• Forhåndsinnspilt

Excel for økonomer - online

Tilpasset din profesjonelle rolle med fokus på å produsere gode beslutningsdata ved å mestre alle Excel-funksjonene.

Dette er et forhåndsinnspilt onlinekurs. Du har full tilgang til kurset de første 12 månedene fra registreringen er gjort.

Bilde
 • 1 jul. - 1 jul. (2022)
Om kurset

Excel for økonomer - online
Dette er et skreddersydd Excel-kurs for deg som er controller eller økonom, og som allerede jobber regelmessig i Excel. Du mestrer det grunnleggende, men trenger hjelp til å gå videre i bruken til et høyere nivå.

Leksjonene er pedagogisk tilrettelagt og delt inn i kapitler med ulike videoer og quiz. På denne måten vil du få muligheten til å fordype deg og gjenta øvelsene i eget tempo.

Bli trygg på hvordan du kan utvikle deg i Excel på egen hånd. Lær deg å skrive og kopierer formler og hvordan du bruker dem til å gjøre beregninger i en balanse og et resultatregnskap. For deretter å gå inn i de mer avanserte funksjonene for å beregne nøkkeltall, opprette pivottabeller og hvordan du bruker "VLOOKUP" – funksjonen blant annet.
 
Målgruppe
Dette kurset er spesielt tilpasset deg som har en økonomirelatert stilling, enten som økonomisjef, økonomiansvarlig, økonomiassistent eller økonomisekretær.
  
Forkunnskaper
Excel grunnleggende eller tilsvarende 

Læringsutbytte

 • De mest nyttig formler og funksjoner for deg
 • Smart bruk av pivottabeller for analyse og presentasjoner 
 • Tips til tidsbesparende arbeid i databaser 
   

Slik fungerer det

 • Forhåndsinnspilt onlinekurs
 • Tilgjengelig i minimum 12 måneder*
 • Totalt seks kapitler
 • Hvert kapitel er delt inn i ulike leksjoner
 • 33 leksjoner som varer i cirka to minutter hver
 • Praksisoppgaver tilpasset den faglige rollen
 • Etter hvert kapittel er det en quiz for å teste dine kunnskaper
 • Kurset forventes å ta 4 timer totalt, inkludert oppgaver og quiz
   

*Abonnement
Dette kurset er abonnementsbasert og de første 12 mnd er forhåndsbetalte.  Deretter kan du beholde kurset som et oppslagsverk med årlig fornyelse. Les mer i kjøpsvilkår og FAQ

Dette er et samarbeid mellom Confex og Learnesy.

Program

Program

1. Grunnleggende funksjoner
Her får du øve på å skrive formler, kopiere formler og hvordan du kan bruke dem til å gjøre enklere beregninger i balanse og resultatregnskap.
(5 videoer | 1 quiz)

 • Opprette formler
 • Kopiere formler
 • Angre og gjør om
 • Kommentarer og notater
 • Lagre
 • Quiz - Kapittel 1
   

2. Grunnleggende funksjoner del 2
I disse leksjonene lærer du mer avanserte formler for å beregne viktige ytelsesindikatorer.
(9 videoer | 1 quiz)

 • Kompliserte formler
 • Formatere dato og klokkeslett
 • Formatere tall
 • Finn og erstatt
 • Opprette koblinger mellom regneark
 • Behandle koblinger mellom regneark
 • Se flere regneark samtidig
 • Opprette funksjoner
 • Absolutt og relativ cellereferanse
 • Quiz Kapittel 2
   

3. Raske Excel-tips for en økonoms hverdag
(5 videoer | 1 quiz)

 • Hurtigutfylling
 • Beskytt arbeidsbok
 • Målsøk
 • Betinget formatering
 • Formatere som tabell
 • Quiz- Kapittel 3
   

4. Databaser og pivottabeller
Du lærer hvordan du oppretter og bruker en pivottabell når du står overfor en oppgave med ustrukturerte data.
(8 videoer | 1 quiz)

 • Sortere
 • Delsum
 • Filter
 • Fjern duplikater
 • Opphev grupperingskolonne
 • Opprette en pivottabell
 • Administrere en pivottabell
 • Gruppere datoer i en pivottabell
 • Quiz Kapittel 4
   

5. Pivottabeller og diagrammer
Du lærer hvordan du visualiserer dataene med pivotdiagrammer.
(5 videoer | 1 quiz)

 • Filtre og utsnitt
 • Gruppere kolonner og rader i en pivottabell
 • Opprette et diagram
 • Formatere diagrammer
 • Pivotdiagram
 • Quiz - Kapitel 5
   

6. Nyttige funksjoner
Her er fokuset på en av Excels mest nyttige funksjoner, "VLOOKUP". En funksjon som er nødvendig for å løse komplekse problemer som ofte oppstår når du arbeider med lister.
(10 videoer| 1 quiz)

 • Autosummer
 • Hvisfunksjonen
 • Finn.rad
 • Antall.hvis
 • ANTALL.HVIS.SETT - Teller antall celler som oppfyller flere vilkår
 • SUMMERPRODUKT - summerer produktet av en matrise av celler
 • AVRUND tall til heltall eller gitt desimal
 • Hente tegn fra celler med VENSTRE/HØYRE/DELTEKST
 • Datofunksjoner
 • Hvisfeil
 • Nyttige funksjoner - Quiz
   

7. Økonomiske funksjoner
Her lærer du hvordan du beregner amortisering, interesse eller intern interesse ved hjelp av Excel.
(4 videoer | 1 Eksempel)

 • BETALING - Beløp per måned for å betale ned et lån
 • AMORT - Beregner amortiseringsdelen av et lån
 • RENTER – Beregn renten du har på lånet ditt
 • IR - Beregne den interne avkastningen for en investering
 • Test- Kapittel 7

Praktisk informasjon

 • Kurset gjennomføres i Excel 2019
 • PC-brukere må ha Office 2010, 2013, 2016 eller 365 installert
 • MAC-brukere må ha Excel 2016 eller senere installert
 • Merk: Emneprogrammet følges ikke alltid kronologisk
Bedriftspakke

Bedriftspakke

Ønsker du å sette sammen en pakke med de ulike onlinekursene våre til dine ansatte? Vi tilbyr skreddersydd bedriftsløsninger for deg og din bedrifts behov.

Trykk her så forteller vi deg mer

Ofte stilte spørsmål
note

Siri Husby

Prosjektleder

Har du spørsmål?

Kontakt prosjektleder: E-post siri.husby@confex.no eller telefon 938 66 666

Denne siden fungerer ikke i din nettleser.

For å vise siden kan du oppgradere nettleseren til en nyere versjon, bytte til en annen nettleser (for eksempel Chrome eller Firefox) eller åpne siden på mobiltelefonen eller tablet.

Du kan også kontakte oss på e-post eller telefon for mer informasjon om våre arrangementer eller for å gjøre en direkte booking. Vårt kundesenter er tilgjengelig på telefon 05788 eller e-post kunde@confex.no.