Fra kollega til leder
19995
 ekskl. mva.
Til påmelding

Fra kollega til leder

Sertifisert kurs
Sertifisert kurs
Sertifisert kurs
Det å innta din første lederrolle er krevende. Spesielt tøft er det å plutselig skulle lede sine tidligere kollegaer. Ikke minst personlig, siden det for deg innebærer et såkalt identitetsskifte. Få innsikten og verktøyene som trengs for å lykkes!
Har du spørsmål om kurset eller ønsker å bestille et internt kurs til bedriften din? Ta kontakt med oss i dag!
Check-ikon

Høstens datoer lansert

Sikre din plass idag
Se vårt kurstilbud
OversiktKursinnholdSertifiseringSertifiseringSertifiseringSlik fungerer detKursledereTidligere kunderTil påmeldingKontakt oss

Hva du lærer

 • Hva innebærer det å bli leder - for første gang – kontra det å være leder
 • Hva betyr det for deg å gå fra en fagstilling til en lederstilling (identitetsskiftet)
 • Hva slags basiskompetanse og -ferdigheter må du tilegne deg
 • Lær deg å lede en organisasjon, lede mennesker, lære seg selv å kjenne og å lære å takle stress og følelser
 • Dine første 90 dager i din nye rolle – forberedelser og gjennomføring
 • Alle lederskifters logikk og logistikk – læringsfaser og –utfordringer

Kursbeskrivelse

"Jeg måtte lære å kjenne mine kollegaer på ny, og måtte legge til side personlige relasjoner og skille mellom det å være privat og profesjonell. Følelsen av isolasjon ble etter hvert ganske stor".

(hentet fra et intervju med en fersk leder, i en masteroppgave som så på hvordan en større norsk virksomhet forberedte sine nye ledere)

Det å gå fra rollen som fagperson og over i din aller første lederrolle, betyr ofte å gå fra en rolle som kollega til sjef. Dette er særs krevende, spesielt på det personlige plan siden det innebærer et såkalt identitetsskifte med tilhørende læringsutfordringer. I tillegg inngår du i et lederskifte.

Fra spesialist til generalist og nettverksbygger  

To faktorer preger identitetsskiftet: Læring og avlæring. Du må altså lære mye nytt siden du nå går fra en fag- og spesialistrolle, med ansvar kun for å lede deg selv, til å bli en generalist og nettverksbygger som skaper resultater gjennom andre.

Dernest må du «avlæres» mye. Det betyr å gi slipp på arbeidsoppgaver du vanligvis mestrer godt, for å tre inn i en rolle som stiller nye og annerledes krav. Ofte skaper dette usikkerhet og medfører sterke stressreaksjoner. Identitetsskiftet handler altså like mye om avlæring, som læring av noe nytt.

Dette kurset gir deg unik innsikt for lykkes i denne prosessen, hvor det fremfor alt handler om å bli bevisst de mentale prosessene vil finne sted inne i deg. I tillegg får du gode verktøy som du garantert vil finne stor nytte i. For eksempel «Din lederplattform», «90-dagersplanen» og DUOK®.  

"Du må bli bevisst de mentale prosessene du går gjennom. Forholder du deg likegyldig til disse eller velger å "ta ting på sparket", vil du fort oppleve det som kalles «førstegangslederstress». Det igjen har stor potensial til å knekke deg som leder allerede i starten".

Kursleder Frode Dale, som har faset inn og støttet rundt 75 mellom- og toppledere, samt kurset og veiledet flere hundre førstegangsledere. Blant annet gjennom kurs i samarbeid med BI.

Les mer

Stress, ensomhet og «annerledes» kollegaer

Når du går fra å være en kollega til å bli leder, vil du også inngå i et lederskifte. Forskning viser også at 7 av 10 førstegangsledere rykker opp og blir leder for tidligere kollegaer. Dette opplever mange som svært krevende, og flere studier viser at usikkerhet, stress, ensomhet og manglende mestringsfølelse preger den første tiden som leder. Spesielt det at tidligere kollegaer nå oppfører seg annerledes overfor deg kommer som et sjokk på mange.

Som professor Linda Hill ved Harvard skrev i sin bok om førstegangsledelse: «Becoming a manager. Mastery of a new identity», som fremfor noen er «Bibelen» her:

 • “They were taken with their guard down”.
 • “I was about sink or swim”. 
"Å overta som leder var mer hektisk og stressende enn det jeg hadde sett for meg. Den første uken var helt jævlig. Jeg fikk plutselig så mye ansvar, og følte jeg måtte gjøre alt".

(hentet fra et intervju med en fersk leder, i en annen masteroppgave som så på hvordan en større norsk virksomhet forberedte sine nye ledere)

Se mindre
De aller fleste som går fra å være kollega den ene dagen til å være sjefen deres den neste, er uforberedte på hva som ligger og venter dem. Dermed vet de heller ikke hvordan de skal møte og håndtere alle de ulike lederutfordringene.

Frode Dale, lederlos og kursleder

Målgruppe

For deg som har rykket opp internt eller er ny i lederrollen

Forkunnskaper

Det kreves ingen forkunnskaper til dette kurset

Kursinnhold

Ledelse versus førstegangsledelse

 • Hvordan er det å være leder i Norge i dag – et bilde av hverdagens lederutfordringer
 • Hva innebærer det å bli leder - for første gang – kontra det å være leder

Et identitetsskifte med tilhørende læringsutfordringer

 • Å gå fra fagstilling til lederstilling – et identitetsskifte
 • Hvilke læringsprosesser og -utfordringer vil du som førstegangsleder uansett måtte håndtere (være forberedt på)
 • Få vite mer om det du må lære deg: Å lede en organisasjon, lede mennesker, lære seg selv å kjenne og lære å takle stress og følelser

Kompetansebehov for førstegangsledere

 • Hva slags basiskompetanse og -ferdigheter må en førstegangsleder tilegne seg
 • Hvordan utvikle og jobbe med egen Lederplattform – ansvar for egen lederutvikling
 • Hvordan "lære" jobben, samtidig som du må "gjøre jobben"

Førstegangsledelse som et lederskifte

 • Fra kollega til leder
 • Å overta og arve etter en tidligere leder – det å inngå i et lederskifte
 • Alle lederskifters logikk og logistikk – læringsfaser og utfordringer
 • Hvordan si opp og avvikle nåværende stilling, samtidig som du skal forberede deg til den nye stillingen (og eventuelt den nye organisasjonen om du er eksternt rekruttert)
 • Dine første 90 dager i ny lederjobb – forberedelser og gjennomføring (90-dagersplanen)

Lederoppgaver og lederstøtte for førstegangsledere

 • Hvordan Drifte, Utvikle, Omstille og Kriselede (DUOK®) en organisasjon – samtidig
 • Intern versus ekstern rekruttering, og førstegangsleder i nyopprettet stilling
 • Lederstøtte for nye ledere – «MONNER»©

Råd til kommende og nåværende førstegangsledere

 • Lede- og snubletråder for alle førstegangsledere – en oppsummering
 • Lederopplæring og –utvikling – hva er det - veien videre som leder – ditt eget ansvar
 • Invitasjon til videre utviklings- og læringsarenaer

Ledelse versus førstegangsledelse

 • Hvordan er det å være leder i Norge i dag – et bilde av hverdagens lederutfordringer
 • Hva innebærer det å bli leder - for første gang – kontra det å være leder

Et identitetsskifte med tilhørende læringsutfordringer

 • Å gå fra fagstilling til lederstilling – et identitetsskifte
 • Hvilke læringsprosesser og -utfordringer vil du som førstegangsleder uansett måtte håndtere (være forberedt på)
 • Få vite mer om det du må lære deg: Å lede en organisasjon, lede mennesker, lære seg selv å kjenne og lære å takle stress og følelser

Kompetansebehov for førstegangsledere

 • Hva slags basiskompetanse og -ferdigheter må en førstegangsleder tilegne seg
 • Hvordan utvikle og jobbe med egen Lederplattform – ansvar for egen lederutvikling
 • Hvordan "lære" jobben, samtidig som du må "gjøre jobben"

Dette er et sertifisert kurs

Kurset er basert på fagplan SOA Basis fra DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring). Kurset forbereder deg og styrker din kompetanse for å kunne gjennomføre sertifiseringstesten. Når du har bestått dette kurset kan du bestille sertifiseringstesten hos Norsk Test sine hjemmesider og får muligheten til å kunne gjennomføre SOA Basis-sertifiseringen.

SOA

Dette er et sertifisert kurs

PRINCE2®-kurset på denne siden tilbys av Cimple Technology AS ATO/Affiliate av AXELOS Limited. PRINCE2® er et registrert varemerke som tilhører AXELOS Limited, brukt med tillatelse fra AXELOS Limited. Med enerett.

Prince2

Dette er et sertifisert kurs

Kurset er sertifisert gjennom standard DNV-ST-0008 - Certified Learning Programmes. Det sikrer at innholdet i kurset er av høyeste kvalitet, og er i tråd med markedets etterspørsel. Kurset  evalueres og oppdateres  jevnlig av Confex, men er også kvalitetsvurdert av DNV som et uavhengig sertifiseringsorgan. Et dokumentert sikkerhetsstempel både for deg og for arbeidsgiveren din.

DNV

Slik fungerer det

Dette kurset kan du enten ta fysisk ved et konferansesenter eller digitalt via Zoom/Teams. Vær trygg på at innholdet og læringsutbyttet er likt uavhengig av format. 

Dette kurset kan du ta akkurat når og hvor det passer deg, i det tempoet du selv ønsker. Våre forhåndsinnspilte kurs er fleksible og svært godt pedagogisk tilrettelagt. Du vil motta informasjon om innlogging kort tid etter påmeldingen,

Dette kurset gjennomføres utelukkende digitalt og gir deg en intensiv læringsopplevelse i løpet av tre timer. Våre webinar tar for seg det mest essensielle innen et gitt tema for å gi deg et stort læringsutbytte på kort tid.

 • Ved digital gjennomføring får du tilsendt lenke og nødvendig informasjon om pålogging i god tid før kursstart
 • Skulle du ha problemer under et digitalt kurs, vil det være en teknisk vert tilgjengelig for å hjelpe deg
 • Uavhengig av hvilket format du velger får du samme mulighet for erfaringsutveksling med øvrige deltakere
 • Fri tilgang til kurset i minimum 12 måneder fra du er påmeldt
 • Du vil motta informasjon om innlogging kort tid etter påmeldingen
 • Gjennomfør kurset enten på mobil, nettbrett eller data
 • Etter 12 måneder kan du bruke kurset som et oppslagsverk, med årlig fornyelse gjennom vårt abonnement
 • Kursmateriell vil bli sendt ut i forkant av kurset 
 • Du får tilsendt lenke og nødvendig informasjon om pålogging i god tid før kursstart
 • Skulle du ha problemer underveis, vil det være en teknisk vert tilgjengelig for å hjelpe deg
 • Det er lagt inn pauser i undervisningen

Tidspunkter

08:30 Oppmøte og registrering

09:00 Kurset starter

12:00 Lunsj

16:00 Kurset avsluttes

 • Ved digital gjennomføring får du tilsendt lenke og nødvendig informasjon om pålogging i god tid før kursstart
 • Skulle du ha problemer under et digitalt kurs, vil det være en teknisk vert tilgjengelig for å hjelpe deg
 • Uavhengig av hvilket format du velger får du samme mulighet for erfaringsutveksling med øvrige deltakere
 • Fri tilgang til kurset i minimum 12 måneder fra du er påmeldt
 • Gjennomfør kurset enten på mobil, nettbrett eller data
 • Etter 12 måneder kan du bruke kurset som et oppslagsverk, med årlig fornyelse gjennom vårt abonnement
 • Kursmateriell vil bli sendt ut i forkant av kurset 
 • Du får tilsendt lenke og nødvendig informasjon om pålogging i god tid før kursstart
 • Skulle du ha problemer underveis, vil det være en teknisk vert tilgjengelig for å hjelpe deg
 • Det er lagt inn pauser i undervisningen

Kurset arrangeres kun fysisk. Nærmere kursdato kommer vi tilbake med kurssted, men det blir sentralt i byen.  

Vårt unike kursformat (læring både før og etter kurset):

Tilbakemeldinger fra kursdeltakere gjennom flere år, viser at mange savner inspirasjon og støtte også etter kurset. Vi har derfor etablert et unikt kursformat som sørger for mer kvalitet og større kontinuitet i læringen.  

Blant annet innebærer det tilgang til Viggo, som bistår deg ved hjelp av kunstig intelligens, men som i tillegg er spesialtrent på fagområdene lederskifter og lederoverganger. Dette gjennom å (foreløpig) ha "lest" mer enn 1000 sider med fagstoff på temaene.

Vårt unike kursformat inkluderer følgende:

 • Før kurset får du tilsendt noe læringsmateriell som forbereder deg. F.eks. en kort video, en podcast, en fagartikkel eller noe annet.
 • På selve kurset mottar du ytterligere lærebøker (inkludert i kursavgiften)
 • Etter kurset inviteres deltakerne til et to timers felles digitalt møte med kurslederen, hvor dere reflekterer over hva dere lærte. I tillegg får de seks måneders fri tilgang til Viggo. Med Viggo tilgjengelig har du en sterk støttespiller 24/7!
 • I etterkant av kurset er det mulig å booke ytterligere bistand fra kursholder, eller fra en av våre mentorer. Ta kontakt med kursholder på kurset om dette er aktuelt.
 • Vi kan også arrangere dette kurset internt for din virksomhet (krever minimum 5 deltakere).

Viktig å nevne her, er at vi i løpet av 2024 også vil etablere nettverksgrupper. Om du ønsker, blir du selvsagt invitert inn til disse.

Ingen aktører sikrer deg et så grundig læringsutbytte – gjennom hele året.

Kurset inkluderer følgende bøker/hefter:

 • «På randen av ledelse. En veiviser i førstegangsledelse» (Gyldendal Akademisk)
 • «Hva er ledelse i praksis – fra begrep til grep». Hefte 1 fra håndbokserien En leders basiskompetanse. (ISBN 978-82-996995-5-6)

Totalverdi: ca. kr. 1000,-

Om boken «På randen av ledelse – en veiviser i førstegangsledelse

"På randen av ledelse" er den første boka på norsk om førstegangsledelse. Boka bygger på resultater fra nyere forskning på ledelsesfeltet og er en veiviser inn i alle de oppgavene og utfordringene en førstegangsleder står overfor. Det å bli leder for første gang er en kritisk, utfordrende og avgjørende beslutning for mange. De fleste opplever imidlertid at de får liten støtte i denne vanskelige overgangen. Forfatterne gir i denne boken en oversiktlig og praktisk innføring - til beste både for den nye lederen og virksomheten den nye lederen er en avgjørende del av. Boken ble utgitt i 2005, og er hittil solgt i mer enn 30 000 eksemplarer.

6 måneder gratis

Eksklusiv og kostnadsfri tilgang til PraktiskLedelse

Dette kurset har et 6 måneders kostnadsfritt abonnement på PraktiskLedelse inkludert i kursavgiften fra du melder deg på kurset. Du har dermed eksklusiv tilgang til Norges første digitale læringsportal for ledelse i praksis - www.praktisk-ledelse-101.no.

Dersom du ikke ønsker denne tilleggstjenesten, må den avbestilles senest 30 dager før den kostnadsfrie perioden utløper. Les mer om hva dette betyr i våre kjøpsvilkår.

Skjermbilde av kunnskapsportal for PraktiskLedelse

Kursledere

Frode Dale
Frode Dale
Kursleder

Frode Dale er ledelsesrådgiver med spesialisering innenfor førstegangsledelse og lederskifter. Han har skrevet tre masteroppgaver og en rekke artikler og rapporter om lederskifter og innfasing av nye ledere. Dale er medforfatter av boken «På randen av ledelse. En veiviser i førstegangsledelse», som har solgt i nesten 30 0000 eksemplarer. Han har også forfatter av boken «Lederskifter. Om lederutvelgelse, innfasing av nye ledere og lederes første 90 dager i ny jobb». I tillegg er han forfatter av håndbokserien «En leders basiskompetanse» (består av 12 bøker/hefter). Dale har gjennomført hundrevis av ulike interne og åpne lederkurs og lederprogrammer, og som konsulent har han gjennom 25 år jobbet med ca. 2000 Lederplattformer.

Dale jobber praktisk med å øke organisasjoners egen evne og vilje til å ivareta sine nyansatte medarbeidere og ledere. Som konsulent har han så langt faset inn og støttet mer enn 50 mellomledere og toppledere i deres ulike lederskifter, samt kurset og veiledet flere hundreførstegangsledere. Frode Dale har Krigsskoleutdanning og en Mastergrad i ledelse fra BI.

Frode Dale er partner og fagansvarlig i firmaet Ny som leder AS.

Vis mer
Vis mindre

Kursledere

Frode Dale
Frode Dale
Kursleder

Frode Dale er ledelsesrådgiver med spesialisering innenfor førstegangsledelse og lederskifter. Han har skrevet tre masteroppgaver og en rekke artikler og rapporter om lederskifter og innfasing av nye ledere. Dale er medforfatter av boken «På randen av ledelse. En veiviser i førstegangsledelse», som har solgt i nesten 30 0000 eksemplarer. Han har også forfatter av boken «Lederskifter. Om lederutvelgelse, innfasing av nye ledere og lederes første 90 dager i ny jobb». I tillegg er han forfatter av håndbokserien «En leders basiskompetanse» (består av 12 bøker/hefter). Dale har gjennomført hundrevis av ulike interne og åpne lederkurs og lederprogrammer, og som konsulent har han gjennom 25 år jobbet med ca. 2000 Lederplattformer.

Dale jobber praktisk med å øke organisasjoners egen evne og vilje til å ivareta sine nyansatte medarbeidere og ledere. Som konsulent har han så langt faset inn og støttet mer enn 50 mellomledere og toppledere i deres ulike lederskifter, samt kurset og veiledet flere hundreførstegangsledere. Frode Dale har Krigsskoleutdanning og en Mastergrad i ledelse fra BI.

Frode Dale er partner og fagansvarlig i firmaet Ny som leder AS.

Vis mer
Vis mindre

Om arrangøren

Ny Som Leder AS tilbyr kontekstuell lederstøtte på alle ledernivåer. Dette primært gjennom selskapets tre læringsportaler; Førstegangsleder.com, NySomMellomleder.com og NySomToppleder.com (sistnevnte to portaler lanseres i løpet av 2024).

Portalene tilbyr innhold og bistand som forbereder og støtter nye ledere, på alle ledernivåer, og deres arbeidsgivere i de krevende prosessene rundt et lederskifte. Både på det personlige og det organisatoriske planet.

De tre portalene inneholder blant annet fagartikler, webinarer, podcaster, mentorhjelp, nettverksgrupper, spørrespalte samt AI-Viggo. AI-Viggo er Norges første spesialtrente ekspert som ved hjelp av kunstig intelligens besvarer spørsmål rundt ledelse og lederskap, men hvor hans spisskompetanse er lederskifter og lederoverganger. Dette ved at han har tilgang til mer enn 1000 sider med fagstoff på disse temaene.

Hva våre kunder sier om dette kurset

6
/6
"

God agenda. Lærerikt

"
Mats Sverdsten Smedsli
Leader Sale
Bandak AS
6
/6
"

Jeg synes kurset var meget lærerikt og givende. Det var en fin introduksjon av kurset og materiell før vi satte i gang. Bolkene var fint tilpasset med godt tilpasset mengde teori og dialog med oss deltagere

"
Grener Eriksen
Skanneroperatør
Nasjonalbiblioteket
6
/6
"

Meget bra gjennomført. Meget seriøs og fagligdyktig

"
Øyvind Hvidsten
Rådgiver
Studieforbundet AOF Norge
5
/6
"

Kurset var godt lagt opp med faglig info, gruppearbeid og refleksjon. Antall deltakere var passe nok til at alle fikk snakket/jobbet sammen og ble kjent med hverandre. Fin flyt i overganger med å bli satt i grupperom og tilbake

"
Therese Hopmark
Teamleder regnskap
Politiets fellestjenester
5
/6
"

God foreleser, relevant og lærerikt innhold, og passe stor gruppe

"
Bjørn Tore
Salgssjef
Bunker Oil AS
5
/6
"

Vel gjennomført og profesjonelt kurs. Alt fra lokaler, mat, innhold og det faglige var første klasse.

"
Tord Esten Murbreck
Teknisk ansvarlig
Komatsu Forest AS
5
/6
"

Veldig bra opplegg og gjennomføring!

"
Markus Först
Gruppeleder Hydrologi og hydraulikk
Sweco Norge AS
6
/6
"

Veldig bra kurs, fint tempo og mengde innhold. Dette er det beste kurset jeg har deltatt på

"
Knut Wessel Finstad
Fagansvarlig
Fellesordningen For Avtalefestet Pensjon

Påmelding

Steg

Välj plats och datum

1
Sted og dato
2
Deltakere
3
Faktura

Tilgjengelige steder

(Scroll bortover for flere byer)

Tilgjengelige steder (A-Å)

Se alle avholdelser

Tilgjengelige datoer

Dette er et forhåndsinnspilt kurs, tilgang blir tildelt via e-post.

Ledige plasser
Få plasser igjen
Fullt
Ledige plasser
Få plasser igjen
Fullt
Ledige plasser
Få plasser igjen
Fullt
Ledige plasser
Få plasser igjen
Fullt
Ledige plasser
Få plasser igjen
Fullt
Ledige plasser
Få plasser igjen
Fullt

* Vennligst velg en dato

Ingen ledige datoer!

Steg

Deltagare

1
Sted og dato
2
Deltakere
3
Faktura
Du har valgt:
Sted:
undefined
Dato:
undefined
Forhåndsinnspilt kurs - Online

Deltaker 1

* Vennligst fyll inn alle felter

Steg

Faktura

1
Sted og dato
2
Deltakere
3
Faktura
Du har valgt:
Sted:
undefined
Dato:
undefined
Forhåndsinnspilt kurs - Online

3. Faktura informasjon

Pris

Pris per person
19995
kr. eks. mva.
Rabatt
-
0
kr.
Pris å betale
19995
kr. eks. mva.

* Vennligst fyll inn alle felter

63386
Check-ikon
Da er alt i boks!
En bekreftelse er blitt sendt til deg på e-post.
Vi gleder oss til å se deg på kurset!
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Pris
19995
ekskl. mva.
2 dager (se også vårt unike kursformat)
Klasserom
100% fornøydgaranti
Sertifisert kurs
Skandinavias ledende kursleverandør
Over 500 000 deltakere
6 måneders fri tilgang til læringsportal
Abonnement

Kurset er abonnementsbasert og de første 12 månedene er forhåndsbetalte. Deretter kan du velge å avslutte eller beholde kurset som et oppslagsverk med årlig fornyelse. Les mer i Salgsvilkår og FAQ.

Vi kan skreddersy dette kurset for din bedrift. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.
Bedriftstilpassede løsninger
Er dere en gruppe og ønsker dette kurset som et bedriftsinternt kursprogram? Da kan vi selvfølgelig bistå med spesialtilpasset og sertifisert opplæring for din bedrift.
Ønsker du mer informasjon om bedriftsintern opplæring?
Vi kan skreddersy dette kurset for din bedrift. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.
Abonnement

Kurset er abonnementsbasert og de første 12 månedene er forhåndsbetalte. Deretter kan du velge å avslutte eller beholde kurset som et oppslagsverk med årlig fornyelse. Les mer i Salgsvilkår og FAQ.