Confex - ditt trygge valg

Med 25 år i bransjenhar vi som utdanningsselskap tatt en klar posisjon i markedet. Confex er en ledendekursleverandør, som har en organisasjon og et styringssystem som oppfyllerkravene i samsvar med ISO 9001:2015-standarden.

Hva er ISO 9001:2015?

ISO 9001:2015 er en internasjonal standard for styringssystemer med sikte på å støtte, kontinuerlig forbedre og utvikle selskaper.
Standarden er basert på syv grunnleggende prinsipper for kvalitetssikring for et selskaps forretningsprosesser:

  • Kundefokus
  • Ledelse
  • Medarbeiderengasjement
  • Prosesstankegang
  • Forbedring
  • Faktabaserte beslutninger
  • Relasjonshåndtering

6. april 2018 mottok vi sertifikatet som bekrefter at vi driver Confex i samsvar med kravene i ISO 9001:2015-standarden, «Certified Management System».

Hva betyr dette for oss?

Å motta sertifikatet med ISO 9001:2015 er en bekreftelse på hardt arbeid, og at vi som selskap holder høyeste kvalitet i alle ledd.

Sertifiseringen er veletablert og en akseptert kvalitetsstandard for markedet over hele verden. Dette betyr at vi iverksetter ansvarlige tiltak overfor våre kunder, ansatte og eiere. Gjennom årlige revisjoner av et eksternt uavhengig sertifiseringsorgan(DVN), viser vi at Confex er et selskap som fokuserer på kontinuerligutvikling.

DNV-ST-0008 – hva betyr det for deg som deltaker?
For å for bedre kvaliteten og troverdigheten ytterligere har vi også valgt å sertifisere et utvalg av våre mest etablerte kurs i henhold til DNV-ST-0008 (Certified Learning Programme). Det er en universell standard, som sikrer kvaliteten og innholdet i kursene våre. Det sikrer at innholdet er i tråd med markedets etterspørsel, at de regelmessig evalueres og oppdateres, samtidig som de kvalitetsrevideres av DNV som et eksternt uavhengig sertifiseringsorgan. Et verdifullt kvalitetsstempel både for oss som kursleverandør, deg som kunde og for arbeidsgiveren din.

Hvem er DNV?
DNV er Europas største uavhengige sertifiseringsorgan, med 11.500 ansatte i 100 land over hele verden.

Et utvalg av våre kurs er sertifisert gjennom standard "DNV-ST-0008 - Certified Learning Programmes".

Om oss
Ansatte
Kontakt oss
Sertifiserte kurs