Bedriftstilpassede løsninger?

Uansett hvilke kompetansebehov dere måtte ha, så er dere velkommen til å kontakte oss med en forespørse!
Bli kontaktet

Prosjektlederskolen

Sertifisert kurs
Sertifisert kurs
Sertifisert kurs
Grundig gjennomgang av prosjektledelse - trinn for trinn. Gjør deg klar til å lede prosjekter på egenhånd!
Meld meg på
Del dette kurset
Høstens datoer lansert
Sikre din plass idag
Se vårt kurstilbud
Sertifisert kurs
Over 500 000 kursdeltakere
Fornøydgaranti
Skandinavias ledende kursleverandør
Over 500 000 kursdeltakere
Fornøydgaranti
Abonnement
OversiktProgrammetSertifiseringSertifiseringSertifiseringSlik fungerer det
Tidligere kunder
KursledereMeld meg på
3
Dag(er)
Live
Sertifisert kurs
25995
kr eks. mva

Om kurset

Grunnleggende kurs i prosjektledelse

Bli rustet og klar for å lede prosjekter på en profesjonell og sikker måte. På dette kruset lærer grunnteorien, praktiske verktøy og får kunnskapen du trenger for å lede prosjekter.

Kurset tar for seg målstyring, prioriteringer og ressursbruk. Du får en grundig innføring i prosjektlederfaget, som gjør deg i stand til å kunne lede alt fra små og enkle prosjekter til store og omfattende prosjekter, uansett om du jobber i privat eller offentlig sektor.

Slik lykkes du med prosjektledelse

Du får en innføring i hvordan ledet et prosjektteam og hvordan tilrettelegge for at alle medlemmene jobber optimalisert, vit hvordan du kan styre ressurser best mulig og hvordan du kan organisere et prosjekt fra start til slutt.

Mål for Prosjektlederskolen

 1. Dag 1: Skape forståelse for prosjektledelse som arbeidsform, mål, milepæler og fremdrift
 2. Dag 2: Få en oversikt over etablering, planlegging, styring og oppfølging av prosjekter
 3. Dag 3: Teamarbeid - om handlinger, roller, ansvar og hvordan lande prosjektet sammen

Dette kurset gir inspirasjon, motivasjon og et godt utgangspunkt for å lykkes med prosjektarbeid. Det viktigste man tar med seg fra kurset er forståelsen og oversikten, slik at man kan utvikle seg videre på de områdene som er viktigst for en selv

Kursleder Kristian Spilhaug

Fordeler med kurset:

 • Gir en fin oversikt over prosjektfagets A til Å
 • Viser konkrete metoder for estimering, risikohåndtering og prioritering
 • Presenterer de vanligste prosjektrollene med ansvarsområder
 • Inkluderer soft skills, som kommunikasjon, tilbakemeldinger og konflikthåndtering

Få solid innsikt i hvordan du som prosjektleder kan lede og organisere prosjektet fra start til slutt

Les mer

Neste kurs

Se alle avholdelser

25.-27. oktober
Oslo
Bjørvika Konferansesenter
Will run
12809237
oslo
6.-8. desember
Online
Kurset gjennomføres digitalt
To be defined
12809236
online
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Kunnskapsmål

 • Grunnleggende kompetanse i prosjektledelse
 • Bedre forutsetninger for å gjennomføre vellykkede prosjekter
 • Tilgang til og innføring i nyttige verktøy og maler
 • Å bygge videre på etablert kompetanse og erfaring
 • Praktisk forståelse av metoder og verktøy for prosjektledelse
 • Økt kompetanse om og kjennskap til prosjektlederrollen

Målgruppe

Kurset er for deg som er ny prosjektleder, har noe erfaring fra før eller ønsker å bli prosjektleder. Mangler du noe av den faglige kompetansen og bakgrunnen innenfor prosjektledelsesfaget, og virkelig ønsker å bli en dyktig prosjektleder, er dette kurset for deg

Forkunnskaper

Dette er et grunnleggende kurs og krever ingen forkunnskaper. Har du noe erfaring innen prosjektledelse fra før kan dette være en fordel og styrke læringsutbyttet ditt

Programmet

Se hele programmet + -

01 Introduksjon til prosjektledelsesfaget

 • Vanlige definisjoner og begreper
 • Suksessfaktorer og fallgruver ved prosjekt som arbeidsform - hva må du passe på
 • Ulike prosjekttyper, og når en oppgave er riktig å løse som et prosjekt

02 Hvordan etablere prosjektets mål, rammeverk og styringssystemer

 • De forskjellige prosjektfasene - hva skal gjøres når
 • Målstyring av prosjekter på tid, kvalitet og ressurser

03 Planlegging: Milepæler og fremdrift

 • Prosjektplanlegging generelt - hvordan formulere gode og klare målsetninger
 • Milepælsplaner som forplikter og involverer
 • Milepæler og aktiviteter er to forskjellige ting - lær deg forskjellen slik at du beholder styringen selv om du ikke er fagspesialist

04 Ditt ansvar for å etablere og planlegge prosjektet - viktigheten av å komme riktig i gang

 • Viktigheten av god planlegging - etablering og estimering av tidsplan, kostnadsramme og budsjett
 • Hvordan etablere og håndtere god kommunikasjon og forventningsstyring i prosjektet
 • Hvilke fallgruver er det viktig å være oppmerksom på i planleggingsfasen for å skape grunnlaget for et vellykket prosjekt

05 Du er ansvarlig for styring og oppfølging av dine prosjekter - hvordan unngå at du mister kontrollen

 • Hvordan sørge for å ha kontroll på tidsstyring og fremdrift i prosjektet
 • Viktigheten av god budsjett- og fremdriftsrapportering
 • Avviks- og usikkerhetshåndtering
 • Hvordan få kontroll på kvaliteten i leveransen
 • Ta kontroll på prosjektavslutningen, det er den du måles på

06 Prosjektlederen i samhandling med prosjekteier og styringsgruppen

 • Hvordan forholde deg til prosjekteier og styringsgruppen på en god måte
 • Prosjektledelse kontra linjeledelse - hva er forskjellene og likhetene
 • Samspill mellom prosjektleder og linjeledelse - hvilke kriterier må ligge til grunn for å skape god samhandling
 • Hva er effektiv samhandling og gode spilleregler
 • Hvordan håndtere usikkerhetsstyring i prosjektet

07 Hvordan identifisere risikomomenter i et prosjekt

 • Risikomatrise - et verktøy for å identifisere risiko og bestemme prosjektets risikofaktor

08 Verktøy og metoder for god kontroll og ledelse av prosjekter

 • Prosjekter krever balanse mellom organisert kreativitet og etablert struktur. Hva sier beste praksis om dette

09 Hva er god ledelse av prosjekter

 • Hva gjør gode prosjektledere
 • Likheter og ulikheter mellom linjeledelse og prosjektledelse
 • Kommunikasjon og samarbeid i prosjektet - hvordan etablere klare rutiner allerede fra start
 • Hvordan håndtere og forebygge konflikter

10 Prosjektlederen - roller og ansvar

 • Prosjektlederen som øverste ansvarlig
 • God kommunikasjon og tydelighet i ansvar
 • En rolle med stor variasjon avhengig av virksomhet og type prosjekt - hvordan du skal forvalte rollen i ditt prosjekt
 • Muligheter og trusler i din rolle som prosjektleder - hva er viktig å være klar over, og hvordan skal du håndtere dette
 • Fallgruver, råd og tips til deg som prosjektleder

11 Prosjektteamet - effektive grupper

 • Teamdynamikk - teamets forskjellige utviklingsfaser
 • Teamets sammensetting - team består av forskjellige mennesker, hvordan få disse til å spille best mulig sammen mot samme mål
 • Hva skal til for å etablere effektive prosjektteam

12 Hva er viktig å fokusere på for best mulig samspill i prosjektgruppen

 • Verktøy og hjelpemidler til utvikling av team
 • Den enkeltes profil sett i sammenheng med teamarbeid - alle

Dette er et sertifisert kurs

Kurset er basert på fagplan SOA Basis fra DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring). Kurset forbereder deg og styrker din kompetanse for å kunne gjennomføre sertifiseringstesten. Når du har bestått dette kurset kan du bestille sertifiseringstesten hos Norsk Test sine hjemmesider og får muligheten til å kunne gjennomføre SOA Basis-sertifiseringen.

Dette er et sertifisert kurs

PRINCE2®-kurset på denne siden tilbys av Cimple Technology AS ATO/Affiliate av AXELOS Limited. PRINCE2® er et registrert varemerke som tilhører AXELOS Limited, brukt med tillatelse fra AXELOS Limited. Med enerett.

Dette er et sertifisert kurs

Kurset er sertifisert gjennom standard DNV-ST-0008 - Certified Learning Programmes. Det sikrer at innholdet i kurset er av høyeste kvalitet, og er i tråd med markedets etterspørsel. Kurset  evalueres og oppdateres  jevnlig av Confex, men er også kvalitetsvurdert av DNV som et uavhengig sertifiseringsorgan. Et dokumentert sikkerhetsstempel både for deg og for arbeidsgiveren din.

Eksamen

Dette kurset er sertifisert og innebærer at du som deltaker får muligheten til å gjennomføre eksamen etter kurset. Ved godkjent resultat mottar du et sertifikat som viser at du har gjennomført et kurs som oppfyller kvalitetskravene i henhold til DNV-ST-0008 - Certified Learning Programmes.

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med eksamensavdelingen: eksamen@confex.no

Praktisk informasjon om eksamen

 • Eksamen er frivillig
 • Eksamen sendes til din e-post
 • Eksamen er tilgjengelig syv dager etter endt kurs
 • Eksamen består av totalt 30 spørsmål
 • Det er fire svaralternativer per spørsmål, kun ett er rett
 • Du har 60 minutter på å besvare eksamen
 • Du får resultatet umiddelbart
 • Du må ha minimum 50% riktige svar for å bestå
 • Ved bestått eksamen, mottar du et sertifikat i din e-post innen noen uker
 • Ved ikke-bestått, får du ett kostnadsfritt forsøk til

Slik fungerer det

Dette kurset kan du enten ta fysisk ved et konferansesenter eller digitalt via Zoom/Teams. Vær trygg på at innholdet og læringsutbyttet er likt uavhengig av format. 

 • Ved digital gjennomføring får du tilsendt lenke og nødvendig informasjon om pålogging i god tid før kursstart
 • Skulle du ha problemer under et digitalt kurs, vil det være en teknisk vert tilgjengelig for å hjelpe deg
 • Uavhengig av hvilket format du velger får du samme mulighet for erfaringsutveksling med øvrige deltakere

Dette kurset kan du ta akkurat når og hvor det passer deg, i det tempoet du selv ønsker. Våre forhåndsinnspilte kurs er fleksible og svært godt pedagogisk tilrettelagt.

 • Fri tilgang til kurset i minimum 12 måneder fra du er påmeldt
 • Du vil motta informasjon om innlogging kort tid etter påmeldingen
 • Gjennomfør kurset enten på mobil, nettbrett eller data
 • Etter 12 måneder kan du bruke kurset som et oppslagsverk, med årlig fornyelse gjennom vårt abonnement

Dette kurset gjennomføres utelukkende digitalt og gir deg en intensiv læringsopplevelse i løpet av tre timer. Våre webinar tar for seg det mest essensielle innen et gitt tema for å gi deg et stort læringsutbytte på kort tid.

 • Kursmateriell vil bli sendt ut i forkant av kurset 
 • Du får tilsendt lenke og nødvendig informasjon om pålogging i god tid før kursstart
 • Skulle du ha problemer underveis, vil det være en teknisk vert tilgjengelig for å hjelpe deg
 • Det er lagt inn pauser i undervisningen

Abonnement

Vi ønsker å styrke ditt kompetansenivå hele yrkeslivet, enten det er med oppfriskning av eksisterende kompetanse eller å kunne bistå med ny. Med livslang læring holder du deg oppdatert og relevant for fremtidens omstilling og konkurranseevne i yrkeslivet.

Som et ledd i livslang læring har vi tilrettelagt dette kurset med en abonnementløsning for deg. Fra du melder deg på kurset har du fri tilgang til all materiell i 12 måneder, og etter dette kan du beholde kurset for støtte og veiledning med årlig fornyelse. Som abonnementskunde tilbyr vi deg svært gunstige og rabatterte priser, slik at du kan kontinuerlig holde deg oppdatert og relevant.

Om du ønsker å avslutte abonnement ditt må avtalen sies opp 30 dager innen abonnementet utløper, ellers vil abonnementet fornyes automatisk. Se mer informasjon i våre Salgsvilkår og FAQ her.

Tidspunkter

08:30 Oppmøte og registrering

09:00 Kurset starter

12:00 Lunsj

16:00 Kurset avsluttes

Hva våre kunder sier om dette kurset

6
/6
Anita Elton Johansen
IT konsulent
Fagforbundet

Veldig bra og grundig kurs. Teamjobb, motivere, lede - viktigheten av dette, samt holde orden og frister. Veldig dyktig kursholder. Grei måte å fortelle ting på. Veldig fine eksempler

6
/6
Frank Myrheim
Prosjektleder
Brødrene Østbye AS

Veldig bra

6
/6
Bente Kathrine Johansen
Teamleder
Sarpsborg kommune

Veldig fornøyd! Kursholder er dyktig faglig, og har god formidlingsevne. Variasjon, humor og fin gruppe på kurs. Faglig dyktig, humor, eksempler, variasjon i opplegg og fin planlegging av pauser

6
/6
Magne Grasto
Driftsleder
KLP Eiendom

Veldig godt gjennomført. Klar og tydelig kursholder som ga en god og lettforståelig forklaring på alt. Bra med eksempler

6
/6
Marie Enger
Head Of Commercial Affairs
Den Norske Opera & Ballett

Jeg synes det var et fint og lærerikt kurs! Kursholder var veldig behagelig og hadde mye fine avsporinger fra Power Point til relevant litteratur osv

5
/6
Thomas Thorn
Systemarkitekt
TV 2

Bra med hyppighet av pauser for virtuelle kurs. Morsom, flink og kunnskapsrik kursleder!

6
/6
Elisabeth Engtrø
Teamleder
Ruter

Utrolig dyktig kursholder

5
/6
Erlend Stegavik
Servicesjef
Toyota Material Handling Norway AS

Godt fornøyd med lærer. Han klarte og forklare med gode eksempler

5
/6
Merete Fonn
Seksjonssjef, Teknisk infrastruktur
Havforskningsinstituttet

Veldig fornøyd med kurslederen. Kunnskapsrik og god formidler. Behagelig person

6
/6
Kristian Skjørvestad
Prosjektleder
Lyse AS

Meget dyktig og underholdene kursholder

5
/6
Alice Grårud
Key Account Manager
Integrasjonspartner Bits AS

Det er relativt MYE informasjon, men det er formidlet på en bra måte. En god foredragsholder som tydelig kan mye om faget han holder foredrag om. Bilder, eksempler, oppgaver fordelt på en god måte slik at det ikke kun blir ord

Kursledere

Kristian Spilhaug

Kristian Spilhaug har jobbet i IT-bransjen i over 15 år, med blant annet support, drift, rådgiving, prosjektledelse og kurs. Han har mastergrad i informatikk, og har levert mer enn 120 kurs med over 95 % fornøyde deltakere. Han er smittende engasjert, og brenner for å formidle kunnskap på en lærerik og underholdende måte.

Les mer

Påmelding

Spørsmål om kurset:
Kontaktperson Hilde Kjærstad

Hilde Kjærstad

Prosjektleder
+47 905 38 659
hk@confex.no
Spørsmål om registrering:

Jannicke Lillelien

Kunderådgiver
+47 938 66 666
kunde@kursbekreftelse.no

Prosjektlederskolen

Sted:
undefined
Dato:
undefined
Pris:
25995
kr eks. mva

Steg

Velg sted og dato

Se alle avholdelser

Will run
To be defined

* Vennligst fyll inn alle felter

Inge tilgjengelig dato!

2. Deltakere

Steg

Deltakere

Deltaker 1

* Vennligst fyll inn alle felter

Steg

Fakturainformasjon

3. Faktura informasjon

Pris

Pris per person
25995
kr. eks. mva.
Rabatt
-
0
kr.
Pris å betale
25995
kr. eks. mva.

Vilkår

* Vennligst fyll inn alle felter

63420,63421
Da er alt i boks!
En bekreftelse er blitt sendt til deg på e-post.
Vi gleder oss til å se deg på kurset!
Oops! Something went wrong while submitting the form.