Ny som mellomleder
19995
 ekskl. mva.
Til påmelding

Ny som mellomleder

Sertifisert kurs
Sertifisert kurs
Sertifisert kurs
Dette kurset, det eneste i sitt slag i Norge, viser deg veien fra rollen som førstelinjeleder til mellomlederrollen. Du får innsikt i nye krav og forventninger, og hva du må gjøre får å lykkes i denne krevende overgangen.
Har du spørsmål om kurset eller ønsker å bestille et internt kurs til bedriften din? Ta kontakt med oss i dag!
Check-ikon

Høstens datoer lansert

Sikre din plass idag
Se vårt kurstilbud
OversiktKursinnholdSertifiseringSertifiseringSertifiseringSlik fungerer detKursledereTidligere kunderTil påmeldingKontakt oss

Hva du lærer

 • Hva betyr og innebærer rollen som mellomleder?
 • Hvilke forberedelser er spesielt kritiske for å håndtere rolleovergangen fra førstelinjeleder til mellomleder godt?
 • Hvilke nye krav, forventninger og ikke minst utfordringer ligger det i rollen som mellomleder?
 • «90-dagersregelen» er spesielt gjeldende for mellomledere, som trolig er den mest krevende lederposisjonen. Hva er kritiske ting å ta tak i for å finne fotfeste i denne perioden?
 • Hvordan overta etter en tidligere mellomleder, og spesielt dette med å overta en ledergruppe «i fart»?
 • Hvordan bygge din egen Lederplattform, og bruke den som et kraftfullt verktøy for å oppnå tillit og respekt? Både fra de du leder og dine overordnede.

Kursbeskrivelse

Ledelse i praksis hviler på to grunnstener; selvforståelse og rolleforståelse. I dette unike kurset vil du primært jobbe med din rolleforståelse og rolleutøvelse som ny mellomleder. Men du vil selvsagt også jobbe noe med din egen selvforståelse og din egen lederplattform.

Kursets hovedfokus er på hvordan du skal navigere deg gjennom det som er veien over og inn i din nye mellomlederrolle: Dvs. ditt lederskifte, der hovedfokus vil ligge på å lage og trene på gjennomføringen av en plan for de første 90 dagene i ny rolle og kontekst. Det finnes ikke noe tilsvarende kurs i Norge som tar nye mellomledere gjennom denne rolleovergangen.

For å sikre et godt læringsutbytte er kurset begrenset til 15 deltakere. Sjekk noen av de andre datoene om kurset er fulltegnet.

Les mer

Læringspunkter:

På kurset får du innspill til hvordan du skal bli en proaktiv aktør i ditt eget lederskifte. Du lærer hva som generelt og kontekstuelt ligger i din nye mellomlederrolle, du lærer hvordan du skal overta etter en tidligere mellomleder, du lærer hvordan du skal overta og videreutvikle en ledergruppe, du lærer om hvordan du skal overta og lede ledere og du lærer hvordan du skal ta et større og mer helhetlig ansvar som (ny) mellomleder.

Kurset er praksisrettet, men bygger på både forskning og anvendte teorier. Samt normative erfaringer fra en rekke (nye) mellomledere. Kurset gir deg økt bevissthet, økt rolleforståelse og mange nye verktøy i din lederverktøykasse. Kurset vil også gi deg et nettverk av andre nye mellomledere, samt tilgang til Ny som mellomleder-portalen, som lanseres vinteren 2024.

Se mindre
Å bli mellomleder handler primært om to ting: Du får et større faglig- og organisatorisk ansvarsområde, og du leder ikke lengre gjennom medarbeidere, men primært gjennom førstelinjeledere. Mange påtroppende mellomledere, spesielt de som har vært førstelinjeleder i lengre tid og således føler seg trygge i lederrollen, føler dette som en uventet krevende prosess.

Kursleder Frode Dale, som også har skrevet boken "Lederskifter - om lederutvelgelse, innfasing av nye ledere og lederes første 90 dager i ny jobb", som fortsatt er den eneste norske boken spesifikt om utfordringer tilknyttet lederskifter og lederoverganger

Målgruppe

Kurset er skreddersydd for personer på vei i en mellomlederstilling, eller personer som aspirerer til en slik tillitserklæring. For eksempel førstelinjeledere som rykker opp internt. Kurset er også svært relevant for eksisterende mellomledere, eller personer som ønsker å lære om hva det innebærer å bli mellomleder. For eksempel personer som jobber med rekruttering og/eller HR- og personalansvar.

Forkunnskaper

Ingen forkunnskaper er nødvendig.

Kursinnhold

Mellomledere og rolleforståelse

 • Hva sier forskningen om det å være mellomleder
 • Hva sier mellomledere om det å være mellomleder
 • "Ny som mellomleder-undersøkelsen 2023" – hva kan vi lære av den?
 • Hva er en lederrolle og hva er en mellomlederrolle
 • Hva slags lederkompetanse trenger mellomledere
 • Hva betyr det å være ny som mellomleder

Ny som mellomleder og lederskifter

 • Hvordan forberede seg på overgangen fra førstelinjeleder til mellomleder
 • Ny som mellomleder for første gang
 • Lederskifter som veien over og inn i en ny mellomlederrolle
 • Hvilke faser og prosesser består et komplett lederskifte av
 • Hvordan avvikle nåværende lederjobb
 • Hvordan være en fremoverlent kandidat i en rekrutteringsprosess

Ny som mellomleder og plan for de 90 første dagene

 • Hvordan lære av og bruke rekrutteringsprosessen i sine forberedelser
 • Hvordan legge en plan for de første 90 dagene
 • Hva betyr det å være leder for ledere
 • Hvordan overta og videreutvikle en ledergruppe i fart
 • Hvordan «ta plass» i din leders ledergruppe
 • Hvordan jobbe med feedforward og feedback som ny mellomleder
 • Hvordan jobbe med læring og utvikling i hverdagen
 • Hvordan jobbe med organisasjonsutvikling (OU) som ny mellomleder
 • Hvordan evalu-lære de første 6 månedene som ny mellomleder (prøveperioden)

Ny som mellomleder og selvforståelse + Lederplattform

 • Hva er selvforståelse
 • Hvordan jobbe med egen selvforståelse
 • Hva er en personlig lederplattform
 • Hvordan jobbe med egen lederplattform
 • Hvordan lage og jobbe med en egen plan for leder- og kompetanseutvikling

Mellomledere og rolleforståelse

 • Hva sier forskningen om det å være mellomleder
 • Hva sier mellomledere om det å være mellomleder
 • "Ny som mellomleder-undersøkelsen 2023" – hva kan vi lære av den?
 • Hva er en lederrolle og hva er en mellomlederrolle
 • Hva slags lederkompetanse trenger mellomledere
 • Hva betyr det å være ny som mellomleder

Ny som mellomleder og lederskifter

 • Hvordan forberede seg på overgangen fra førstelinjeleder til mellomleder
 • Ny som mellomleder for første gang
 • Lederskifter som veien over og inn i en ny mellomlederrolle
 • Hvilke faser og prosesser består et komplett lederskifte av
 • Hvordan avvikle nåværende lederjobb
 • Hvordan være en fremoverlent kandidat i en rekrutteringsprosess

Dette er et sertifisert kurs

Kurset er basert på fagplan SOA Basis fra DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring). Kurset forbereder deg og styrker din kompetanse for å kunne gjennomføre sertifiseringstesten. Når du har bestått dette kurset kan du bestille sertifiseringstesten hos Norsk Test sine hjemmesider og får muligheten til å kunne gjennomføre SOA Basis-sertifiseringen.

SOA

Dette er et sertifisert kurs

PRINCE2®-kurset på denne siden tilbys av Cimple Technology AS ATO/Affiliate av AXELOS Limited. PRINCE2® er et registrert varemerke som tilhører AXELOS Limited, brukt med tillatelse fra AXELOS Limited. Med enerett.

Prince2

Dette er et sertifisert kurs

Kurset er sertifisert gjennom standard DNV-ST-0008 - Certified Learning Programmes. Det sikrer at innholdet i kurset er av høyeste kvalitet, og er i tråd med markedets etterspørsel. Kurset  evalueres og oppdateres  jevnlig av Confex, men er også kvalitetsvurdert av DNV som et uavhengig sertifiseringsorgan. Et dokumentert sikkerhetsstempel både for deg og for arbeidsgiveren din.

DNV

Slik fungerer det

Dette kurset kan du enten ta fysisk ved et konferansesenter eller digitalt via Zoom/Teams. Vær trygg på at innholdet og læringsutbyttet er likt uavhengig av format. 

Dette kurset kan du ta akkurat når og hvor det passer deg, i det tempoet du selv ønsker. Våre forhåndsinnspilte kurs er fleksible og svært godt pedagogisk tilrettelagt. Du vil motta informasjon om innlogging kort tid etter påmeldingen,

Dette kurset gjennomføres utelukkende digitalt og gir deg en intensiv læringsopplevelse i løpet av tre timer. Våre webinar tar for seg det mest essensielle innen et gitt tema for å gi deg et stort læringsutbytte på kort tid.

 • Ved digital gjennomføring får du tilsendt lenke og nødvendig informasjon om pålogging i god tid før kursstart
 • Skulle du ha problemer under et digitalt kurs, vil det være en teknisk vert tilgjengelig for å hjelpe deg
 • Uavhengig av hvilket format du velger får du samme mulighet for erfaringsutveksling med øvrige deltakere
 • Fri tilgang til kurset i minimum 12 måneder fra du er påmeldt
 • Du vil motta informasjon om innlogging kort tid etter påmeldingen
 • Gjennomfør kurset enten på mobil, nettbrett eller data
 • Etter 12 måneder kan du bruke kurset som et oppslagsverk, med årlig fornyelse gjennom vårt abonnement
 • Kursmateriell vil bli sendt ut i forkant av kurset 
 • Du får tilsendt lenke og nødvendig informasjon om pålogging i god tid før kursstart
 • Skulle du ha problemer underveis, vil det være en teknisk vert tilgjengelig for å hjelpe deg
 • Det er lagt inn pauser i undervisningen

Tidspunkter

08:30 Registrering

09:00 Kurset starter

12:00 Lunsj

16:00 Kurset avsluttes

 • Ved digital gjennomføring får du tilsendt lenke og nødvendig informasjon om pålogging i god tid før kursstart
 • Skulle du ha problemer under et digitalt kurs, vil det være en teknisk vert tilgjengelig for å hjelpe deg
 • Uavhengig av hvilket format du velger får du samme mulighet for erfaringsutveksling med øvrige deltakere
 • Fri tilgang til kurset i minimum 12 måneder fra du er påmeldt
 • Gjennomfør kurset enten på mobil, nettbrett eller data
 • Etter 12 måneder kan du bruke kurset som et oppslagsverk, med årlig fornyelse gjennom vårt abonnement
 • Kursmateriell vil bli sendt ut i forkant av kurset 
 • Du får tilsendt lenke og nødvendig informasjon om pålogging i god tid før kursstart
 • Skulle du ha problemer underveis, vil det være en teknisk vert tilgjengelig for å hjelpe deg
 • Det er lagt inn pauser i undervisningen

Vårt unike kursformat:

Tilbakemeldinger fra kursdeltakere gjennom flere år, viser at mange savner inspirasjon og støtte også etter kurset. Vi har derfor etablert et unikt kursformat som sørger for mer kvalitet og større kontinuitet i læringen.  

Blant annet innebærer det tilgang til Viggo, som bistår deg ved hjelp av kunstig intelligens, men som i tillegg er spesialtrent på fagområdene lederskifter og lederoverganger. Dette gjennom å (foreløpig) ha "lest" mer enn 1000 sider med fagstoff på temaene.

Vårt unike kursformat inkluderer følgende:

 • Før kurset får du tilsendt noe læringsmateriell som forbereder deg. F.eks. en kort video, en podcast, en fagartikkel eller noe annet.
 • På selve kurset mottar du ytterligere lærebøker (inkludert i kursavgiften)
 • Etter kurset inviteres deltakerne til et to timers felles digitalt møte med kurslederen, hvor dere reflekterer over hva dere lærte. I tillegg får de altså seks måneders fri tilgang til Viggo. Med Viggo tilgjengelig har du en sterk støttespiller 24/7!
 • Viktig å nevne her, er at vi i løpet av 2024 også vil etablere nettverksgrupper. Om du ønsker, blir du selvsagt invitert inn til disse.
 • I etterkant av kurset er det mulig å booke ytterligere bistand fra kursholder, eller fra en av våre mentorer. Ta kontakt med kursholder på kurset om dette er aktuelt.
 • Vi kan også arrangere dette kurset internt for din virksomhet (krever minimum 5 deltakere).
Ingen aktører sikrer deg et så grundig læringsutbytte – gjennom hele året.

Følgende læringsmateriell er inkludert i kurset, og deles ut på kurset:

 • Boken "Lederskifter - om lederutvelgelse, innfasing av nye ledere og lederes første 90 dager i ny jobb"
 • Hefte 2 "En leders selvforståelse" fra Håndbokserien "En leders basiskompetanse"
 • Hefte 11 "Ny som leder" fra Håndbokserien "En leders basiskompetanse"
 • "Ny som mellomleder"-rapporten 2023
 • Den kommende Ny som mellomleder-boken (utgivelse i mars 2024)

Om boken "Lederskifter - om lederutvelgelse, innfasing av nye ledere og lederes første 90 dager i ny jobb"

Dette er den første boken i Norge som viser hvordan de ulike fasene og prosessene i et lederskifte bør håndteres av de ulike involverte aktørene. Boken beskriver konkret hvordan man bør fase ut en avtroppende leder, hvordan man bør finne en ny leder gjennom en troverdig utvelgelsesprosess, hvordan man bør bruke en eventuell konstituert leder, og hvordan man kan hjelpe en påtroppende leder gjennom både oppsigelses- og forberedelsesprosessen. Boken viser videre hvordan en ny leder sammen med sin (nye) arbeidsgiver legger en plan for de første 90 dagene, og hvordan de sammen gjennomfører den i praksis. Videre beskriver boken hvordan virksomheter selv kan bygge opp og drifte egne interne systemer for lederskifter. Boken har et klart praktisk fokus, men bygger samtidig på en rekke ulike faglige rapporter, undersøkelser og forskningsartikler.

Bøkene har en verdi på ca. 1000 kroner.

6 måneder gratis

Eksklusiv og kostnadsfri tilgang til PraktiskLedelse

Dette kurset har et 6 måneders kostnadsfritt abonnement på PraktiskLedelse inkludert i kursavgiften fra du melder deg på kurset. Du har dermed eksklusiv tilgang til Norges første digitale læringsportal for ledelse i praksis - www.praktisk-ledelse-101.no.

Dersom du ikke ønsker denne tilleggstjenesten, må den avbestilles senest 30 dager før den kostnadsfrie perioden utløper. Les mer om hva dette betyr i våre kjøpsvilkår.

Skjermbilde av kunnskapsportal for PraktiskLedelse

Kursledere

Frode Dale
Frode Dale
Kursleder

Frode Dale er ledelsesrådgiver med spesialisering innenfor førstegangsledelse og lederskifter. Han har skrevet tre masteroppgaver og en rekke artikler og rapporter om lederskifter og innfasing av nye ledere. Dale er medforfatter av boken «På randen av ledelse. En veiviser i førstegangsledelse», som har solgt i nesten 30 0000 eksemplarer. Han har også forfatter av boken «Lederskifter. Om lederutvelgelse, innfasing av nye ledere og lederes første 90 dager i ny jobb». I tillegg er han forfatter av håndbokserien «En leders basiskompetanse» (består av 12 bøker/hefter). Dale har gjennomført hundrevis av ulike interne og åpne lederkurs og lederprogrammer, og som konsulent har han gjennom 25 år jobbet med ca. 2000 Lederplattformer.

Dale jobber praktisk med å øke organisasjoners egen evne og vilje til å ivareta sine nyansatte medarbeidere og ledere. Som konsulent har han så langt faset inn og støttet mer enn 50 mellomledere og toppledere i deres ulike lederskifter, samt kurset og veiledet flere hundreførstegangsledere. Frode Dale har Krigsskoleutdanning og en Mastergrad i ledelse fra BI.

Frode Dale er partner og fagansvarlig i firmaet Ny som leder AS.

Vis mer
Vis mindre

Om arrangøren

Ny Som Leder AS tilbyr kontekstuell lederstøtte på alle ledernivåer. Dette primært gjennom selskapets tre læringsportaler; Førstegangsleder.com, NySomMellomleder.com og NySomToppleder.com (sistnevnte to portaler lanseres i løpet av 2024).

Portalene tilbyr innhold og bistand som forbereder og støtter nye ledere, på alle ledernivåer, og deres arbeidsgivere i de krevende prosessene rundt et lederskifte. Både på det personlige og det organisatoriske planet.

De tre portalene inneholder blant annet fagartikler, webinarer, podcaster, mentorhjelp, nettverksgrupper, spørrespalte samt AI-Viggo. AI-Viggo er Norges første spesialtrente ekspert som ved hjelp av kunstig intelligens besvarer spørsmål rundt ledelse og lederskap, men hvor hans spisskompetanse er lederskifter og lederoverganger. Dette ved at han har tilgang til mer enn 1000 sider med fagstoff på disse temaene.

Hva våre kunder sier om dette kurset

Det er ingen anmeldelser for denne kategorien ennå.

Påmelding

Steg

Välj plats och datum

1
Sted og dato
2
Deltakere
3
Faktura

Tilgjengelige steder

(Scroll bortover for flere byer)

Tilgjengelige steder (A-Å)

Se alle avholdelser

Tilgjengelige datoer

Dette er et forhåndsinnspilt kurs, tilgang blir tildelt via e-post.

Ledige plasser
Få plasser igjen
Fullt

* Vennligst velg en dato

Ingen ledige datoer!

Steg

Deltagare

1
Sted og dato
2
Deltakere
3
Faktura
Du har valgt:
Sted:
undefined
Dato:
undefined
Forhåndsinnspilt kurs - Online

Deltaker 1

* Vennligst fyll inn alle felter

Steg

Faktura

1
Sted og dato
2
Deltakere
3
Faktura
Du har valgt:
Sted:
undefined
Dato:
undefined
Forhåndsinnspilt kurs - Online

3. Faktura informasjon

Pris

Pris per person
19995
kr. eks. mva.
Rabatt
-
0
kr.
Pris å betale
19995
kr. eks. mva.

* Vennligst fyll inn alle felter

Check-ikon
Da er alt i boks!
En bekreftelse er blitt sendt til deg på e-post.
Vi gleder oss til å se deg på kurset!
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Pris
19995
ekskl. mva.
2 dager
Klasserom (maks 15 deltakere)
100% fornøydgaranti
Sertifisert kurs
Skandinavias ledende kursleverandør
Over 500 000 deltakere
6 måneders fri tilgang til læringsportal
Abonnement

Kurset er abonnementsbasert og de første 12 månedene er forhåndsbetalte. Deretter kan du velge å avslutte eller beholde kurset som et oppslagsverk med årlig fornyelse. Les mer i Salgsvilkår og FAQ.

Vi kan skreddersy dette kurset for din bedrift. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.
Bedriftstilpassede løsninger
Er dere en gruppe og ønsker dette kurset som et bedriftsinternt kursprogram? Da kan vi selvfølgelig bistå med spesialtilpasset og sertifisert opplæring for din bedrift.
Ønsker du mer informasjon om bedriftsintern opplæring?
Vi kan skreddersy dette kurset for din bedrift. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.
Abonnement

Kurset er abonnementsbasert og de første 12 månedene er forhåndsbetalte. Deretter kan du velge å avslutte eller beholde kurset som et oppslagsverk med årlig fornyelse. Les mer i Salgsvilkår og FAQ.