Grunnleggende entrepriserett og byggekontrakter
8995
 ekskl. mva.
Meld meg på

Grunnleggende entrepriserett og byggekontrakter

Sertifisert kurs
Sertifisert kurs
Sertifisert kurs
Grunnleggende kurs i entrepriserett og byggekontrakter. Få en innføring i entrepriserettslige regler, Norsk Standard sine kontrakter og håndtering av tvister, for at du kan sikre deg de beste avtalene og kunne jobbe effektivt og juridisk presist.
Har du spørsmål om kurset eller ønsker å bestille et internt kurs til bedriften din? Ta kontakt med oss i dag!
Check-ikon

Høstens datoer lansert

Sikre din plass idag
Se vårt kurstilbud
OversiktKursinnholdSertifiseringSertifiseringSertifiseringSlik fungerer detKursledereTidligere kunderMeld meg påKontakt oss

Hva du lærer

 • Innføring i entrepriserettslige regler
 • Reglene du bør kunne for å unngå å tape krav eller innsigelser
 • Ulike måter å organisere entreprisekontrakter – kontraktsstruktur
 • Relevante regler fra NS 8405, 8406, 8407
 • Relevante regler fra underentreprisestandardene NS 8415, 8416

Kursbeskrivelse

Grunnleggende kurs i entrepriserett og byggekontrakter

Lær å velge riktige kontraktsvilkår tilpasset fremtidige bygg- og anleggsprosjekter, slik at du opptrer på korrekt måte og unngår å tape krav eller innsigelser. Du lærer også hvordan du går frem for å sikre klare og uttømmende skriftlige kontrakter, i tillegg til mye mer.

Kurset dekker både avtaler med forbrukere og avtaler mellom næringsdrivende. Vi vil ha spesielt fokus på reglene hvor de ter størst fare for å tape krav eller innsigelser dersom man ikke opptrer på korrekt måte.

Les mer

Innføring i entrepriserettslige regler

Du får også forslag til standardvarslingsskjemaer, sjekklister, sluttoppgjør mm. som er tilpasset NS-kontraktene og forbrukerlovene. Dette er viktige verktøy, som kan forhindre atman begår feil, og da får økonomiske konsekvenser!

Det er fortsatt slik at et stort antall avtaler om bygge- og vedlikeholdsoppdrag, avtaler om oppussing med mer inngåsuten at det avtales bestemte kontraktsvilkår. På dette kurset får du oversikt over hvilke regler som gjelder i de nevnte tilfellene, og dekker både avtaler med forbrukere og mellom næringsdrivende.

Fordeler med kurset:

 • Få kontroll over grunnleggende entrepriserettslige regler og byggekontrakter
 • Bli tryggere i håndteringen av kontrakter
 • Få verktøy som effektiviserer kontraktsarbeidet
 • Bli i stand til å sikre deg de beste avtalene
 • Utvid nettverket og del erfaringer med likesinnede
Sikre god håndtering av kontrakter og unngår feilskjær
Se mindre

Målgruppe

Kurset er tilpasset byggherrer, entreprenører, rådgivere og andre som arbeider med eller skal arbeide med bygg- og entreprisekontrakter og som ønsker en innføring i grunnleggende entrepriserettslige regler

Forkunnskaper

Dette grunnleggende kurset krever ingen forkunnskaper, men har du jobbet med bygg- og entreprisekontrakter og innen byggebransjen fra før, er dette en fordel og vil styrke læringsutbyttet ditt

Kursinnhold

01 Grunnleggende avtalerett

 • Regler for når avtaler blir bindende
 • Fullmaktsregler
 • Tolkningsregler
 • Ugyldighetsregler
 • Opphør av avtaler

 

02 Entrepriserettens plass i rettssystemet

 • Anbudsrett
 • Avtalerett
 • Kontraktsrett (entrepriserett)
 • Plan og bygningsrett, ansvarssystemet

 

03 Sondringen byggherrens program, prosjektering og utførelse i byggeprosjekter

 • Byggherrens funksjonskrav og andre krav (program)
 • Prosjektering, hva er det?
 • Utføring, iht. prosjekteringen, forskjellen og grensesnitt?

 

04 Kontraktstruktur vs. kontraktsvilkår

 • Byggherrestyrte entrepriser
 • Generalentrepriser
 • Utførelsesentrepriser
 • Totalentrepriser
 • Underentrepriser

 

05 Forbrukerentrepriser vs. næringsentrepriser

 • Bustadoppføringslova
 • Håndverkertjenesteloven
 • Næringskontrakter

 

06 Norsk Standard sine kontrakter, enoversikt

 • NS 8405, Stor utførelseskontrakt
 • NS 8406, Enklere utførelseskontrakt
 • NS 8407, Totalentreprise kontrakt
 • NS 8415, Stor underentreprisekontrakt
 • NS 8416, Enklere underentreprisekontrakt
 • NS 8417, Total-underentreprise kontrakt

 

07 Rådgivningskontraktene NS 8401 og NS 8402

 • NS 8401, rådgivningskontrakt honorert etter fast pris
 • NS 8402, rådgivningskontrakt honorert etter med gått tid
 • NS 8403, byggelederkontrakt
 • NS 8404, uavhengig kontroll

08 Byggherrensleveringsforpliktelse

 • Byggherrens program
 • Byggherrens prosjektering
 • Det fysiske arbeidsunderlaget
 • Betaling
 • Annen medvirkning

 

09 Entreprenørens leveringsforpliktelse, herunder entreprenørensomsorgsforpliktelse

 • Entreprenørens prosjektering
 • Entreprenørens utføring
 • Annen medvirkning

 

10 Gjennomføring avprosjektet, arbeidene mm

 • Forsikring og garanti
 • Forsikringer
 • Møter
 • Lojalitet og samarbeid
 • Helse, miljø og sikkerhet

 

11 Endringer og varslingsreglene

 • Byggherrens endringskompetanse
 • Entreprenørens plikt til å utføre endringer
 • Varslingsreglene
 • Vederlagsjusteringen

 

12 Vederlag og betaling

 • Avtalt fast pris, fakturering a-konto
 • Innestående
 • Sluttfaktura
 • Endringer og tillegg

 

13 Overtakelse

 • Forberedelsene til overtakelse
 • Overtakelsesforretningen

 

14 Reklamasjon og mangler

 • Forhold oppdaget under overtakelsen
 • Forhold oppdaget senere
 • Reklamasjon

 

15 Tvistehåndtering

 • Avklaring av standpunkter
 • Fagkyndige vurderinger
 • Bistand av advokat

01 Grunnleggende avtalerett

 • Regler for når avtaler blir bindende
 • Fullmaktsregler
 • Tolkningsregler
 • Ugyldighetsregler
 • Opphør av avtaler

 

02 Entrepriserettens plass i rettssystemet

 • Anbudsrett
 • Avtalerett
 • Kontraktsrett (entrepriserett)
 • Plan og bygningsrett, ansvarssystemet

 

03 Sondringen byggherrens program, prosjektering og utførelse i byggeprosjekter

 • Byggherrens funksjonskrav og andre krav (program)
 • Prosjektering, hva er det?
 • Utføring, iht. prosjekteringen, forskjellen og grensesnitt?

 

04 Kontraktstruktur vs. kontraktsvilkår

 • Byggherrestyrte entrepriser
 • Generalentrepriser
 • Utførelsesentrepriser
 • Totalentrepriser
 • Underentrepriser

 

05 Forbrukerentrepriser vs. næringsentrepriser

 • Bustadoppføringslova
 • Håndverkertjenesteloven
 • Næringskontrakter

 

06 Norsk Standard sine kontrakter, enoversikt

 • NS 8405, Stor utførelseskontrakt
 • NS 8406, Enklere utførelseskontrakt
 • NS 8407, Totalentreprise kontrakt
 • NS 8415, Stor underentreprisekontrakt
 • NS 8416, Enklere underentreprisekontrakt
 • NS 8417, Total-underentreprise kontrakt

 

07 Rådgivningskontraktene NS 8401 og NS 8402

 • NS 8401, rådgivningskontrakt honorert etter fast pris
 • NS 8402, rådgivningskontrakt honorert etter med gått tid
 • NS 8403, byggelederkontrakt
 • NS 8404, uavhengig kontroll

Dette er et sertifisert kurs

Kurset er basert på fagplan SOA Basis fra DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring). Kurset forbereder deg og styrker din kompetanse for å kunne gjennomføre sertifiseringstesten. Når du har bestått dette kurset kan du bestille sertifiseringstesten hos Norsk Test sine hjemmesider og får muligheten til å kunne gjennomføre SOA Basis-sertifiseringen.

SOA

Dette er et sertifisert kurs

PRINCE2®-kurset på denne siden tilbys av Cimple Technology AS ATO/Affiliate av AXELOS Limited. PRINCE2® er et registrert varemerke som tilhører AXELOS Limited, brukt med tillatelse fra AXELOS Limited. Med enerett.

Prince2

Dette er et sertifisert kurs

Kurset er sertifisert gjennom standard DNV-ST-0008 - Certified Learning Programmes. Det sikrer at innholdet i kurset er av høyeste kvalitet, og er i tråd med markedets etterspørsel. Kurset  evalueres og oppdateres  jevnlig av Confex, men er også kvalitetsvurdert av DNV som et uavhengig sertifiseringsorgan. Et dokumentert sikkerhetsstempel både for deg og for arbeidsgiveren din.

DNV

Eksamen

Praktisk info om eksamen

Slik fungerer det

Dette kurset kan du enten ta fysisk ved et konferansesenter eller digitalt via Zoom/Teams. Vær trygg på at innholdet og læringsutbyttet er likt uavhengig av format. 

Dette kurset kan du ta akkurat når og hvor det passer deg, i det tempoet du selv ønsker. Våre forhåndsinnspilte kurs er fleksible og svært godt pedagogisk tilrettelagt.

Dette kurset gjennomføres utelukkende digitalt og gir deg en intensiv læringsopplevelse i løpet av tre timer. Våre webinar tar for seg det mest essensielle innen et gitt tema for å gi deg et stort læringsutbytte på kort tid.

 • Ved digital gjennomføring får du tilsendt lenke og nødvendig informasjon om pålogging i god tid før kursstart
 • Skulle du ha problemer under et digitalt kurs, vil det være en teknisk vert tilgjengelig for å hjelpe deg
 • Uavhengig av hvilket format du velger får du samme mulighet for erfaringsutveksling med øvrige deltakere
 • Fri tilgang til kurset i minimum 12 måneder fra du er påmeldt
 • Du vil motta informasjon om innlogging kort tid etter påmeldingen
 • Gjennomfør kurset enten på mobil, nettbrett eller data
 • Etter 12 måneder kan du bruke kurset som et oppslagsverk, med årlig fornyelse gjennom vårt abonnement
 • Kursmateriell vil bli sendt ut i forkant av kurset 
 • Du får tilsendt lenke og nødvendig informasjon om pålogging i god tid før kursstart
 • Skulle du ha problemer underveis, vil det være en teknisk vert tilgjengelig for å hjelpe deg
 • Det er lagt inn pauser i undervisningen

Tidspunkter

08:30 Oppmøte og registrering

09:00 Kurset starter

12:00 Lunsj

16:00 Kurset avsluttes

 • Ved digital gjennomføring får du tilsendt lenke og nødvendig informasjon om pålogging i god tid før kursstart
 • Skulle du ha problemer under et digitalt kurs, vil det være en teknisk vert tilgjengelig for å hjelpe deg
 • Uavhengig av hvilket format du velger får du samme mulighet for erfaringsutveksling med øvrige deltakere
 • Fri tilgang til kurset i minimum 12 måneder fra du er påmeldt
 • Du vil motta informasjon om innlogging kort tid etter påmeldingen
 • Gjennomfør kurset enten på mobil, nettbrett eller data
 • Etter 12 måneder kan du bruke kurset som et oppslagsverk, med årlig fornyelse gjennom vårt abonnement
 • Kursmateriell vil bli sendt ut i forkant av kurset 
 • Du får tilsendt lenke og nødvendig informasjon om pålogging i god tid før kursstart
 • Skulle du ha problemer underveis, vil det være en teknisk vert tilgjengelig for å hjelpe deg
 • Det er lagt inn pauser i undervisningen
6 måneder gratis

Eksklusiv og kostnadsfri tilgang til PraktiskLedelse

Dette kurset har et 6 måneders kostnadsfritt abonnement på PraktiskLedelse inkludert i kursavgiften fra du melder deg på kurset. Du har dermed eksklusiv tilgang til Norges første digitale læringsportal for ledelse i praksis - www.praktisk-ledelse-101.no.

Dersom du ikke ønsker denne tilleggstjenesten, må den avbestilles senest 30 dager før den kostnadsfrie perioden utløper. Les mer om hva dette betyr i våre kjøpsvilkår.

Skjermbilde av kunnskapsportal for PraktiskLedelse

Kursledere

Ingen aktuelle kursleder er tilgjengelig.

Kursledere

Bent S. Kverme
Bent S. Kverme
Kursleder

Bent er jurist fra Universitetet i Oslo og er teamleder i entrepriseavdelingen hos Codex Advokat Oslo. Han har tilleggsutdannelsen Master in Business Administration fra Genevé i Sveits og bred arbeidserfaring. Fra 2002 har han arbeidet han som advokat med spesialisering innen tvisteløsning og prosedyre, løpende rådgivning og kurs. Han har prosedert mer enn 400 rettsaker for norske domstoler og har bred erfaring fra forhandlingsmøter/tvisteløsningsmøter.

Han har vært kursholder helt siden studietiden og har fra 2003 holdt en rekke kurs innen fagene bygg- og anleggskontrakter, forbrukerentrepriser, private og offentlige anskaffelser og alminnelig forretningsjus. De seneste årene har han også holdt kurs innen Samspillsentrepriser.

Ideer og kunnskap om hvordan fagene best presenteres, henter han fra sin omfattende og brede erfaring og får svært gode tilbakemelding på sine kurs. For å styrke kursene han holder i Confex, tar han med seg advokater fra teamet og sammen gir de deg kurs i ypperste klasse.

Vis mer
Vis mindre

Hva våre kunder sier om dette kurset

5
/6
"

Bra kurs m flink kursholder

"
Aage Valderhaug
Rådgiver Eiendom
Vestfold og Telemark fylkeskommune
5
/6
"

Bra kurs

"
Mona Kluck
Prosjektleder
Vestfold og Telemark fylkeskommune
5
/6
"

Flink foreleser og bra tilpasset innhold

"
Kevin Gjulem
Sivilingeniør
AS Bygganalyse

Påmelding

Steg

Välj plats och datum

1
Sted og dato
2
Deltakere
3
Faktura

Tilgjengelige steder

Ingen aktuelle steder er tilgjengelig.

Se alle avholdelser

Tilgjengelige datoer

Dette er et forhåndsinnspilt kurs, tilgang blir tildelt via e-post.

Ingen aktuelle dato er tilgjengelig.

* Vennligst velg en dato

Ingen ledige datoer!

Steg

Deltagare

1
Sted og dato
2
Deltakere
3
Faktura
Du har valgt:
Sted:
undefined
Dato:
undefined
Forhåndsinnspilt kurs - Online

Deltaker 1

* Vennligst fyll inn alle felter

Steg

Faktura

1
Sted og dato
2
Deltakere
3
Faktura
Du har valgt:
Sted:
undefined
Dato:
undefined
Forhåndsinnspilt kurs - Online

3. Faktura informasjon

Pris

Pris per person
8995
kr. eks. mva.
Rabatt
-
0
kr.
Pris å betale
8995
kr. eks. mva.

* Vennligst fyll inn alle felter

64279,64278
Check-ikon
Da er alt i boks!
En bekreftelse er blitt sendt til deg på e-post.
Vi gleder oss til å se deg på kurset!
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Pris
8995
ekskl. mva.
1
 
dager
dag
timer
time
Live
100% fornøydgaranti
Sertifisert kurs
Skandinavias ledende kursleverandør
Over 500 000 deltakere
6 måneders fri tilgang til læringsportal
Abonnement

Kurset er abonnementsbasert og de første 12 månedene er forhåndsbetalte. Deretter kan du velge å avslutte eller beholde kurset som et oppslagsverk med årlig fornyelse. Les mer i Salgsvilkår og FAQ.

Spørsmål om kurset?
Vi kan skreddersy dette kurset for din bedrift. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.
Bedriftstilpassede løsninger
Er dere en gruppe og ønsker dette kurset som et bedriftsinternt kursprogram? Da kan vi selvfølgelig bistå med spesialtilpasset og sertifisert opplæring for din bedrift.
Ønsker du mer informasjon om bedriftsintern opplæring?
Vi kan skreddersy dette kurset for din bedrift. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.
Abonnement

Kurset er abonnementsbasert og de første 12 månedene er forhåndsbetalte. Deretter kan du velge å avslutte eller beholde kurset som et oppslagsverk med årlig fornyelse. Les mer i Salgsvilkår og FAQ.