Slik lykkes du som førstegangsleder
17900
 ekskl. mva.
Til påmelding

Slik lykkes du som førstegangsleder

Sertifisert kurs
Sertifisert kurs
Sertifisert kurs
Å bli førstegangsleder er et sjokk for mange. De er dårlig forberedt, de forstår ikke sin nye rolle eller konsekvensene av lederskiftet. Dette digitale kurs gir innsikten som trengs for å lykkes i denne krevende rollen.
Har du spørsmål om kurset eller ønsker å bestille et internt kurs til bedriften din? Ta kontakt med oss i dag!
Check-ikon

Høstens datoer lansert

Sikre din plass idag
Se vårt kurstilbud
OversiktKursinnholdSertifiseringSertifiseringSertifiseringSlik fungerer detKursledereTidligere kunderTil påmeldingKontakt oss

Hva du lærer

Gjennom 9 moduler (og totalt 33 læringsknagger) lærer du følgende:

 • Modul 1: Identitetsskifte og lederskifte
 • Modul 2: Identitetsskiftet: Å lære å lede en organisasjon
 • Modul 3: Identitetsskiftet: Å lære å lede mennesker
 • Modul 4: Identitetsskiftet: Å lære seg selv å kjenne/bruke
 • Modul 5: Identitetsskiftet: Å Lære å takle stress og følelser
 • Modul 6: Lederskiftet: Å lære å gjennomføre et komplett lederskifte
 • Modul 7: Lederskiftet: Å lære å lage og gjennomføre en 90 dagers plan i en ny jobb
 • Modul 8: Lederskiftet: Å lære å overta og videreutvikle et team (i fart)
 • Modul 9: Ny som førstegangsleder: Å lære å lage en plan for egen lederskapsutvikling

Kursbeskrivelse

Å bli førstegangsleder oppleves av mange som et stort sjokk. Det bekrefter mange studier, som viser at førstegangsledere er dårlig forberedt, de forstår ikke sin nye rolle eller konsekvensene av lederskiftet de er en del av. Dette digitale kurset, det eneste i sitt slag i Norge, bygger på anerkjent forskning, flere studier og lærebøker fra både inn- og utland. Ingen kurs gir førstegangsledere – på så kort tid – så mye kunnskap og innsikt om hvordan de skal forberede seg til sin nye arbeidshverdag.

Les mer

Kurset har to viktige mål:

 1. Forberede førstegangsledere til hva som møter dem, slik at de takler overgangen bedre.
 2. Gi kunnskap om hva de bør gjøre de første 90 dagene. Dvs. den kritiske oppstarts-, overtakelses- og etableringsperioden hvor de må finne fotfeste og oppnå tillit og respekt.

Få en grundig gjennomgang av kurset i filmen under (varer i ca. 15 minutter), og innse også du at dette er den mest omfattende og intensive opplæringen en førstegangsleder kan få!

Se mindre
Det er ikke mangel på fagstoff innen lederskap – tvert imot. Markedet flommer nærmest over av tilbud, men det aller meste av kurs, rådgivning, fagartikler, bøker, utdanningstilbud m.m. retter seg mot personer som allerede er ledere. Ikke mot personer som er i ferd med å bli ledere. Det er derfor dette kurset er så unikt.

Frode Dale, kursleder, forfatter og lederlos

Målgruppe

Dette intensive og unike kurset er for førstegangsledere. Både de som allerede har tiltrådd i rollen og personer som har fått stillingen men som ennå ikke har startet. Kurset er også svært relevant for personer som ønsker å lære om hva det innebærer å bli førstegangsleder. For eksempel personer som jobber med rekruttering og/eller HR- og personalansvar.

Forkunnskaper

Ingen forkunnskaper nødvendig

Kursinnhold

Modul 1: Identitetsskiftet og lederskiftet

Modul 2: Identitetsskiftet: Å lære å lede en organisasjon

 1. Å lære å lede en organisasjon
 2. Å lære om organisasjonsteori og -psykologi
 3. Å lære organisasjonen å kjenne
 4. Å lære å fylle arbeidsgiverrollen
 5. Å lære å jobbe med ledere – i ledergrupper

Modul 3: Identitetsskiftet: Å lære å lede mennesker

 1. Å lære om psykologi og sosiologi
 2. Å lære om konflikter
 3. Å lære om personalansvar og vanskelige samtaler
 4. Å lære å lede et team –teametablering, – utvikling og -overtakelse

Modul 4: Identitetsskiftet: Å lære seg selv å kjenne/bruke

 1. Å lære om personlighetspsykologi og selvforståelse – del 1
 2. Å lære om personlighetspsykologi og selvforståelse – del 2
 3. Å lære seg selv å kjenne – selvinnsikt
 4. Å lære hvordan jeg oppfattes og oppfatter – selvutsikt
 5. Å lære å “møte og håndtere andre” – selvregulering

Modul 5: Identitetsskiftet: Å Lære å takle stress og følelser

 1. Å lære om stress og “førstegangslederstress”
 2. Å lære om stressorer og stressreaksjoner
 3. Å lære om stressmestring/stressforebygging
 4. Å lære om kriseledelse og krisehåndtering

Modul 6: Lederskiftet: Å lære å gjennomføre et komplett lederskifte

 1. Å lære om lederskifter – faser og prosesser
 2. Å lære om utfasing/off-boarding
 3. Å lære om rekrutteringsprosessen
 4. Å lære om pre-entry/pre-boarding

Modul 7: Lederskiftet: Å lære å lage og gjennomføre en 90 dagers plan i en ny jobb

 1. Å lære om kommunikasjon og dialog
 2. Å lære om hva en 90-dagersplan “er”
 3. Å lære å gjennomføre et første allmøte
 4. Å lære å gjennomføre oppstartssamtaler
 5. Å lære å fullføre hele 90-dagersplanen

Modul 8: Lederskiftet: Å lære å overta og videreutvikle et team (i fart)

 1. Å lære om team (igjen) og om lederbytter i team
 2. Å lære å overta et team som intern
 3. Å lære å overta et team som ekstern
 4. Å lære å gjennomføre halvårlige gruppeutviklingssamtaler – GUTS®

Modul 9: Ny som førstegangsleder: Å lære å lage en plan for egen lederskapsutvikling

 1. Å lære om lederutdanning/-trening/-opplæring/-utvikling =lederskapsutvikling
 2. Hva har jeg lært i kurset – og hvordan skal jeg bruke det i praksis – del 1
 3. Hva har jeg lært i kurset – og hvordan skal jeg bruke det i praksis – del 2
 4. Hva er innholdet i min (videre)personlige lederutviklingsplan + min Lederplattform
 5. Å lære om hvordan du kan og bør utvikle deg som leder. Noen avsluttende råd og tips + hva nå/veien videre

Modul 1: Identitetsskiftet og lederskiftet

Modul 2: Identitetsskiftet: Å lære å lede en organisasjon

 1. Å lære å lede en organisasjon
 2. Å lære om organisasjonsteori og -psykologi
 3. Å lære organisasjonen å kjenne
 4. Å lære å fylle arbeidsgiverrollen
 5. Å lære å jobbe med ledere – i ledergrupper

Modul 3: Identitetsskiftet: Å lære å lede mennesker

 1. Å lære om psykologi og sosiologi
 2. Å lære om konflikter
 3. Å lære om personalansvar og vanskelige samtaler
 4. Å lære å lede et team –teametablering, – utvikling og -overtakelse

Modul 4: Identitetsskiftet: Å lære seg selv å kjenne/bruke

 1. Å lære om personlighetspsykologi og selvforståelse – del 1
 2. Å lære om personlighetspsykologi og selvforståelse – del 2
 3. Å lære seg selv å kjenne – selvinnsikt
 4. Å lære hvordan jeg oppfattes og oppfatter – selvutsikt
 5. Å lære å “møte og håndtere andre” – selvregulering

Modul 5: Identitetsskiftet: Å Lære å takle stress og følelser

 1. Å lære om stress og “førstegangslederstress”
 2. Å lære om stressorer og stressreaksjoner
 3. Å lære om stressmestring/stressforebygging
 4. Å lære om kriseledelse og krisehåndtering

Dette er et sertifisert kurs

Kurset er basert på fagplan SOA Basis fra DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring). Kurset forbereder deg og styrker din kompetanse for å kunne gjennomføre sertifiseringstesten. Når du har bestått dette kurset kan du bestille sertifiseringstesten hos Norsk Test sine hjemmesider og får muligheten til å kunne gjennomføre SOA Basis-sertifiseringen.

SOA

Dette er et sertifisert kurs

PRINCE2®-kurset på denne siden tilbys av Cimple Technology AS ATO/Affiliate av AXELOS Limited. PRINCE2® er et registrert varemerke som tilhører AXELOS Limited, brukt med tillatelse fra AXELOS Limited. Med enerett.

Prince2

Dette er et sertifisert kurs

Kurset er sertifisert gjennom standard DNV-ST-0008 - Certified Learning Programmes. Det sikrer at innholdet i kurset er av høyeste kvalitet, og er i tråd med markedets etterspørsel. Kurset  evalueres og oppdateres  jevnlig av Confex, men er også kvalitetsvurdert av DNV som et uavhengig sertifiseringsorgan. Et dokumentert sikkerhetsstempel både for deg og for arbeidsgiveren din.

DNV

Slik fungerer det

Dette kurset kan du enten ta fysisk ved et konferansesenter eller digitalt via Zoom/Teams. Vær trygg på at innholdet og læringsutbyttet er likt uavhengig av format. 

Dette kurset kan du ta akkurat når og hvor det passer deg, i det tempoet du selv ønsker. Våre forhåndsinnspilte kurs er fleksible og svært godt pedagogisk tilrettelagt. Du vil motta informasjon om innlogging kort tid etter påmeldingen,

Dette kurset gjennomføres utelukkende digitalt og gir deg en intensiv læringsopplevelse i løpet av tre timer. Våre webinar tar for seg det mest essensielle innen et gitt tema for å gi deg et stort læringsutbytte på kort tid.

 • Ved digital gjennomføring får du tilsendt lenke og nødvendig informasjon om pålogging i god tid før kursstart
 • Skulle du ha problemer under et digitalt kurs, vil det være en teknisk vert tilgjengelig for å hjelpe deg
 • Uavhengig av hvilket format du velger får du samme mulighet for erfaringsutveksling med øvrige deltakere
 • Fri tilgang til kurset i minimum 12 måneder fra du er påmeldt
 • Du vil motta informasjon om innlogging kort tid etter påmeldingen
 • Gjennomfør kurset enten på mobil, nettbrett eller data
 • Etter 12 måneder kan du bruke kurset som et oppslagsverk, med årlig fornyelse gjennom vårt abonnement
 • Kursmateriell vil bli sendt ut i forkant av kurset 
 • Du får tilsendt lenke og nødvendig informasjon om pålogging i god tid før kursstart
 • Skulle du ha problemer underveis, vil det være en teknisk vert tilgjengelig for å hjelpe deg
 • Det er lagt inn pauser i undervisningen

Tidspunkter

Den totale varigheten på alle videoene er ca. 6,5 timer, men siden du skal forberede deg til hver modul gjennom å lese ulike kapitler i lærebøkene, bør du påregne minst 1-2 måneder å ta kurset. For å forsikre oss at du kommer gjennom alt innholdet, er kurset tilgjengelig for deg i 90 dager.

 • Ved digital gjennomføring får du tilsendt lenke og nødvendig informasjon om pålogging i god tid før kursstart
 • Skulle du ha problemer under et digitalt kurs, vil det være en teknisk vert tilgjengelig for å hjelpe deg
 • Uavhengig av hvilket format du velger får du samme mulighet for erfaringsutveksling med øvrige deltakere
 • Fri tilgang til kurset i minimum 12 måneder fra du er påmeldt
 • Gjennomfør kurset enten på mobil, nettbrett eller data
 • Etter 12 måneder kan du bruke kurset som et oppslagsverk, med årlig fornyelse gjennom vårt abonnement
 • Kursmateriell vil bli sendt ut i forkant av kurset 
 • Du får tilsendt lenke og nødvendig informasjon om pålogging i god tid før kursstart
 • Skulle du ha problemer underveis, vil det være en teknisk vert tilgjengelig for å hjelpe deg
 • Det er lagt inn pauser i undervisningen

Varigheten på alle læringsknaggene/videoene er totalt ca. 6,5 timer, men siden kurset henger tett sammen med læringsmateriellet (bøkene), må du påregne minst 1-2 måneder å komme gjennom kurset. Dvs. at du skal forberede deg til hver modul gjennom å lese ulike kapitler i lærebøkene på forhånd. For å forsikre oss at du kommer gjennom alt innholdet, er kurset tilgjengelig for deg i tre måneder (90 dager).

Følgende tre fagbøker er en del av kurset og er inkludert i kursavgiften (verdi på ca. 1500 kroner). Husk å oppgi din postadresse når du registrerer deg. Du kan forvente å få bøkene innen 3-5 dager.

Vårt unike kursformat:

Tilbakemeldinger fra kursdeltakere gjennom flere år viser at mange savner inspirasjon og støtte etter kurset. Vi har derfor etablert et unikt kursformat som følger deg de neste 12 månedene etter påmeldingen.

Blant annet innebærer det tilgang til Viggo, som bistår deg ved hjelp av kunstig intelligens, men som i tillegg er spesialtrent på fagområdene lederskifter og lederoverganger. Dette gjennom å (foreløpig) ha "lest" mer enn 1000 sider med fagstoff på temaene.

I tillegg inkluderer programmet følgende:

 • Når du betaler kursavgiften, får du tilgang til et unikt oppslagsverk gjennom en læringsportal for førstegangsledere. Her får du 100+ fagartikler, podcaster, webinarer, mentorhjelp, tilgang til en unik spørrespalte m.m. (verdi på 3990 kroner).
 • Er dere fem eller flere personer fra samme virksomhet som tar kurset, får dere et par måneder etter kurset en digital refleksjonssamtale, sammen med kurslederen.
 • Viktig å nevne, er at vi i løpet av 2024 også vil etablere nettverksgrupper. Om du ønsker, blir du selvsagt invitert inn til disse.
 • I etterkant av kurset er det mulig å booke ytterligere bistand fra kursholder, eller fra en av våre mentorer. Ta kontakt med kursholder om dette er aktuelt.
 • Vi kan også arrangere dette kurset internt for din virksomhet (krever minimum 5 deltakere).
Ingen aktører sikrer deg et så grundig læringsutbytte – gjennom hele året.
6 måneder gratis

Eksklusiv og kostnadsfri tilgang til PraktiskLedelse

Dette kurset har et 6 måneders kostnadsfritt abonnement på PraktiskLedelse inkludert i kursavgiften fra du melder deg på kurset. Du har dermed eksklusiv tilgang til Norges første digitale læringsportal for ledelse i praksis - www.praktisk-ledelse-101.no.

Dersom du ikke ønsker denne tilleggstjenesten, må den avbestilles senest 30 dager før den kostnadsfrie perioden utløper. Les mer om hva dette betyr i våre kjøpsvilkår.

Skjermbilde av kunnskapsportal for PraktiskLedelse

Kursledere

Frode Dale
Frode Dale
Kursleder

Frode Dale er ledelsesrådgiver med spesialisering innenfor førstegangsledelse og lederskifter. Han har skrevet tre masteroppgaver og en rekke artikler og rapporter om lederskifter og innfasing av nye ledere. Dale er medforfatter av boken «På randen av ledelse. En veiviser i førstegangsledelse», som har solgt i nesten 30 0000 eksemplarer. Han har også forfatter av boken «Lederskifter. Om lederutvelgelse, innfasing av nye ledere og lederes første 90 dager i ny jobb». I tillegg er han forfatter av håndbokserien «En leders basiskompetanse» (består av 12 bøker/hefter). Dale har gjennomført hundrevis av ulike interne og åpne lederkurs og lederprogrammer, og som konsulent har han gjennom 25 år jobbet med ca. 2000 Lederplattformer.

Dale jobber praktisk med å øke organisasjoners egen evne og vilje til å ivareta sine nyansatte medarbeidere og ledere. Som konsulent har han så langt faset inn og støttet mer enn 50 mellomledere og toppledere i deres ulike lederskifter, samt kurset og veiledet flere hundreførstegangsledere. Frode Dale har Krigsskoleutdanning og en Mastergrad i ledelse fra BI.

Frode Dale er partner og fagansvarlig i firmaet Ny som leder AS.

Vis mer
Vis mindre

Om arrangøren

Ny Som Leder AS tilbyr kontekstuell lederstøtte på alle ledernivåer. Dette primært gjennom selskapets tre læringsportaler; Førstegangsleder.com, NySomMellomleder.com og NySomToppleder.com (sistnevnte to portaler lanseres i løpet av 2024).

Portalene tilbyr innhold og bistand som forbereder og støtter nye ledere, på alle ledernivåer, og deres arbeidsgivere i de krevende prosessene rundt et lederskifte. Både på det personlige og det organisatoriske planet.

De tre portalene inneholder blant annet fagartikler, webinarer, podcaster, mentorhjelp, nettverksgrupper, spørrespalte samt AI-Viggo. AI-Viggo er Norges første spesialtrente ekspert som ved hjelp av kunstig intelligens besvarer spørsmål rundt ledelse og lederskap, men hvor hans spisskompetanse er lederskifter og lederoverganger. Dette ved at han har tilgang til mer enn 1000 sider med fagstoff på disse temaene.

Hva våre kunder sier om dette kurset

Det er ingen anmeldelser for denne kategorien ennå.

Påmelding

Steg

Välj plats och datum

1
Sted og dato
2
Deltakere
3
Faktura

Tilgjengelige steder

(Scroll bortover for flere byer)

Tilgjengelige steder (A-Å)

Ingen aktuelle steder er tilgjengelig.

Se alle avholdelser

Tilgjengelige datoer

Dette er et forhåndsinnspilt kurs, tilgang blir tildelt via e-post.

Ingen aktuelle dato er tilgjengelig. Vennligst kontakt oss på kunde@confex.no

* Vennligst velg en dato

Ingen ledige datoer!

346

Steg

Deltagare

1
Sted og dato
2
Deltakere
3
Faktura
Du har valgt:
Sted:
undefined
Dato:
undefined
Forhåndsinnspilt kurs - Online

Deltaker 1

* Vennligst fyll inn alle felter

Steg

Faktura

1
Sted og dato
2
Deltakere
3
Faktura
Du har valgt:
Sted:
undefined
Dato:
undefined
Forhåndsinnspilt kurs - Online

3. Faktura informasjon

Pris

Pris per person
17900
kr. eks. mva.
Rabatt
-
0
kr.
Pris å betale
17900
kr. eks. mva.

* Vennligst fyll inn alle felter

Check-ikon
Da er alt i boks!
En bekreftelse er blitt sendt til deg på e-post.
Vi gleder oss til å se deg på kurset!
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Pris
17900
ekskl. mva.
40 timer
Videoleksjoner og selvstudium
100% fornøydgaranti
Sertifisert kurs
Skandinavias ledende kursleverandør
Over 500 000 deltakere
6 måneders fri tilgang til læringsportal
Abonnement

Kurset er abonnementsbasert og de første 12 månedene er forhåndsbetalte. Deretter kan du velge å avslutte eller beholde kurset som et oppslagsverk med årlig fornyelse. Les mer i Salgsvilkår og FAQ.

Vi kan skreddersy dette kurset for din bedrift. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.
Bedriftstilpassede løsninger
Er dere en gruppe og ønsker dette kurset som et bedriftsinternt kursprogram? Da kan vi selvfølgelig bistå med spesialtilpasset og sertifisert opplæring for din bedrift.
Ønsker du mer informasjon om bedriftsintern opplæring?
Vi kan skreddersy dette kurset for din bedrift. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.
Abonnement

Kurset er abonnementsbasert og de første 12 månedene er forhåndsbetalte. Deretter kan du velge å avslutte eller beholde kurset som et oppslagsverk med årlig fornyelse. Les mer i Salgsvilkår og FAQ.