, må den avbestilles senest 30 dager før den kostnadsfrie perioden utløper. Les mer om hva dette betyr i våre kjøpsvilkår.

Skjermbilde av kunnskapsportal for PraktiskLedelse

Kursledere

Etter mange års erfaring med kurs og konferanser, har vi opparbeidet en solid database med dyktige foredragsholdere som har erfaring fra både åpne og bedriftstilpassede kurs. Alle våre foredragsholdere evalueres på faglig dyktighet og pedagogisk fremstillingsevne, og vi velger ut de som er best egnet for hvert kurs.  Med godt humør og stort engasjement kombinerer våre kursholdere teori med praktiske oppgaver og tett veiledning, for å maksimere ditt læringsutbytte.

Kursledere

Ingen aktuelle kursleder er tilgjengelig.

Om arrangøren

Hva våre kunder sier om dette kurset

6
/6
"

Veldig bra og grundig kurs. Teamjobb, motivere, lede - viktigheten av dette, samt holde orden og frister. Veldig dyktig kursholder. Grei måte å fortelle ting på. Veldig fine eksempler

"
Anita Elton Johansen
IT konsulent
Fagforbundet
6
/6
"

Veldig bra

"
Frank Myrheim
Prosjektleder
Brødrene Østbye AS
6
/6
"

Veldig fornøyd! Kursholder er dyktig faglig, og har god formidlingsevne. Variasjon, humor og fin gruppe på kurs. Faglig dyktig, humor, eksempler, variasjon i opplegg og fin planlegging av pauser

"
Bente Kathrine Johansen
Teamleder
Sarpsborg kommune
6
/6
"

Veldig godt gjennomført. Klar og tydelig kursholder som ga en god og lettforståelig forklaring på alt. Bra med eksempler

"
Magne Grasto
Driftsleder
KLP Eiendom
6
/6
"

Jeg synes det var et fint og lærerikt kurs! Kursholder var veldig behagelig og hadde mye fine avsporinger fra Power Point til relevant litteratur osv

"
Marie Enger
Head Of Commercial Affairs
Den Norske Opera & Ballett
5
/6
"

Bra med hyppighet av pauser for virtuelle kurs. Morsom, flink og kunnskapsrik kursleder!

"
Thomas Thorn
Systemarkitekt
TV 2
6
/6
"

Utrolig dyktig kursholder

"
Elisabeth Engtrø
Teamleder
Ruter
5
/6
"

Godt fornøyd med lærer. Han klarte og forklare med gode eksempler

"
Erlend Stegavik
Servicesjef
Toyota Material Handling Norway AS
5
/6
"

Veldig fornøyd med kurslederen. Kunnskapsrik og god formidler. Behagelig person

"
Merete Fonn
Seksjonssjef, Teknisk infrastruktur
Havforskningsinstituttet
6
/6
"

Meget dyktig og underholdene kursholder

"
Kristian Skjørvestad
Prosjektleder
Lyse AS
5
/6
"

Det er relativt MYE informasjon, men det er formidlet på en bra måte. En god foredragsholder som tydelig kan mye om faget han holder foredrag om. Bilder, eksempler, oppgaver fordelt på en god måte slik at det ikke kun blir ord

"
Alice Grårud
Key Account Manager
Integrasjonspartner Bits AS

Påmelding

Steg

Välj plats och datum

1
Sted og dato
2
Deltakere
3
Faktura

Tilgjengelige steder

(Scroll bortover for flere byer)

Tilgjengelige steder (A-Å)

Se alle avholdelser

Tilgjengelige datoer

Dette er et forhåndsinnspilt kurs, tilgang blir tildelt via e-post.

Ledige plasser
Få plasser igjen
Fullt
Ledige plasser
Få plasser igjen
Fullt
Ledige plasser
Få plasser igjen
Fullt
Ledige plasser
Få plasser igjen
Fullt
Ledige plasser
Få plasser igjen
Fullt

* Vennligst velg en dato

Ingen ledige datoer!

Steg

Deltagare

1
Sted og dato
2
Deltakere
3
Faktura
Du har valgt:
Sted:
undefined
Dato:
undefined
Forhåndsinnspilt kurs - Online

Deltaker 1

* Vennligst fyll inn alle felter

Steg

Faktura

1
Sted og dato
2
Deltakere
3
Faktura
Du har valgt:
Sted:
undefined
Dato:
undefined
Forhåndsinnspilt kurs - Online

3. Faktura informasjon

Pris

Pris per person
27495
kr. eks. mva.
Rabatt
-
0
kr.
Pris å betale
27495
kr. eks. mva.

* Vennligst fyll inn alle felter

63420
Check-ikon
Da er alt i boks!
En bekreftelse er blitt sendt til deg på e-post.
Vi gleder oss til å se deg på kurset!
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Pris
27495
ekskl. mva.
3 dager
Klasserom
100% fornøydgaranti
Sertifisert kurs
Skandinavias ledende kursleverandør
Over 500 000 deltakere
6 måneders fri tilgang til læringsportal
Abonnement

Kurset er abonnementsbasert og de første 12 månedene er forhåndsbetalte. Deretter kan du velge å avslutte eller beholde kurset som et oppslagsverk med årlig fornyelse. Les mer i Salgsvilkår og FAQ.

Vi kan skreddersy dette kurset for din bedrift. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.
Bedriftstilpassede løsninger
Er dere en gruppe og ønsker dette kurset som et bedriftsinternt kursprogram? Da kan vi selvfølgelig bistå med spesialtilpasset og sertifisert opplæring for din bedrift.
Ønsker du mer informasjon om bedriftsintern opplæring?
Vi kan skreddersy dette kurset for din bedrift. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.
Abonnement

Kurset er abonnementsbasert og de første 12 månedene er forhåndsbetalte. Deretter kan du velge å avslutte eller beholde kurset som et oppslagsverk med årlig fornyelse. Les mer i Salgsvilkår og FAQ.