Bedriftstilpassede løsninger?

Uansett hvilke kompetansebehov dere måtte ha, så er dere velkommen til å kontakte oss med en forespørse!
Bli kontaktet

Innkjøpsskolen med prep-kurs i offentlige anskaffelser (SOA Basis)

Sertifisert kurs
Sertifisert kurs
Sertifisert kurs
Ta skolen for innkjøpere og lær å gjennomføre anskaffelser etter beste praksis. Kurset er basert på fagplanen SOA Basis fra DFØ. Etter endt kurs kan du ta sertifiseringstesten hos Norsk Test.
Meld meg på
Del dette kurset
Høstens datoer lansert
Sikre din plass idag
Se vårt kurstilbud
Sertifisert kurs
Over 500 000 kursdeltakere
Fornøydgaranti
Skandinavias ledende kursleverandør
Over 500 000 kursdeltakere
Fornøydgaranti
Abonnement
OversiktProgrammetSertifiseringSertifiseringSertifiseringSlik fungerer det
Tidligere kunder
KursledereMeld meg på
20
Timer
Videoleksjoner
Sertifisert kurs
15900
kr eks. mva

Om kurset

Er du trygg i arbeidet med anskaffelser?

På dette kurset vil du få kunnskapen og verktøyene du trenger for å implementere de beste avtalene. Det forbereder deg også til å bestå sertifiseringen i offentlige anskaffelser (SOA Basis) på Norsk Test sine hjemmesider.

Innkjøpsskolen med prep-kurs i offentlige anskaffelser (SOA Basis) består av 6 nettkursmoduler inkludert tilleggskurset «Offentlige anskaffelser», og er basert på fagplan SOA Basis fra DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring).

SOA Basis - formelt «godkjentstempel» som gir trygghet


Kurset forbereder deg og styrker din kompetanse for å kunne gjennomføre sertifiseringstesten. Når du har bestått dette kurset kan du bestille sertifiseringstesten hos Norsk Test sine hjemmesider og får muligheten til å kunne gjennomføre SOA Basis-sertifisering.

Hver modul består av 4-10 leksjoner. Hver leksjon har tydelige læringsmål, videoer med faglig innhold, teori og en avsluttende test. Ved bestått på alle leksjoner kan man prøve seg på innkjøpstesten, og når alle moduler er bestått får man tilgang til SOA Basis sertifiseringstest.

Ta dette forberedelseskurset slik at du kan bestå sertifiseringen og øk din kompetanse innen offentlige anskaffelser, slik at du gjennomfører fremtidige innkjøpsprosesser mer effektivt og være trygg på at du opererer innenfor lover og regler.


Kurset er basert på fagplanen SOA Basis fra DFØ

Les mer

Neste kurs

Se alle avholdelser

Ingen aktuelle dato er tilgjengelig.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Praktisk informasjon

 • Kan tas på mobil, nettbrett og PC/Mac
 • Kurset inneholder 15 moduler
 • Hver modul inneholder leksjoner med læringsmål, video, støttetekst, spørsmål og avslutningsvis en boosterquiz
 • Hver leksjon varer i 10-15 minutter
 • Video er hovedbærer av læring
 • Kurset forventes å ta 15-20 timer
 • Du får kursbevis etter avsluttet kurs
 • Når alle moduler er bestått kan du bestille sertifiseringstest på Norsk Test sine hjemmesider
 • SOA Basis-sertifiseringen fra Norsk Test er ikke inkludert i kursavgiften

Dette kurset kan du også brytes opp med Prep-kurs i offentlige anskaffelser (SOA Basis)

Kunnskapsmål

 • Grunnprinsippene i innkjøpsprosesser
 • Markedsarbeidet knyttet til innkjøp – vurdering og strategi
 • Arbeidsprosesser og gode rutiner i kjøpsfasen
 • Rutiner og systemer som ivaretar implementering av innkjøpsavtalen
 • Mulighetene og utfordringene som finnes i oppfølgingsfasen
 • Offentlige anskaffelser – hvordan bruke regelverket for å gjennomføre gode innkjøp

Målgruppe

Dette er et grunnleggende kurs for alle som har jobber med å gjennomføre offentlige anskaffelser og innkjøp, enten sporadisk eller hyppig

Forkunnskaper

Det kreves ingen forkunnskaper, men om du har noe erfaring fra offentlig innkjøp så blir læringen mer effektiv ved at ”bitene faller på plass”

Programmet

Se hele programmet + -

01 Forarbeid

 • Hvordan avklare om det eksisterer et reelt behov
 • Hvorfor mandat er viktig, og hva det bør inneholde
 • Hva som bør vurderes når et innkjøpsteam opprettes
 • Hvilke elementer som skal kartlegges under definering av behovet
 • Hvordan behovet skal beskrives i en spesifikasjon til markedet

02 Marked

 • Hva kjennetegner en god markedsprosess?
 • Hva er sentrale aktiviteter i en markedsprosess?
 • Hvordan gjør man en leverandørmarkedsanalyse?
 • Hvordan innhenter vi markedsinformasjon?
 • Hvordan legger vi til rette for god konkurranse?
 • Hva er viktig når man kommuniserer med leverandørmarkedet?

03 Kjøp

 • Hva kjennetegner en god kjøpsprosess?
 • Hva er sentrale roller i en kjøpsprosess?
 • Hvordan etablere en forespørsel?
 • Hva er viktig ved evaluering av tilbud?
 • Hvordan kan en forhandling forberedes og gjennomføres?

04 Implementering

 • Etablering av mottaksapparat
 • Etablering av kontraktsadministrative rutiner
 • Etablering av endrings- og reklamasjonssystem
 • Etablering av måleparametere
 • Etablering av sanksjonssystem
 • Ivareta overføring til drift for videre oppfølging

05 Oppfølging

 • Oversikt over sentrale tema i oppfølgingsfasen
 • Grunnleggende forståelse for de muligheter og utfordringer som finnes i oppfølgingsfasen
 • Større bevissthet om de gevinster som kan realiseres om fasen får den oppmerksomhet den fortjener

06 Lov

 • Formålsparagrafen og de grunnleggende prinsippene i Lov om offentlige anskaffelser
 • Hvilke anskaffelser som er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser
 • Forholdet mellom loven og forskriftene
 • Anvendelsesområdet for de ulike delene i forskriften, herunder reglene om terskelverdi
 • Reglene for blandede anskaffelser
 • KOFAs oppgaver

07 Anskaffelses-prosesser

 • Prosedyrene i anskaffelsesforskriften del II
 • De mest brukte prosedyrene i anskaffelsesforskriften del III
 • Forskjellen på prosedyrene i anskaffelsesforskriften del II og del III
 • Gangen i 2-trinns prosedyrer

08 Rammeavtaler

 • Hvordan rammeavtaler fungerer med én leverandør
 • Hvordan rammeavtaler fungerer med flere leverandører
 • Hva som er lovlig lengde på rammeavtaler

09 Grunnlag for konkurransen

 • Hva som utgjør anskaffelsesdokumentene og forstå formålet med dem
 • Hva kvalifikasjonskrav, utvelgelseskriterier og tildelingskriterier er
 • Hvilke endringer som kan gjøres i anskaffelsesdokumentene etter kunngjøring
 • Hvordan man kan gjennomføre markedsdialog og utligne urimelig konkurransefordel

10 Kunngjøringsregler

 • Hva en ulovlig direkte anskaffelse er
 • Hva en intensjonskunngjøring er, og når den kan benyttes
 • Når oppdragsgiver skal kunngjøre en kontraktsinngåelse

11 Frister

 • Betydningen av vedståelsesfrist
 • Hvilke frister som gjelder over/under EØS-terskelverdier
 • Lage en tidsplan som sikrer god konkurransegjennomføring, ivaretar regelverket og alle aktiviteter til og med kontraktsignering

12 Gjennomføring av konkurransen

 • Anvende kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier
 • Hvordan håndtere at leverandøren vil støtte seg på andres virksomheter
 • Når man kan eller skal avvise på grunn av forhold ved leverandøren eller ved tilbudet
 • Fremgangsmåten for avvisning
 • Hva det kan, og ikke kan forhandles om
 • Hvordan man gjennomfører forhandlinger etter forskriftens krav

13 Avklaringer

 • Hvilke regler som gjelder for ettersending og avklaring av opplysninger og dokumentasjon

14 Avslutning av konkurransen

 • Innholdet i begrunnelsesplikten
 • Hvem som har krav på begrunnelse
 • Hvilke viktige beslutninger som skal nedtegnes i anskaffelsesprotokollen

15 Samfunnsansvar

 • Hvilke samfunnshensyn man plikter å ta hensyn til i anskaffelser
 • Når og hvordan man kan stille krav til miljø i ulike faser av anskaffelsesprosessen
 • Hvordan man stiller krav om bruk av lærlinger
 • Regler for hvordan man stiller krav og følger opp krav om lønns- og arbeidsvilkår

Dette er et sertifisert kurs

Kurset er basert på fagplan SOA Basis fra DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring). Kurset forbereder deg og styrker din kompetanse for å kunne gjennomføre sertifiseringstesten. Når du har bestått dette kurset kan du bestille sertifiseringstesten hos Norsk Test sine hjemmesider og får muligheten til å kunne gjennomføre SOA Basis-sertifiseringen.

Dette er et sertifisert kurs

PRINCE2®-kurset på denne siden tilbys av Cimple Technology AS ATO/Affiliate av AXELOS Limited. PRINCE2® er et registrert varemerke som tilhører AXELOS Limited, brukt med tillatelse fra AXELOS Limited. Med enerett.

Dette er et sertifisert kurs

Kurset er sertifisert gjennom standard DNV-ST-0008 - Certified Learning Programmes. Det sikrer at innholdet i kurset er av høyeste kvalitet, og er i tråd med markedets etterspørsel. Kurset  evalueres og oppdateres  jevnlig av Confex, men er også kvalitetsvurdert av DNV som et uavhengig sertifiseringsorgan. Et dokumentert sikkerhetsstempel både for deg og for arbeidsgiveren din.

Eksamen

Når du har bestått dette kurset kan du bestille sertifiseringstesten hos Norsk Test sine hjemmesider og får muligheten til å kunne gjennomføre SOA Basis-sertifisering. Testgebyret for SOA Basis-sertifisering fra Norsk Test er ikke inkludert i kursavgiften.

På www.norsktest-soa.no kan du registrere deg og kjøpe en pålogging til SOA Basis

Praktisk informasjon om eksamen

 • Ved fullført kurs kan du bestille sertifiseringstest hos Norsk Test sine hjemmesider
 • Testgebyret for SOA Basis er kr. 1 765,- inkl. mva
 • Testgebyret skal være betalt før testen avlegges
 • Du har 60 minutter fra testen starter
 • Du kan bruke Anskaffelsesloven (Lov om offentlige anskaffelser) av 17. juni 2016 nr. 73, med endringer sist ved lov av 21 april 2017 nr. 18, samt Forskrift, hefte eller utskrift fra lovdata
 • For å bestå SOA Basis kreves 75% totalt og 80% på særlig viktige tema
 • Ved ikke-bestått kan ny test tidligst avlegges etter 14 dager

Slik fungerer det

Dette kurset kan du enten ta fysisk ved et konferansesenter eller digitalt via Zoom/Teams. Vær trygg på at innholdet og læringsutbyttet er likt uavhengig av format. 

 • Ved digital gjennomføring får du tilsendt lenke og nødvendig informasjon om pålogging i god tid før kursstart
 • Skulle du ha problemer under et digitalt kurs, vil det være en teknisk vert tilgjengelig for å hjelpe deg
 • Uavhengig av hvilket format du velger får du samme mulighet for erfaringsutveksling med øvrige deltakere

Dette kurset kan du ta akkurat når og hvor det passer deg, i det tempoet du selv ønsker. Våre forhåndsinnspilte kurs er fleksible og svært godt pedagogisk tilrettelagt.

 • Fri tilgang til kurset i minimum 12 måneder fra du er påmeldt
 • Du vil motta informasjon om innlogging kort tid etter påmeldingen
 • Gjennomfør kurset enten på mobil, nettbrett eller data
 • Etter 12 måneder kan du bruke kurset som et oppslagsverk, med årlig fornyelse gjennom vårt abonnement

Dette kurset gjennomføres utelukkende digitalt og gir deg en intensiv læringsopplevelse i løpet av tre timer. Våre webinar tar for seg det mest essensielle innen et gitt tema for å gi deg et stort læringsutbytte på kort tid.

 • Kursmateriell vil bli sendt ut i forkant av kurset 
 • Du får tilsendt lenke og nødvendig informasjon om pålogging i god tid før kursstart
 • Skulle du ha problemer underveis, vil det være en teknisk vert tilgjengelig for å hjelpe deg
 • Det er lagt inn pauser i undervisningen

Praktisk informasjon

 • Kan tas på mobil, nettbrett og PC/Mac
 • Kurset inneholder 15 moduler
 • Hver modul inneholder leksjoner med læringsmål, video, støttetekst, spørsmål og avslutningsvis en boosterquiz
 • Hver leksjon varer i 10-15 minutter
 • Video er hovedbærer av læring
 • Kurset forventes å ta 15-20 timer
 • Du får kursbevis etter avsluttet kurs
 • Når alle moduler er bestått kan du bestille sertifiseringstest på Norsk Test sine hjemmesider
 • SOA Basis-sertifiseringen fra Norsk Test er ikke inkludert i kursavgiften

Dette kurset kan du også brytes opp med Prep-kurs i offentlige anskaffelser (SOA Basis)

Abonnement

Vi ønsker å styrke ditt kompetansenivå hele yrkeslivet, enten det er med oppfriskning av eksisterende kompetanse eller å kunne bistå med ny. Med livslang læring holder du deg oppdatert og relevant for fremtidens omstilling og konkurranseevne i yrkeslivet.

Som et ledd i livslang læring har vi tilrettelagt dette kurset med en abonnementløsning for deg. Fra du melder deg på kurset har du fri tilgang til all materiell i 12 måneder, og etter dette kan du beholde kurset for støtte og veiledning med årlig fornyelse. Som abonnementskunde tilbyr vi deg svært gunstige og rabatterte priser, slik at du kan kontinuerlig holde deg oppdatert og relevant.

Om du ønsker å avslutte abonnement ditt må avtalen sies opp 30 dager innen abonnementet utløper, ellers vil abonnementet fornyes automatisk. Se mer informasjon i våre Salgsvilkår og FAQ her.

Tidspunkter

Hva våre kunder sier om dette kurset

Det er ingen anmeldelser for denne kategorien ennå.

Kursledere

Cimple

Dette kurset er levert og kvalitetssikret av CIMPLE i samarbeid med Confex.

Les mer

Påmelding

Spørsmål om kurset:
Kontaktperson Hilde Kjærstad

Hilde Kjærstad

Prosjektleder
+47 905 38 659
hk@confex.no
Spørsmål om registrering:

Jannicke Lillelien

Kunderådgiver
+47 938 66 666
kunde@kursbekreftelse.no

Innkjøpsskolen med prep-kurs i offentlige anskaffelser (SOA Basis)

Sted:
undefined
Dato:
undefined
Pris:
15900
kr eks. mva

Steg

Velg sted og dato

Se alle avholdelser

Ingen aktuelle dato er tilgjengelig.

* Vennligst fyll inn alle felter

Inge tilgjengelig dato!

12810556

2. Deltakere

Steg

Deltakere

Deltaker 1

* Vennligst fyll inn alle felter

Steg

Fakturainformasjon

3. Faktura informasjon

Pris

Pris per person
15900
kr. eks. mva.
Rabatt
-
0
kr.
Pris å betale
15900
kr. eks. mva.

Vilkår

* Vennligst fyll inn alle felter

63514
Da er alt i boks!
En bekreftelse er blitt sendt til deg på e-post.
Vi gleder oss til å se deg på kurset!
Oops! Something went wrong while submitting the form.